Α’ Μαθήματα 2023-2024

Α’ Μαθήματα 2023-2024

22-04-2024

Γλώσσα

Γράψαμε ορθογραφία και διαβάσαμε.

Μάθαμε πώς κλίνονται τα ρήμτα σε –εύω και συμπληρώσαμε ένα σχετικό φύλλο εργασίας.

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν το κείμενο με τις πληροφορίες για τα κοτσύφια στο Β.Μ. (σελ. 53).

Αντιγραφή: Την πρώτη παράγραφο για τα κοτσύφια από το Β.Μ. (σελ. 52).

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ): Να συμπληρώσουν τη δεύτερη σελίδα.

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 3, 3 και 4 (σελ. 16-17).

Εξασκηθήκαμε στις κάθετες προσθέσεις και αφαιρέσεις.

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

19-04-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο «Το κοτσύφι» (σελ. 52-53).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις του κεφαλαίου  «Το κοτσύφι» (σελ. 52).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν το κείμενο στο Β.Μ. (σελ. 52).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση «Κάθε χρόνο ταξιδεύω και γυρίζω στη φωλιά μου.» (σελ.  78).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση «Κάθε χρόνο ταξιδεύω και γυρίζω στη φωλιά μου.»  της άσκησης 3  (σελ. 52) του Τετραδίου Εργασιών .

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο  κεφάλαιο 55 «Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 16-17).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 5 και 6 (σελ. 17).

Μελέτη περιβάλλοντος

Ζωγράφισαν τη γειτονιά τους.

18-04-2024

Γλώσσα

Τ.Ε.: Ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο «Βόλτα στο βουνό» και  συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 3, 4 και 5 (σελ. 51).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν την τελευταία παράγραφο του κειμένου στο Β.Μ. (σελ. 50).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση «Το βράδυ Ο Μολύβιος νυστάζει» (σελ.  76).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση «Το βράδυ ο Μολύβιος νυστάζει.»  της άσκησης 5  (σελ. 51) του Τετραδίου Εργασιών

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο  κεφάλαιο 54 «Μέτρηση μεγεθών» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 58-59).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 14-15).

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

Μελέτη περιβάλλοντος

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Η γειτονιά μου» στο  κεφάλαιο 1 «Πώς είναι η γειτονιά μου» (σελ. 53-54).

17-04-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Άνοιξη» στο κεφάλαιο «Βόλτα στο βουνό» (σελ. 50-51) και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 50).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Τις πρώτες 6 σειρές του κειμένου «Βόλτα στο βουνό» (σελ. 50) στο Β.Μ.

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 8 στο κεφάλαιο 53 «Μέτρηση μεγεθών» και κάναμε μετρήσεις με διάφορα αντικείμενα.

 

 

16-04-2024

Μαθηματικά

Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 2 και 5 του κεφ. 53 (σελ. 12-13).

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

Γλώσσα

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 3, 4 και 5 (σελ. 49) και μάθαμε να κλίνουμε το ρήμα είμαι σε όλα τα πρόσωπα.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Το κείμενο «Παίζουμε παντομίμα;» (σελ. 49) στο Β.Μ.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση «Εμείς είμαστε κάτω από τα φύλλα των δέντρων» (σελ. 74).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση «Εμείς είμαστε κάτω από τα φύλλα των δέντρων.»  της άσκησης 5 (σελ. 49) του Τετραδίου Εργασιών.

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

15-04-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Άνοιξη» στο κεφάλαιο «Παίζουμε παντομίμα;» (σελ. 48-49). Κάναμε τις ασκήσεις και μιλήσαμε για τις λέξεις που παίρνουν διπλούς τόνους.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 48) και μάθαμε να διακρίνουμε τα άρθρα τον-των και της-τις.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Το κείμενο «Παίζουμε παντομίμα;» (σελ. 48) στο Β.Μ.

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο  κεφάλαιο 53 «Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 56-57).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 3 και 4 του κεφ. 53 (σελ. 12-13).

 

 

12-04-2024

Γλώσσα

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 4, 5 και 6 (σελ. 47).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Το υπόλοιπο κείμενο «Η Αγγελική» (σελ. 46) στο Β.Μ.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση «Είμαι κι εγώ αθλητής. Ρίχνω το ακόντιό μου μακριά.» (σελ. 72).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση «Είμαι κι εγώ αθλητής. Ρίχνω το ακόντιό μου μακριά.»  της άσκησης 6 (σελ. 47) του Τετραδίου Εργασιών.

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο  κεφάλαιο 52 «Οι αριθμοί μέχρι το 70» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 54-55).

Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε την άσκηση 2 του κεφ. 52 (σελ. 11).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1 και 3 του κεφ. 52 (σελ. 10-11).

 Εργαστήριο δεξιοτήτων 

Φτιάξαμε μια κατασκευή σχετική με τα δικαιώματα των παιδιών.

11-04-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Άνοιξη» στο κεφάλαιο «Η Αγγελική» (σελ. 46-47). Κάναμε τις ασκήσεις και μιλήσαμε για τις λέξεις που παίρνουν διπλούς τόνους.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 2 και 3 (σελ. 46).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Τις δύο πρώτες παραγράφους του κειμένου «Η Αγγελική» (σελ. 46) στο Β.Μ.

