Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2020-2021 (πιλοτική εφαρμογή)

Λίγα λόγια για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων…

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων είναι μια καινοτόμος διδακτική και εκπαιδευτική  δράση, που αξιοποιεί μεθόδους διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης με σκοπό να ενισχύσει τα παιδιά να αποκτήσουν και να καλλιεργήσουν τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων οργανώνονται σε τέσσερις θεματικούς κύκλουςκατά την υλοποίηση των οποίων προβλέπεται να καλλιεργηθούν δεξιότητες του νου, της μάθησης, της ζωής, της τεχνολογίας και της επιστήμης.

Η σχολική μας μονάδα είναι μία από όσες εφάρμοσαν πιλοτικά τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021! Σε αυτή τη σελίδα αποτυπώνεται η πορεία των Εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν από τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας! 

Α΄ τάξη

Β΄ τάξη

Γ΄ τάξη

Δ΄ τάξη

Ε΄ τάξη

Στ΄ τάξη