Πυροσβεστικό Σώμα 2023-24

Πυροσβεστικό Σώμα 2023-24

Στις 11/04/2024 είχαμε την τιμή να μας επισκεφτεί η πυροσβεστική υπηρεσία του Ν. Καβάλας και να μας κάνει μάθημα πυρασφάλειας για τους μαθητές μας αλλά και τους εκπαιδευτικούς.