ΣΤ τάξη

Σας εύχομαι μια ευχάριστη και δημιουργική χρονιά.

8/12/22

Γλώσσα: Β.Μ σ.7-10 και σ.13.Για το σπίτι ανάγνωση το κείμενο σ.8-9 και ορθογραφία :»Στα Χανιά…..τεράστιες»Στο τετράδιο ΧΑ τα ρήματα: πραγματοποίησε,κατάφεραν

και να κλίνουν τα ουσιαστικά: η κατάσταση,η προσγείωση

Μαθηματικά: Β.Μ σ.51-52Φυλλάδιο στο σπίτι.

Φυσικά: Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας.

Γεωγραφία: Ωκεανοί και θάλασσες.

6/12/22

Μαθηματικά:Β.Μ σ.49-50 και Τ.Ε σ.11Για το σπίτι το 1ο πρόβλημα και τη δραστηριότητα με προεκτάσεις.

Φυσικά: Φυσικό αέριο-Ένα πολύτιμο αέριο.

ΚΠΑ:Οι Δήμοι στην Ελλάδα-Οργάνωση -Διοίκηση των Δήμων.

Αγγλικά: Β.Μ. σελ 18,19, σελ 24 Άσκ.D έγιναν στην τάξη

Για το σπίτι: ανάγνωση τον διάλογο από το φυλλάδιο, ορθογραφία

Στο τετράδιο των ασκήσεων να γράψουν έναν διάλογο ανάμεσα σε έναν πελάτη και έναν υπάλληλο καταστήματος , όπως αυτόν της Άσκ. D, σελ. 24 στο B.M.

5/12/2022

Αγγλικά: Γράψαμε το τεστ. Β.Μ. σελ 20 B. FEW/A FEW, LITTLE/A LITTLE: Συμπληρώσαμε τους κανόνες στο κίτρινο πλαίσιο και γράψαμε προτάσεις  για να περιγράψουμε τις 4 εικόνες (e.g. There are a few chocolates)

Γλώσσα: Γράψαμε επαναληπτικό

Μαθηματικά:Β.Μ σ.47-48 και Τ.Ε σ9-10Για το σπίτι το πρόβλημα 3ο από Τ.Ε σ.10

Θρησκευτικά:σ.32-39

2/12/22

Γλώσσα: Κάναμε ασκήσεις επανάληψης στο τετράδιο.

Ιστορία: Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα.

1/12/22

Γλώσσα: Β.Μ σ.89-92 και Τ.Ε σ.47-50

Γεωγραφία:Γράψαμε επαναληπτικό.

Μαθηματικά:Τ.Ε.σ.7-8Για το σπίτι το 4ο πρόβλημα.

Φυσικά: Ορυκτοί άνθρακες -ένα πολύτιμο στερεό.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Συμπληρώσαμε το portfolio

30/11/22

Γλώσσα: Β.Μ 86-88 Για το σπίτι ανάγνωση το κείμενο σ.86 ,ορθογραφία τις δυο πρώτες γραμμές του κειμένου «Τα άστρα……όνειρά μας» Φυλλάδιο.

Μαθηματικά: Β.Μ σ.45-46

Φυσικά: Πετρέλαιο -από το υπέδαφος στο σπίτι μας.

Ιστορία:Ο Ρήγας Βελεστινλής και Αδαμάντιος Κοραής.

 

29/11/22

 

ΚΠΑ: Άλλα θρησκεύματα στην Ελλάδα.

Μαθηματικά: Τ.Ε σ.39-40 .Μπορείτε να παίξετε αυτό το παιχνίδι.

http://www.math-play.com/Exponents-Jeopardy/exponents-jeopardy-math-game_html5.html

Να αντιγράψετε την παρακάτω άσκηση στο τετράδιο και να τη λύσετε.

Φυσικά: Στολίσαμε το σχολείο.

Αγγλικά: βιβλίο ασκήσεων σελ. 15, βιβλίο μαθητή σελ. 23 Άσκ. Α έγιναν στην τάξη

Για το σπίτι: βιβλίο μαθητή σελ. 24 Άσκ. Ε, επανάληψη για τεστ τη Δευτέρα στα αριθμήσιμα και μη αριθμήσιμα ουσιαστικά και το λεξιλόγιο της 2ης ενότητας από το πρόχειρο.