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας 7

Μελέτη περιβάλλοντος

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 19).

Σήμερα επισκέφτηκε το σχολείο μας η πυροσβεστική.

 

10-04-2024

Γλώσσα

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 4, 5, 6, 7, 8 και 9 (σελ. 44-45).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Το υπόλοιπο κείμενο «Η μετακόμιση» (σελ. 44) στο Β.Μ.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση «Με χοντρή κλωστή θα υφάνω αδιάβροχο πανί» (σελ.  70).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση «Με χοντρή κλωστή θα υφάνω αδιάβροχο πανί.»  της άσκησης 10 (σελ. 45) του Τετραδίου Εργασιών.

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1 και 4 του κεφ. 51 (σελ. 44-45).

Κάναμε επαναληπτικές διαδραστικές ασκήσεις της ενότητας.

Εργασίες για το σπίτι

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

Αύριο θα γράψουν το επαναληπτικό της ενότητας 7.

Μελέτη περιβάλλοντος

Δεν προχωρήσαμε παρακάτω. Υλοποιήσαμε το Εργαστήριο Δεξιοτήτων.

09-04-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Άνοιξη» στο κεφάλαιο «Η μετακόμιση» (σελ. 44-45).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 43).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Τις πρώτες 9 σειρές του κειμένου «Η μετακόμιση» (σελ. 44) στο Β.Μ.

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση 3 (σελ. 43).

Μαθηματικά

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν την άσκηση 2 του κεφ. 51 (σελ. ).

Σήμερα υλοποιήθηκε μια διαδικτυακή συνάντηση των μαθητών με σχολείο του εξωτερικού στα πλαίσια ενός προγράμματος etwinning.

 

08-04-2024

Γλώσσα

Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας «Καράβια».

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο 51 «Επαναληπτικό μάθημα» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 50-51).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 3 και 5 του κεφ. 51 (σελ. 44-45).

 

04-04-2024

Γλώσσα

Συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας με επαναληπτικές ασκήσεις και εξασκηθήκαμε στα γραμματικά φαινόμενα παίζοντας διαδραστικά παιχνίδια.

Εργασίες για το σπίτι

Τη Δευτέρα θα γράψουν το επαναληπτικό της ενότητας «Καράβια».

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο  κεφάλαιο 50 «Προβλήματα» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 48-49).

Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1 και 2 του κεφ. 50 (σελ. 42).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 3 και 4 του κεφ. 50 (σελ. 43).

 

Γλώσσα

Τ.Ε.: Συμπλήρωσαν την άσκηση 3 κι έγραψαν ένα μικρό κείμενο στην άσκηση 4 (σελ. 41)

Εργασίες για το σπίτι

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το  κεφάλαιο 49 «Πρόσθεση και αφαίρεση-Διψήφιοι και μονοψήφιοι αριθμοί» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 3 και 4 (σελ. 47).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 2  και 4 του κεφ. 49 (σελ. 40-41).

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

Μελέτη Περιβάλλοντος

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Το σπίτι μου» (σελ. 50-51).

 

 

02-04-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία.

Έγραψαν ένα μικρό κείμενο για το καράβι που θα ήθελαν να έχουν.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Καράβια» στο κεφάλαιο «Μια Κυριακή του Μάρτη» (σελ. 42).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 40).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Το ποίημα (σελ. 42) στο Β.Μ.

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο  κεφάλαιο 49 «Πρόσθεση και αφαίρεση-Διψήφιοι και μονοψήφιοι αριθμοί» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 46-47).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 3 και 5 του κεφ. 49 (σελ. 40-41).

01-04-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Καράβια» στο κεφάλαιο «Το πετροκάραβο» (σελ. 39).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 39).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Τις πρώτες σειρές του κειμένου (σελ. 39) στο Β.Μ.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση «Γυρίζω, γυρίζω, τον κόσμο τριγυρίζω.» (σελ.  68).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις προτάσεις «Γυρίζω, γυρίζω, τον κόσμο τριγυρίζω.»  της άσκησης 3 (σελ. 39) του Τετραδίου Εργασιών.

Μαθηματικά                                           

Δεν προχωρήσαμε παρακάτω, γιατί υλοποιήσαμε το Εργαστήριο Δεξιοτήτων.

 

29-03-2024

Γλώσσα

Κατασκευάσαμε την κάρτα σύμφωνα με τις οδηγίες του κειμένου στο Τ.Ε. (σελ. 37).

Εργασίες για το σπίτι

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο  κεφάλαιο 48 «Υπολογισμοί-Επιστροφή στην πεντάδα» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 44-45).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 2, 3 και 4 του κεφ. 48 (σελ. 38-39).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 5 και 6 του κεφ. 48 (σελ. 38-39).

Μελέτη Περιβάλλοντος

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Ο ήλιος και η ζωή μας»  στο κεφάλαιο 2 «Τι μας προσφέρει ο ήλιος;» (σελ. 47-48).

Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε την άσκηση 4 (σελ. 18).

28-03-2024

Γλώσσα

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 37-38).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Τις οδηγίες (σελ. 38) στο Β.Μ.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση «Εγώ θα πάρω αχλάδια από την αχλαδιά» (σελ.  67).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις προτάσεις «Εγώ θα πάρω αχλάδια από την αχλαδιά»  της άσκησης 5 (σελ. 38) του Τετραδίου Εργασιών.

