ΣΤ τάξη

Σας εύχομαι μια ευχάριστη και δημιουργική χρονιά.

Καλό και ευλογημένο μήνα!

27-03-2023

Αγγλικά: Past Continuous : Κλίση, χρήσεις

Για το σπίτι: η κλίση του past continuous για ορθογραφία, να γνωρίζετε τις χρήσεις του χρόνου από το φυλλάδιο που δόθηκε σήμερα

Μαθηματικά: Γράψαμε επαναληπτικό.

Γλώσσα:Β.Μ σ.7Για το σπίτι άσκηση στο τετράδιο.

Γεωγραφία:Η ζωή στις εύκρατες περιοχές.

22/3/23 

Γλώσσα: T.E σ.22,26

Μαθηματικά: Β.Μ σ.109-110 και Τ.Ε 23-24 Για το σπίτι φυλλάδιο.

Ιστορία:Η βασιλεία του Όθωνα- ο Ιωάννης Κωλέττης.

Φυσική:Πως βλέπουμε.

20/03/2023

Αγγλικά: Β.Μ. σελ. 40 Grammar Box 1, B.A. σελ. 31 Άσκ. 5, Άσκ. 6

Για το σπίτι: ορθογραφία: ανώμαλα ρήματα από τη σελ. 159 στο Β.Μ.  do ως fight

Γλώσσα: Β.Μ σ.93-96 και Τ.Ε σ.19,20.Για το σπίτι ανάγνωση το κείμενο και ορθογραφία τις τρεις τελευταίες σειρές του μαθήματος. Χρονική αντικατάσταση τα ρήματα: δούλευε, πλέουν, σταματούσαν, μαζευόταν, κερνούσαμε

Μαθηματικά:Τ.Ε σ.19-20Για το σπίτι το 4ο πρόβλημα σ.20 και ένα πρόβλημα στο τετράδιο.

Θρησεκυτικά:σ.73-76

17/3/2023

Ιστορία: Το τέλος της επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία.

Γλώσσα: Τ.Ε σ.25

15/3/23

Γλώσσα: Τ.Ε σ.17.Κάναμε παραγωγή γραπτού λόγου.

Μαθηματικά:Β.Μ σ101-102

Φυσική:Κάναμε μαθηματικά.

Ιστορία:Κάναμε δοκιμαστική παρέλαση.

14/3/2023

Μαθηματικά:Τ.Ε σ.17-18

Φυσική:Μια απλή φωτογραφική μηχανή.

ΚΠΑ:σ.65-68

Αγγλικά: Β.Μ. σελ. 38, 39, σελ. 42 άσκ. C, Β.Α. σελ. 29, 30

Για το σπίτι: Β.Μ. σελ. 39 ανάγνωση το κείμενο «The Wright Brothers», ορθογραφία από το πρόχειρο.

13/3/23

ορθογραφία από τη σελ. 159 στο Β.Μ. τα ανώμαλα ρήματα από το be ως το come (infinitive – past simple)

Γλώσσα: Β.Μ σ.89-92.Για το σπίτι ανάγνωση το κείμενο σ.89 και ορθογραφία την πρόταση «Το βράδυ…..ούτε που τ’ αγγίξανε» καθώς επίσης και την άσκηση  4 από Β.Μ σ.92

Μαθηματικά:Β.Μ σ.99-100.Για το σπίτι ένα πρόβλημα.

Θρησκευτικά:σ.62-63

10/3/23

Ιστορία:Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του. 

Γλώσσα: Τ.Ε σ.21

9/3/23

Γλώσσα:Β.Μ σ.86-87.Για το σπίτι να ασχοληθείτε με την παρακάτω εργασία:

https://es.liveworksheets.com/cz1889359oi

Μαθηματικά:Β.Μ σ.97-98 και Τ.Ε σ.15-16Για το σπίτι τα προβλήματα 1 και2 από Τ.Ε σ.16

Φυσική:Μείναμε στο ίδιο.

Γεωγραφία:Η ζωή στα τροπικά δάση

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Ολοκλήρωση 2ου θεματικού κύκλου.

8/3/23

Φυσική: Φως και χρώματα

Μαθηματικά:Γράψαμε επαναληπτικό.

Ιστορία:Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα.

7/3/23

Μαθηματικά: Τ.Ε σ.12 και Β.Μ σ.45-46 και Τ.Ε σ.13-14

Φυσική: Φως και χρώματα μέχρι 145

Αγγλικά: Απλός αόριστος ανώμαλων ρημάτων

Για το σπίτι : ασκήσεις 2 και 3 από φυλλάδιο, να γνωρίζουν την κλίση των ομαλών και των ανώμαλων ρημάτων στον αόριστο για ορθογραφία

6/3/23

Γλώσσα: Παρακολουθήσαμε τη διαδικτυακή εκδήλωση για την πανελλήνια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού που οργάνωσε το Χαμόγελο του παιδιού. 

Μαθηματικά: Τ.Ε σ.11.Για το σπίτι το πρόβλημα 3 με τους τρεις τρόπους.

Γεωγραφία: Η ζωή στις πολικές περιοχές. 

3/3/23

Ιστορία:Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων  και η ναυμαχία του Ναυαρίνου.

Γλώσσα: Τ.Ε σ.18,23

2/3/23

Γλώσσα: Β.Μ σ.84-86 και σ.88.Κάναμε παραγωγή γραπτού λόγου. Για το σπίτι θα έχουν ανάγνωση το κείμενο, ορθογραφία τις δύο πρώτες γραμμές του κειμένου.Στο τετράδιο να κάνουν ΧΑ τα ρήματα:φορού