Εφημερίδα

Φέτος οι μαθητές των Γ και Δ τάξεων δημιούργησαν τη δική τους μαθητική εφημερίδα.

Τη θεματολογία άντλησαν από τα προγράμματα που υλοποιούσαν στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα  δύο τεύχη.

1ο Τεύχος

ex_elia

Δείτε το  ψηφιακό 1ο Τεύχος. Κατεβάστε το αρχείο και ανοίξτε το index1.

2o Τεύχος

ex_meli

Δείτε το  ψηφιακό 2o Τεύχος. Κατεβάστε το αρχείο και ανοίξτε το index.

Αφήστε μια απάντηση