Μαθηματικά

Δεν προχωρήσαμε παρακάτω.

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Ολοκληρώσαμε το εργαστήριο που ξεκινήσαμε χθες.

 

27-03-2024

Γλώσσα

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 36).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Τo κείμενο μέσα στο πλαίσιο  (σελ. 37) στο Β.Μ.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση «Μαϊμού, κοίτα τον εαυτό σου και μη με κοροϊδεύεις!» (σελ.  64).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις προτάσεις «Μαϊμού, κοίτα τον εαυτό σου και μη με κοροϊδεύεις!»  της άσκησης 4 (σελ. 36) του Τετραδίου Εργασιών.

Αντιγραφή: Το κείμενο που έχουν σημειώσει για  το υπερωκεάνιο (σελ. 37) στο Β.Μ.

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο  κεφάλαιο 47 και συμπληρώσαμε την άσκηση 2 (σελ. 43).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3 και 4 του κεφ. 47 (σελ. 37).

Μελέτη Περιβάλλοντος

Δεν προχωρήσαμε, γιατί αναπληρώσαμε το Εργαστήριο Δεξιοτήτων που χάσαμε την προηγούμενη Παρασκευή.

26-03-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Καράβια» στο κεφάλαιο «Καράβια» (σελ. 36-37).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Τις πρώτες 8 σειρές του κειμένου που έχουν σημειώσει (σελ. 36) στο Β.Μ.

Φύλλο εργασίας: Διαλυτικά (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο  κεφάλαιο 47 και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 3 και 4 (σελ. 42-43).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν την άσκηση 1 του κεφ. 47 (σελ. 36).

 

21-03-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Η 25η Μαρτίου» (σελ. 40-42) και συζητήσαμε για την 25η Μαρτίου

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας: Απόστροφος (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε στο  κεφάλαιο 46 και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2 και 3  (σελ. 40-41).

Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 4 και  6 του κεφ. 46 (σελ. 34-35).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν την άσκηση 2 του κεφ. 46 (σελ. 34).

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

Σήμερα έγινε τα πρώτο τρίωρο ενημέρωση των μαθητών της Α΄τάξης για την πρόληψη ατυχημάτων από νοσοκομειακό επισκέπτη.

Αύριο οι μαθητές να έχουν μαζί τους κασετίνα, ψαλίδια, κόλλες και μπογιές.

 

20-03-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Καράβια» στο κεφάλαιο «Τι κρύβει το μπαούλο;» (σελ. 35).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 35).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Τις πρώτες 8 σειρές του κειμένου που έχουν σημειώσει (σελ. 35) στο Β.Μ.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση «Να πάω σ΄ένα μακρινό νησί, με τ΄άσπρο μου καράβι.» (σελ.  63).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις προτάσεις «Να πάω σ΄ένα μακρινό νησί, με τ΄άσπρο μου καράβι»  της άσκησης 4 (σελ. 35) του Τετραδίου Εργασιών.

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο  κεφάλαιο 46 και συμπληρώσαμε την άσκηση 1 και 4  (σελ. 40-41).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 3 και  5 του κεφ. 46 (σελ. 34-35).

Να ξανακάνουν επανάληψη τα ποιήματα για την 25η Μαρτίου.

15-03-2024

Σήμερα μιλήσαμε για τα ήθη κι έθιμα της Αποκριάς και φτιάξαμε την κυρά Σαρακοστή.

Εργασίες για το σπίτι

Να μάθουν απ΄έξω τα ποιήματα που έλαβαν για την 25η Μαρτίου.

14-3-2024

Γλώσσα

Τ.Ε.: Ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο «Δώρα για την Ιωάννα»,  συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1 και 3 (σελ. 34) και κάναμε διαδραστικές ασκήσεις σχετικές με τα γραμματικά φαινόμενα του κεφαλαίου.

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν όλο το κείμενο στο Β.Μ. (σελ. 34).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν τις προτάσεις «Ποιος να πάρει το καπέλο; Ο ποντικός ή η κότα;» (σελ.  62).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις προτάσεις «Ποιος να πάρει το καπέλο; Ο ποντικός ή η κότα;»  της άσκησης 3  (σελ. 34) του Τετραδίου Εργασιών .

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 4 (σελ. 33).

Κατασκευάσαμε το τάνγκραμ και δημιουργήσαμε μια εικόνα.

Εργασίες για το σπίτι

Αφού χρωματίσουν και κόψουν τα σχήματα του τάγκραμ που έλαβαν, να κατασκευάσουν το τρένο όπως στο βιβλίο (σελ. 38) και να το κολλήσουν πάνω σε μια λευκή σελίδα.

 

13-3-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα και γράψαμε ορθογραφία.

Μάθαμε πώς να διακρίνουμε το άρθρο η από το ή διαζευκτικό.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 2 (σελ. 34).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν τις 12 πρώτες σειρές του κειμένου στο Β.Μ. (σελ. 32).

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 7η ενότητα στο β΄τεύχος στο κεφάλαιο 45 και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 38-39).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 32).