28/11/2022

Γλώσσα: Β.Μ σ.80-85.Για το σπίτι ανάγνωση το κείμενο σ.81-83,ορθογραφία τις 2 πρώτες σειρές του κειμένου και ένα φυλλάδιο.

Μαθηματικά: Β.Μ σ.41-42.

 

Αγγλικά

Για το σπίτι: φυλλάδιο, βιβλίο ασκήσεων σελ. 13, ασκ.1,2,3, σελ. 14 ασκ.4

25/11/22

Γλώσσα:T.E σ.43-46Για το σπίτι την άσκηση σ.46

Ιστορία:Οι δάσκαλοι του Γένους

24/11/22

Γλώσσα:B.M σ.79.Για το σπίτι φυλλάδιο.

Μαθηματικά :Τ.Ε σ.37.Για το σπίτι δύο προβλήματα.

Γεωγραφία: Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών

Φυσικά: Πηγές ενέργειας(συνέχεια)

Εργαστήριο δεξιοτήτων: Πώς φαίνεται το σώμα μου στο διαδίκτυο.

22/11/22

Αγγλικά

Μιλήσαμε για τα αριθμήσιμα και τα μη αριθμήσιμα ουσιαστικά και κάναμε ασκήσεις εμπέδωσης στον υπολογιστή. 

Για το σπίτι: άσκηση, ορθογραφία και μελέτη της θεωρίας από τα φυλλάδια που δόθηκαν σήμερα.

21/11/22

Γλώσσα:B.M σ.61-68 και Τ.Ε σ.38,39,42.Για το σπίτι την άσκηση 6 από Τ.Ε σ.36

Γεωγραφία :Το ηλιακό μας σύστημα και η Γη ως ουράνιο σώμα.

Μαθηματικά:Β.Μ σ.39-40

18/11/22

Γλώσσα: B.M σ.57-60 και Τ.Ε σ.32

Ιστορία:Γράψαμε επαναληπτικό.

8/11/22

Μαθηματικά: T.E σ.35-36.Για το σπίτι να συνεχίσουν το φυλλάδιο που είχαν.

Φυσικά: Πηγές ενέργειας.(παρουσίαση)

ΚΠΑ:Η Εκκλησία της Ελλάδας.

Αγγλικά: Β.Μ. σελ. 14-15, Τ.Ε. σελ, σελ 10 άσκ. 2

Για το σπίτι: ορθογραφία, ανάγνωση τις παραγράφους Β,C από το Β.Μ. σελ.14, Τ.Ε. σελ.10 άσκ. 3, 4.

7/11/22

Γλώσσα:Β.Μ σ.53-57.Για το σπίτι φυλλάδιο.

Μαθηματικά:Β.Μ σ.37-38 Για το σπίτι από το φυλλάδιο την άσκηση 2

Θρησκευτικά:σ.29-31

 

Αγγλικά: Β.Μ. σελ 14 ανάγνωση παράγραφος Α, ορθογραφία

4/11/22

Γλώσσα: Β.Μ σ.50-52.Για το σπίτι φυλλάδιο .Θα έχουμε την ορθογραφία σ.48

Ιστορία:Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών.

2/11/22

Γλώσσα: B.M σ.48-49 και Τ.Ε σ.33,34,37 (ασκ.7).Για το σπίτι ανάγνωση το κείμενο σ.48 και ορθογραφία : Απλώνω σε μια ……με τυρί.Φυλλάδιο.

Ιστορία: Η οικονομική ζωή.

Μαθηματικά: Τ.Ε σ.33 Άσκηση στο  τετράδιο.

Φυσικά:Μορφές ενέργειας.

1/11/22

Μαθηματικά:Β.Μ σ.35-36.Για το σπίτι φυλλάδιο.

ΚΠΑ:Ένα σχολείο για όλους.

Φυσικά:Μορφές ενέργειας.(παρουσίαση)Β.Μ σ.20-21-δυναμική.

