Δραστηριότητες Σχ. Έτος 2023-24

Το υπομενού σας κατευθύνει τις δραστηριότητες και προγράμματα που συμμετέχει το σχολείο μας.