 

 

12-3-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 5 και 6 (σελ. 33).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν όλο το κείμενο στο Β.Μ. (σελ. 32).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Πού πας; Πάω στο λιοντάρι που με περιμένει. (σελ. 61 ).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις προτάσεις Πού πας; Πάω στο λιοντάρι που με περιμένει. της άσκησης 6 (σελ. 33) του Τετραδίου Εργασιών .

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Γράψαμε το επαναληπτικό της 6ης ενότητας.

11-03-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Καράβια» στο κεφάλαιο «Ένα γράμμα για την Ιωάννα» (σελ. 30).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 3 και 4 (σελ. 32-33).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Το κείμενο που έχουν σημειώσει  (σελ. 32) στο Β.Μ.

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το  κεφάλαιο 43 και διορθώσαμε την άσκηση 4 (σελ. 35).

Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1 και  2 του κεφ. 43 (σελ. 30).

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

8-03-2024

Γλώσσα

Γράψαμε το επαναληπτικό της  ενότητας «Το χαμένο κλειδί».

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 6η ενότητα στο β΄τεύχος στο επαναληπτικό κεφάλαιο 43 και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 34-35).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 3, 4 και 5 (σελ. 31).

 

07-03-2024

Γλώσσα

Κάναμε ασκήσεις επανάληψης της ενότητας «Το χαμένο κλειδί».

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Επανάληψη όλα τα κείμενα της ενότητας (σελ. 20-30).

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Αύριο θα γράψουν το επαναληπτικό της ενότητας “Το χαμένο κλειδί”

Μαθηματικά

Φύλλο εργασίας : Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας (μπλε ντοσιέ)

06-03-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Το χαμένο κλειδί» στο κεφάλαιο «Για τ΄αγγελάκια του ουρανού» (σελ. 30).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 30).

Κάναμε επαναληπτικές διαδραστικές ασκήσεις.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Το ποίημα «Για τ΄αγγελάκια του ουρανού»  (σελ. 30) στο Β.Μ.

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση 3 (σελ. 31).

Αντιγραφή: Να γράψουν την πρώτη πρόταση της άσκησης 2 του Τ.Ε. και να την εικονογραφήσουν (σελ. 30).

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο  κεφάλαιο 42 και συμπληρώσαμε την άσκηση 2 (σελ. 33).

Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 2 και 3 του κεφ. 42 (σελ. 28-29).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 4 και 5 του κεφ. 42 (σελ. 29).

 

5-3-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις  2, 3, 4 και 5 (σελ. 28-29).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν όλο το κείμενο στο Β.Μ. (σελ. 26).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Σε αυτή την αυλή υπάρχει ένας θησαυρός (σελ. 59 ).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση Σε αυτή την αυλή υπάρχει ένας θησαυρός  της άσκησης 5  (σελ. 29) του Τετραδίου Εργασιών .

Τ.Ε. : Την άσκηση 1 (σελ. 28)

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 5η ενότητα στο β΄τεύχος στο κεφάλαιο 42 «Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1 και 3 (σελ. 30-31).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ..: Να συμπληρώσουν την άσκηση 4 του κεφαλαίου 41 (σελ. 33).

 

4-3-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Το χαμένο κλειδί» στο κεφάλαιο «Ο θείος Παύλος» (σελ. 28-29).

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του Αυ, αυ.

Αναλύσαμε και συνθέσαμε τις λέξεις παζλ αύριο, ταυτότητα.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Τις πρώτες 7 σειρές του κειμένου (σελ. 28) στο Β.Μ.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το Αυ, αυ  (σελ. 59).

Να αναλύσουν και συνθέσουν τις λέξεις παζλ αύριο, ταυτότητα.

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 5η ενότητα στο β΄τεύχος στο κεφάλαιο 41 «Ο χρόνος» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 30-31).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1, 2 και 3 του κεφαλαίου 41 (σελ. 26).

29-02-2024

1-3-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα και γράψαμε ορθογραφία.

Φτιάξαμε το εξώφυλλο για το παραμύθι που εικονογράφησαν και δέσαμε το βιβλιαράκι.

Εργασίες για το σπίτι

Αντιγραφή: Να γράψουν τον τίτλο του βιβλίου από το Τ. Ε. (σελ. 26).

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 5η ενότητα στο β΄τεύχος στο κεφάλαιο 40 «Γεωμετρικά σχήματα», συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 28-29) και κάναμε μερικές εμπεδωτικές διαδραστικές ασκήσεις.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις του κεφαλαίου 40 (σελ. 24-25).

29-02-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις  1,2, 3 και 4 (σελ. 26-27).

Άκουσαν το τραγούδι του Φλεβάρη και παρακολούθησαν το παραμύθι για τον Φλεβάρη.

Ξεκίνησαν να εικονογραφούν το παραμύθι του Φλεβάρη.

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν όλο το κείμενο στο Β.Μ. (σελ. 26).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Ευχαριστώ. Είσαι πολύ ευγενικός (σελ.  27).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση Ευχαριστώ. Είσαι πολύ ευγενικός  της άσκησης 4  (σελ. 27) του Τετραδίου Εργασιών .

Ευρετήριο: Να γράψουν τις λέξεις που είναι γραμμένες στο σύννεφο στο Τ. Ε. (σελ. 27)

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Να ολοκληρώσουν στο σπίτι την εικονογράφηση του παραμυθιού για τον Φλεβάρη και να το φέρουν αύριο στο σχολείο, για να φτιάξουμε το εξώφυλλο και το βιβλιαράκι.