Αγγλικά: Β.Μ. σελ 13, σελ 14. Για το σπίτι: ορθογραφία 

31/10/22

Σήμερα κάναμε εργαστήριο δεξιοτήτων τις δυο πρώτες ώρες.

Μαθηματικά:Β.Μ σ.33-34 και Τ.Ε σ.31-32 Για το σπίτι φυλλάδιο.

Θρησκευτικά: σ.27

26/10/22

Αύριο είναι η σχολική μας γιορτή, η οποία θα γίνει στην τάξη. Τα παιδιά θα έρθουν σχολείο κανονικά το πρωί και θα σχολάσουμε στις 9.30. Έρχονται χωρίς τσάντες και φαγητό. Την Παρασκευή που είναι 28 Οκτωβρίου πηγαίνουμε στις κατά τόπους εκκλησίες στις 9.00 όλα τα παιδιά και μετά ακολουθεί η παρέλαση. Στους Φιλίππους μόνο η σημαία και οι παραστάτες θα έρθουν στο σχολείο στις 9.Φοράμε μπλε φούστα τα κορίτσια, μπλε παντελόνι τα αγόρια και άσπρη μπλούζα ή πουκάμισο.

Γλώσσα: Κάναμε την επετειακή ενότητα.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων.Σήμερα κάναμε εργαστήριο με θέμα τα στερεότυπα.

 

25/10/22

ΚΠΑ:σ.17-20

Μαθηματικά: Έδειξα τα κριτήρια διαιρετότητας.συμπληρώσαμε το τετράδιο.Θα ξαναμείνω στο ίδιο.

Φυσικά: Πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών.

Αγγλικά: Β.Μ. σελ.10, Άσκ. C «A Geography project», η άσκηση έγινε στην τάξη στο τετράδιο των ασκήσεων. Τη Δευτέρα γράφουμε επαναληπτικό στην 1η ενότητα. (λεξιλόγιο, simple present, present continuous)

24/10/22

Μαθηματικά:B.M σ.31-32 και Τ.Ε σ.29-30Για το σπίτι άσκηση στο τετράδιο:Να βρείτε το ΜΚΔ των αριθμών (14,21,35) και (20,30,50)

Γλώσσα:Β.Μ σ.47(συνέχεια)

21/10/22

Ιστορία: Οι κλέφτες και οι αρματολοί.Τ.Ε σ11 ασκ.1,2 ,σ.12 ασκ4

Γλώσσα: Β.Μ σ.47 Φυλλάδιο για το σπίτι.

19/10/22

Γλώσσα:Τ.Ε σ.29.Σήμερα κάναμε επανάληψη στην ενότητα.Θυμηθήκαμε ακόμη τις εγκλίσεις των ρημάτων τα επίθετα σε -ης,-ες

Μαθηματικά:Κάναμε πρόβα στην ομιλία που έχουν αναλάβει οι μαθητές για την εθνική επέτειο.

Φυσικά:Προστασία από τα μικρόβια.

Ιστορία:Η θρησκευτική και πολιτική οργάνωση των Ελλήνων

18/10/22

Μαθηματικά: Σήμερα κάναμε φυλλάδια με αριθμητικές παραστάσεις.Από το φυλλάδιο από την 2η άσκηση τα β,γ,δ στο τετράδιο για το σπίτι.

Φυσικά: Προστασία από τα μικρόβια.

Αγγλικά: Β.Μ. σελ. 9 Άσκ. Β έγινε στην τάξη στο τετράδιο των ασκήσεων, σελ. 1ο ανάγνωση, ορθογραφία

Για το σπίτι: Β.Μ. σελ 10, 11 (όσες ασκήσεις δεν συμπληρώθηκαν στην τάξη)

17-10-2022

 

Θρησκευτικά:σ.21-25

Γλώσσα:Ανθολόγιο :Το ελάφι της Πάρνηθας».Κάναμε φύλλα εργασίας.Ανάγνωση το κείμενο ,ορθογραφία τις δύο τελευταίες σειρές του μαθήματος.Για το σπίτι φυλλάδιο.

