Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2021-2022

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων είναι μια καινοτόμος διδακτική και εκπαιδευτική  δράση, που αξιοποιεί μεθόδους διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης με σκοπό να ενισχύσει τα παιδιά να αποκτήσουν και να καλλιεργήσουν τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων οργανώνονται σε τέσσερις θεματικούς κύκλουςκατά την υλοποίηση των οποίων προβλέπεται να καλλιεργηθούν δεξιότητες του νου, της μάθησης, της ζωής, της τεχνολογίας και της επιστήμης.

Η σειρά των θεματικών κύκλων για τη φετινή χρονιά:

  1. Ζω καλύτερα- Ευ ζην
  2. Ενδιαφέρομαι και ενεργώ- συναίσθηση και ευθύνη
  3. Δημιουργώ και καινοτομώ- Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία
  4. Φροντίζω το περιβάλλον

Α΄ τάξη

Β΄ τάξη

Γ΄ τάξη

Δ΄ τάξη

Ε΄ τάξη

ΣΤ΄ τάξη