Μαθηματικά

T.E.: Ολοκληρώσαμε το κεφ. 39 «Μονάδες και δεκάδες» και συμπληρώσαμε την άσκηση 5 (σελ. 23).

Κάναμε συμπληρωματικές διαδραστικές ασκήσεις.

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

28-2-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Το χαμένο κλειδί» στο κεφάλαιο «Η ευχή» (σελ. 26-27).

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του Ευ, ευ.

Αναλύσαμε και συνθέσαμε τη λέξη παζλ ψαρεύω.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Τις πρώτες 6 σειρές του κειμένου (σελ. 26) στο Β.Μ.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το Ευ, ευ  (σελ. 58).

Να αναλύσουν και συνθέσουν τη λέξη παζλ ψαρεύω.

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 5η ενότητα στο β΄τεύχος στο κεφάλαιο 39 «Μονάδες και δεκάδες (ΙΙ)» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 27).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 2, 3 και 4 (σελ. 22-23).

27-02-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις  1,2, 3 και 4 (σελ. 24-25).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν όλο το κείμενο στο Β.Μ. (σελ. 24).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Τζίτζικα, πιες λίγο ζεστό τσάι (σελ.  25).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση Τζίτζικα, πιες λίγο ζεστό τσάι  της άσκησης 4  (σελ. 25) του Τετραδίου Εργασιών .

Ευρετήριο: Να γράψουν τις λέξεις που κουβαλούν τα μυρμήγκια στο Τ. Ε. (σελ. 24)

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 5η ενότητα στο β΄τεύχος στο κεφάλαιο 39 «Μονάδες και δεκάδες» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 26).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση 6 (σελ. 23).

23-2-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Το χαμένο κλειδί» στο κεφάλαιο «Κοντά στο τζάκι» (σελ. 24-25).

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του Τζ, τζ.

Αναλύσαμε και συνθέσαμε τη λέξη παζλ τζάκι.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Τις πρώτες 6 σειρές του κειμένου (σελ. 24) στο Β.Μ.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το Τζ, τζ  (σελ. 57).

Να αναλύσουν και συνθέσουν τη λέξη παζλ τζάκι.

Μαθηματικά

Γράψαμε το επαναληπτικό της 5ης ενότητας

22-02-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις  1,2, 3, 4 και 5 (σελ. 22-23).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν όλο το κείμενο στο Β.Μ. (σελ. 22).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Το φεγγάρι φέγγει στον πιγκουίνο (σελ.  23).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση Το φεγγάρι φέγγει στον πιγκουίνο  της άσκησης 5  (σελ. 21) του Τετραδίου Εργασιών .

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Κάναμε διάφορες επαναληπτικές ασκήσεις και ξεκινήσαμε να συμπληρώνουμε ένα φύλλο εργασίας.

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας: Να συμπληρώσουν το επαναληπτικό φύλλο εργασίας που ξεκινήσαμε στο σχολείο.

Αύριο θα γράψουν το επαναληπτικό της 5ης ενότητας

 

 

21-2-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Το χαμένο κλειδί» στο κεφάλαιο «Μην αγγίζετε! Έχει αγκάθια!» (σελ. 22-23).

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του Γκ, γκ, γγ.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Μόνο τους διαλόγους του κειμένου (σελ. 22) στο Β.Μ.

Τετράδιο Αντιγραφής: Να αντιγράψουν την αγγελία από το Β.Μ. (σελ. 23)

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το Γκ, γκ, γγ  (σελ. 56).

Μαθηματικά

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το επαναληπτικό κεφάλαιο 38 και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1 και 2 (Σελ. 22)

Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 4 και 6 του κεφ. 38 (σελ. 20-21).

Μελέτη Περιβάλλοντος

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Ο άνθρωπος και ο χρόνος»  στο κεφάλαιο 6 «Πώς περνάω τον ελεύθερο χρόνο μου» (σελ. 42).

20-02-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3 και 4 (σελ. 21).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Ο βάτραχος είναι μέσα σε ένα αστείο παπούτσι  (σελ.  55).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση της άσκησης 5 Ο βάτραχος είναι μέσα σε ένα αστείο παπούτσι   (σελ. 21) του Τετραδίου Εργασιών .

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά                               

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 5η ενότητα στο επαναληπτικό κεφάλαιο 38  (σελ. 76-77) και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 3, 4 και 5.

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 2, 3 και 5 (σελ. 20-21).

19-2-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Το χαμένο κλειδί» στο κεφάλαιο «Ο παπουτσωμένος χιονόδρακος» (σελ. 20-21).

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του Τσ, τσ.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 20)

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Όλο το κείμενο (σελ. 20) στο Β.Μ.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το Τσ, τσ  (σελ. 55).

Τετράδιο Ευρετήριο: Να γράψουν τις λέξεις της άσκησης 1 (σελ. 20) του Τετραδίου Εργασιών.

Μαθηματικά

Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 3 και 4 (σελ. 19) του Τετραδίου Εργασιών.

 

16-02-2024

Γλώσσα

Κάναμε επαναληπτικές ασκήσεις ορθογραφίας.