Μαθηματικά:Β.Μ σ.23-24 και Τ.Ε σ.Τ.Ε σ.21Για το σπίτι την άσκηση 2 από Τ.Ε σ.21

Αγγλικά: βιβλίο ασκήσεων σελ. 7 D. Speaking Η άσκηση έγινε προφορικά στην τάξη. Δεν έχουν ανατεθεί εργασίες για το σπίτι.

14/10/22

Ιστορία:Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων

Γλώσσα:Τ.Ε σ.26-27 Για το σπίτι την άσκηση 11 από Τ.Ε σ.28

13/10/22

Γεωγραφία: Ο άξονας και η περιστροφή της γης-Η νύχτα και η μέρα.

Εργαστήριο δεξιοτήτων:Μεγαλώνω και….

Μαθηματικά: Γράψαμε επαναληπτικό.

Φυσική: Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία

12/10/22

Μαθηματικά: T.E s.19-20

Φυσική: Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία (σ.118)

Γλώσσα:Τ.Ε σ.25

Ιστορία:Η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου.

11/10/22

Κ.ΠΑ:σ.10-15

Μαθηματικά:Μείναμε στο ίδιο.Ασχοληθήκαμε με τις διαιρέσεις.Για το σπίτι φυλλάδιο.

Φυσική:Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία

Αγγλικά: Κάναμε τον ενεστώτα διαρκείας.

Για το σπίτι: Να μελετήσετε τον σχηματισμό, τις χρήσεις και τους ορθογραφικούς κανόνες από το φυλλάδιο και να ολοκληρώσετε  όσες  ασκήσεις σας απομένουν.

Βιβλίο ασκήσεων: σελ 2 άσκ. 3, άσκ.1  σελ 3 άσκ.2, σελ.4 άσκ.3 .

10/10/22

Γλώσσα:Τ.Ε σ.19,20,22,23,24Για το σπίτι φυλλάδιο.

Μαθηματικά:Β.Μ σ.21-22

Θρησκευτικά: σ.17-19,20

 

07/10/22

Ιστορία:Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση.Ολοκληρώσαμε την ενότητα

06/10/22

Γλώσσα: Β.Μ σ.32-36 Για το σπίτι ανάγνωση το κείμενο και ορθογραφία από  το εισαγωγικό κείμενο «Οι διενέξεις……των ακινήτων»Β.Μ σ.32-36.Φυλλάδιο

Μαθηματικά:Ένας ακούραστος μυς.

Μαθηματικά:Τ.Ε σ.17-18 Τα προβλήματα 2 και 3 από Τ.Ε σ.18 στο σπίτι.

Γεωγραφία:Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της γης.Οι εργασίες 3,4 από Τ.Ε σ.7  στο σπίτι

04/10/22

Αύριο θα πάμε εκδρομή.Τα παιδιά του Δάτου και Πολύστυλου θα είναι στη στάση 8:45 και τα παιδιά των Φιλίππων στο σχολείο στις 9:00.

Μαθηματικά: Β.Μ.σ19-20.Άσκηση στο τετράδιο.

Φυσική: Ένας ακούραστος μυς.(προβολή)

Αγγλικά: Κάναμε ασκήσεις  για τον Present Simple, συμπληρώσαμε στο Β.Μ. τη σελ.4 και από τη σελ. 6 κάναμε προφορικά την ασκ. Α. 

Για το σπίτι: φυλλάδιο, Β.Α. σελ 4 Άσκ. 4 (να γράψετε προτάσεις για τις συνήθειές σας το καλοκαίρι με τα επιρ. συχνότητας στο πορτοκαλί πλαίσιο), Β.Μ σελ 6 Speaking (να γράψετε προτάσεις για τα σχολικά μαθήματα που δείχνουν οι εικόνες όπως στο παράδειγμα του βιβλίου: I like / I don’t like …. because…)

03/10/2022

Γλώσσα: B.M σ.28-31.Φυλλάδιο

Μαθηματικά:Τ.Ε σ.15-16Το 1ο πρόβλημα σπίτι.

Αγγλικά: Για το σπίτι: Να μελετήσετε το φυλλάδιο για τον Present Simple και να συμπληρώσετε την άσκηση του φυλλαδίου. Βιβλίο ασκήσεων, σελ.3 Ασκ. ΙΙ: Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τα ρήματα που δίνονται στο πορτοκαλί πλαίσιο. 