Μελέτη Περιβάλλοντος

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Ο άνθρωπος και ο χρόνος»  στο κεφάλαιο 4 «Πώς αλλιώς μετράω το χρόνο» (σελ. 39-40).

Κατασκευάσαμε ένα ρολόι από ανακυκλώσιμα υλικά.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 5 και 7 (σελ. 16).

15-2-2024

Γλώσσα

Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας «Σκαναταλιές»

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 5η ενότητα στο β΄τεύχος στο κεφάλαιο 37 «Προβλήματα» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 20-21).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 18).

14-2-2024

Γλώσσα

Τ.Ε.: Ολοκληρώσαμε τις ασκήσεις της ενότητας «Σκανταλιές» (σελ. 18-19), γράψαμε μια ιστορία για τους τέσσερις σκύλους (σελ. 18) και κάναμε επαναληπτικές διαδραστικές ασκήσεις ορθογραφίας

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Επανάληψη όλα τα κείμενα της ενότητας«Σκανταλιές» (σελ. 8-16)

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

Αύριο θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας «Σκανταλιές»

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 5η ενότητα στο β΄τεύχος στο κεφάλαιο 36 «Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 18-19).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 16).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 2, 3  και 6 (σελ. 16-17).

 

13-2-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «σκανταλιές» στο επαναληπτικό κεφάλαιο «Οι δυο φίλοι» (σελ. 16-17).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. την πρώτη στροφή του ποιήματος «Οι δυο φίλοι» (σελ. 18).

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 5 και 8 (σελ. 18-19).

12-02-2024

Γλώσσα

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 14-15)

Εργασία για το σπίτι

Ευρετήριο: Να γράψουν τις λέξεις που συμπληρώσαμε στην άσκηση 2 του Τ.Ε. (σελ. 15)

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Ο γίγαντας με το κοντό παντελόνι (σελ. 54 ).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση της άσκησης 4 Ο γίγαντας με το κοντό παντελόνι (σελ. 15) του Τετραδίου Εργασιών .

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 4, 5 και 6 (σελ. 15).

9-2-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Σκανταλιές» στο κεφάλαιο «Μπλε πινέλα και φαντασία» (σελ. 16-17).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. όλο το κείμενο (σελ. 16).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το Ντ ντ  (σελ. 54).

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 5η ενότητα στο β΄τεύχος στο κεφάλαιο 35 «Αθροίσματα με πολλούς όρους» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 16-17).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1, 2  και 3 (σελ. 14).

 

 

07-02-2024

Γλώσσα

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3 και 4 (σελ. 13).

Μιλήσαμε για τα θηλυκά με κατάληξη –α και συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας.

Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ μπαλόνια.

Εργασία για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. όλο το κείμενο (σελ. 14).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Ζωγραφίζω δύο μπλε μπαλόνια (σελ. 53 ).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση της άσκησης 3 Ζωγραφίζω δύο μπλε μπαλόνια  (σελ. 13) του Τετραδίου Εργασιών .

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας για να εξασκηθούμε στις δεκάδες-μονάδες.

Εργασία για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ).

Μελέτη Περιβάλλοντος

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Ο άνθρωπος και ο χρόνος»  στο κεφάλαιο 3 «Πώς μετράω το χρόνο» (σελ. 38-39).

 

6-2-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «σκανταλιές» στο κεφάλαιο «Μπλε όνειρα» (σελ. 14-15).

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του Μπ μπ.

Τ.Ε.: Διαβάσαμε και κάναμε την άσκηση 1 (σελ. 12)

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. τις πρώτες έξι σειρές του κειμένου (σελ. 14).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το Μπ μπ  (σελ. 53).

Τετράδιο Ευρετήριο: Να γράψουν τις έξι λέξεις που συμπληρώσαμε στην άσκηση 1 (σελ. 12) του Τετραδίου Εργασιών.

Μαθηματικά

Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 3, 4 και 5 (σελ. 12-13) του Τετραδίου Εργασιών.

 

05-02-2024

Σήμερα υλοποιήσαμε το διαδικτυακό εικαστικό εργαστήρι. Παρακολουθήσαμε την ξενάγηση στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών και στη συνέχεια δημιουργήσαμε ατομικά δισδιάστατα  έργα με θέμα το ποδήλατο του τηλεγραφικού διανομέα από  ανακυκλώσιμα υλικά.

02-02-2024

Γλώσσα

Γράψαμε ορθογραφία

Μαθηματικά                               

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 5η ενότητα στο κεφάλαιο 34 και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 14-15).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1 και 2  (σελ. 12)

Τη Δευτέρα θα υλοποιήσουμε ένα online εικαστικό εργαστήρι με τίτλο «Τηλεγράφημα από το μουσείο». Εκτός από τα υλικά που μας στάλθηκαν θα χρειαστούμε χρωματιστές κορδέλες, καπάκια από πλαστικά μπουκάλια,  καλαμάκια και αν υπάρχουν μερικά κουμπιά.

01-02-2024

Γλώσσα

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Όχι. Τραγουδούν οι πράσινοι βάτραχοι (σελ. 52 ).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση της άσκησης 3 Όχι. Τραγουδούν οι πράσινοι βάτραχοι Ψάξε στο πιο ψηλό βουνό  (σελ. 11) του Τετραδίου Εργασιών .