29/9/22

Γλώσσα: Β.Μ σ.27.Ασχοληθήκαμε με την παραγωγή γραπτού λόγου.Χρειάστηκε να συνεχίσουμε και το δεύτερο δίωρο.

Φυσική:Γράψαμε επαναληπτικό.

28/9/2022

Γλώσσα:Β.Μ σ.24-26 Για το σπίτι ανάγνωση το κείμενο και ορθογραφία την 2η και 3η γραμμή του κειμένου.Φυλλάδιο

Μαθηματικά:Τ σ.15

Ιστορία:Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση(το μισό)

27/9/22

 

Φυσικά: Αναπνοή και υγεία.Την Πέμπτη θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας.

Κ.ΠΑ:σ.8-9

Μαθηματικά: Β.Μ σ.17-18 Άσκηση στο τετράδιο.

Αγγλικά: Β.Μ σελ 2 ανάγνωση το 3ο κείμενο, ορθογραφία, σελ. 3 Ασκ. Β να συμπληρωθεί ο πίνακας για τη Γεωργία στο τετράδιο των ασκήσεων, βιβλίο ασκήσεων σελ. 1 Ασκ. 2, και Α. VOCABULARY 1,2 για το σπίτι

26/9/22

Γλώσσα:Γράψαμε ένα μικρό επαναληπτικό.Β.Μ σ.23.

Μαθηματικά: Β.Μ σ.15-16 και Τ.Ε σ.13-14Το 1ο πρόβλημα στο σπίτι Τ.Ε σ.13

Θρησκευτικά:σ.12-16

Αγγλικά: Β.Μ. σελ. 2 Ανάγνωση το κείμενο της Christina, ορθογραφία, σελ.3 Άσκ. Β Να συμπληρωθεί ο πίνακας για την Αλβανία στο τετράδιο των ασκήσεων (έχει γίνει παράδειγμα στην τάξη)

 

23/9/22

Γλώσσα: Τ.Ε σ.16-18 και σπίτι φυλλάδιο

Ιστορία:Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό.(Το ολοκληρώσαμε)

22/9/22

Φυσικά: Η αναπνοή

Γλώσσα:B.M σ.17-18 και Τ.Ε σ.13,15 Ασκηση στο τετράδιο

Εργαστήριο Δεξιοτήτων :1ο εργαστήριο

Γεωγραφία:Κεφ.2ο

Μαθηματικά: Τ.Ε σ.11-12 Φυλλάδιο και το πρόβλημα 3ο

21/9/22

Γλώσσα: Β.Μ σ.14-15

Μαθηματικά:Β.Μ σ.13-14 και Τ.Ε σ.11 Φυλλάδιο

Φυσικά: Η αναπνοή (παρουσίαση)μέχρι σ.107

Ιστορία: Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό(μισό)Να διαβάσουν από το φυλλάδιο μέχρι και την ερώτηση 3.

20/9/22

Μαθηματικά: Β.Μ σ.11-12 και Τ.Ε σ.9-10.Φυλλάδιο για το σπίτι

Φυσικά: Η ανάπτυξη του εμβρύου

 

19/9/22

Γλώσσα:Β.Μ σ.11-14.Για το σπίτι ανάγνωση το κείμενο,ορθογραφία την πρώτη και τρίτη σειρά του κειμένου.Άσκηση στο τετράδιο:Να κάνετε ΧΑ τα ρήματα :συνεχίζονται,εμφανιζόταν,πλησίασε

Θρησκευτικά:σ.10-11

Μαθηματικά:Τ.Ε σ.8 

15/9/22

Γλώσσα: Β.Μ σ.8-10.Για το σπίτι ανάγνωση το μάθημα σ.8.Να κάνετε Χ.Α τα ρήματα: δακρύζουμε,πηγαίναμε,πετούσαμε

Μαθηματικά:Τ.Ε σ.7 .Την άσκηση 2 από Τ.Ε σ.7

Γεωγραφία:Το σχήμα και οι κινήσεις της γης.

Φυσικά: Η αρχή της ζωής