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

31-01-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «σκανταλιές» στο κεφάλαιο «Όλοι στο οικόπεδο» (σελ. 12-13).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ οικόπεδο.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Οι οι.

Τ.Ε.: Διαβάσαμε και κάναμε την άσκηση (σελ. 10)

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. όλο το κείμενο (σελ. 12).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το Οι οι  (σελ. 52).

Τετράδιο Αντιγραφής: Να γράψουν τον τίτλο του βιβλίου «Οι φίλοι είναι για πάντα»  που έχουν κυκλώσει στο Τ.Ε. (σελ. 10) και να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό στο πάνω μέρος της σελίδας.

Μιλήσαμε για την κατάληξη πληθυντικού αριθμού των αρσενικών σε -ος

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο 33 «Οργάνωση συλλογών-Αριθμοί μέχρι το 50» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 3, 4 και 5 (σελ. 13).

Μελέτη Περιβάλλοντος

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο 1 «Η οικογένειά μου έχει ιστορία (σελ. 36 και προχωρήσαμε στην ενότητα «Ο άνθρωπος και ο χρόνος»  στο κεφάλαιο 2 «H δική μου ιστορία» (σελ. 37).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Την άσκηση 1 (σελ. 14).

 

29-01-2024

Γλώσσα

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 2, 3, 4  και 5 (σελ. 8-9).

Μιλήσαμε για τους 3 ιεράρχες και κάναμε μια κατασκευή.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. όλο το κείμενο (σελ. 10).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Ονομάζομαι Μολύβιος και όλο παίζω  (σελ. 9 ).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση της άσκησης 5 Ονομάζομαι Μολύβιος και όλο παίζω  (σελ. 9) του Τετραδίου Εργασιών .

Μαθηματικά                               

Εργασίες για το σπίτι

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

 

26-01-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Μάθαμε να γράφουμε αγγελίες και συμπληρώσαμε μια αντίστοιχη άσκηση σε ένα φύλλο εργασίας.

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1 και 2του κεφαλαίου 33 (σελ. 10).

Συμπληρώσαμε μία επαναληπτική φωτοτυπία.

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

25-01-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «σκανταλιές» στο κεφάλαιο «Ένας καινούριος μαθητής» (σελ. 10-11).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ παιδί.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Αι αι.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. όλο το κείμενο (σελ. 10).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το Αι αι  (σελ. 46).

Τετράδιο Αντιγραφής: Να γράψουν τον τίτλο του μαθήματος  που έχουν κυκλώσει στο Β,Μ, (σελ. 10) και να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό στο πάνω μέρος της σελίδας.

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 5η ενότητα στο β΄τεύχος στο κεφάλαιο 33 «Οργάνωση συλλογών-Αριθμοί μέχρι το 50» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 12-13).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 3 και 4 (σελ. 11).

24-01-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 2, 3 και 4 (σελ. 6-7).

Μιλήσαμε για τις καταλήξεις των ρημάτων σε –ει και συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. όλο το κείμενο (σελ. 8).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Το σκυλάκι θέλει να πάει στο σχολείο  (σελ. 50).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση της άσκησης 4 Το σκυλάκι θέλει να πάει στο σχολείο  (σελ. 7) του Τετραδίου Εργασιών .

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά                               

Γράψαμε το επαναληπτικό της 4ης ενότητας.

Μελέτη Περιβάλλοντος

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Ο άνθρωπος και ο χρόνος»  στο κεφάλαιο 1 «H οικογένειά μου έχει ιστορία» (σελ. 33-35).

Β.Μ.: Να συμπληρώσουν τα ονόματα της δικής του οικογένειας (σελ. 35)

23-01-2024

Γλώσσα

Γράψαμε επαναληπτικό.

Μαθηματικά

Αύριο θα γράψουμε το επαναληπτικό της 4ης ενότητας.

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

19-01-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο β΄τεύχος στην ενότητα «Σκανταλιές» στο κεφάλαιο «Το καπέλο περπατάει» και κάναμε τις ασκήσεις (σελ. 8-9).

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του ει.

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ ψυγείο.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. τις 7 πρώτες σειρές του κειμένου (σελ. 8).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ ψυγείο.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το Ει, ει (σελ. 50).

Επειδή δε λειτουργούσε ο εκτυπωτής δεν γράψαμε το επαναλητικό και προχωρήσαμε. Αν διορθωθεί το πρόβλημα θα το γράψουμε αύριο.

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 4  και 5 του κεφαλαίου 32 (σελ. 38-39) και κάναμε μερικές επαναληπτικές διαδραστικές ασκήσεις.

Αύριο θα επισκεφτεί το σχολείο μας η Τροχαία στα πλαίσια του προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής που υλοποιήσαμε στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων.

 

19-01-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε τα κείμενα της ενότητας και συνθέσαμε όλες τις λέξεις παζλ της ενότητας  «Το σύννεφο έφερε βροχή».

Συμπληρώσαμε μερικές επαναληπτικές ασκήσεις στο φύλλο εργασίας «Πουπουλένια σύννεφα».

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας : Να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις που ξεκινήσαμε στην τάξη.

Να συνθέσουν όλες τις λέξεις παζλ της ενότητας  «Το σύννεφο έφερε βροχή».

Τη Δευτέρα θα γράψουν το επαναληπτικό της ενότητας «Το σύννεφο έφερε βροχή».

Μαθηματικά                               

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 4η ενότητα στο επαναληπτικό κεφάλαιο 32 (σελ. 78-79) και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις .

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 2, 3 και 6 (σελ. 38-39).

Μελέτη Περιβάλλοντος

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «H οικογένειά μου»  στο κεφάλαιο 3 «Πώς η οικογένεια φροντίζει το περιβάλλον» (σελ. 31-32).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τη άσκηση 6 (σελ. 13)

18-01-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Το σύννεφο έφερε βροχή» στο επαναληπτικό κεφάλαιο «Πουπουλένια σύννεφα» (σελ. 74).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την επαναληπτική άσκηση (σελ. 68-69).

Συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας με ασκήσεις διάκρισης των συμφώνων θ και φ.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. επανάληψη όλα τα κείμενα της ενότητας «Το σύννεφο έφερε βροχή» (σελ. 62-72).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν τις επαναληπτικές ασκήσεις (σελ. 47-48).

Ευρετήριο: Να γράψουν τις λέξεις που έχουμε συμπληρώσει στο Τ.Ε. (σελ. 68-69) και να μάθουν απ΄έξω την αλφαβήτα.

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις  1, 3  και 4 του κεφαλαίου 31 (σελ. 36-37).

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

 

17-01-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3, 4  και 5 (σελ. 67).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. όλο το κείμενο (σελ. 72).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Ψάξε στο πιο ψηλό βουνό  (σελ. 46 ).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση της άσκησης 5 Ψάξε στο πιο ψηλό βουνό  (σελ. 67) του Τετραδίου Εργασιών .

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά                               

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 4η ενότητα στο κεφάλαιο 31 «Το συμπλήρωμα» (σελ. 76-77) και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις .

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 2 και 5 (σελ. 36-37).

 

16-01-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Το σύννεφο έφερε βροχή» στο κεφάλαιο «Ψιχάλες» (σελ. 72-73).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 66).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ ψιχάλα.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Ψψ.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. τις 6 πρώτες σειρές του κειμένου (σελ. 72).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ ψιχάλα όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ. 66) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το Ψψ (σελ. 46).

 

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις  1, 2  και 5 του κεφαλαίου 30 (σελ. 34-35).

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

15-01-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3, 4  και 5 (σελ. 65).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. όλο το κείμενο (σελ. 70).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Ένα ταξίδι μακρινό  (σελ. 45).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση της άσκησης 5  Ένα ταξίδι μακρινό  του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 65).

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά                               

Συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας σχετικό με τη διάκριση των συμβόλων (=)+(-)

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 4η ενότητα στο κεφάλαιο 30 «Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό» (σελ. 74-75) και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις .

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 4 και 6 (σελ. 35).

 

 

12-01-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Το σύννεφο έφερε βροχή» στο κεφάλαιο «Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας» (σελ. 70-71).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 64).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ ταξίδι.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Ξξ.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. τις 7 πρώτες σειρές του κειμένου (σελ. 70).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ ταξίδι όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ. 64) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το Ξξ (σελ. 45).

Τετράδιο Αντιγραφής: Να γράψουν τον τίτλο του βιβλίου που έχουν κυκλώσει στο Τ.Ε. (σελ. 64) και να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό στο πάνω μέρος της σελίδας.

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις  3 και 5 (σελ. 33).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση 4 (σελ. 33).

Μελέτη Περιβάλλοντος

Παίξαμε κουκλοθέατρο με τις δακτυλόκουκλες που κατασκεύασαν με θέμα «Χαρούμενη και λυπημένη οικογένεια»

 

11-01-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3, 4  και 5 (σελ. 63).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. επανάληψη όλο το κείμενο (σελ. 68).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Το σύννεφο έφερε βροχή  (σελ. 63).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση της άσκησης 5 του Τετραδίου Εργασιών Το σύννεφο έφερε βροχή  (σελ. 63).

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά                               

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 4η ενότητα στο κεφάλαιο 29 «Διάκριση συμβόλων + και -» (σελ. 72-73) και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις .

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 32).

Μελέτη Περιβάλλοντος

Τ.Ε: Χρωματίσαμε τις  δακτυλόκουκλες σύμφωνα με την άσκηση 3 (σελ. 12) για να παίξουμε την επόμενη φορά κουκλοθέατρο με θέμα»Χαρούμενη και λυπημένη οικογένεια)

Εργασίες για το σπίτι

Να κόψουν τις δακτυλόκουκλες και να τις κατασκευάσουν κολλώντας κάθε κούκλα σε μια στενή λωρίδα χαρτιού, ώστε να χωράει στο δάχτυλό τους.

 

10-01-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Το σύννεφο έφερε βροχή» στο κεφάλαιο «Χωρίς φως» (σελ. 68-69).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 62).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ φως.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Φφ.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. το κείμενο (σελ. 68).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ φως όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ. 62) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το Φφ (σελ. 44).

Μελέτη Περιβάλλοντος

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «H οικογένειά μου»  στο κεφάλαιο 2 «Πώς ζούμε στην οικογένεια» (σελ. 29-30).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να γράψουν έναν κανόνα της οικογένειάς τους (σελ. 30).

09-01-2024

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ σανίδα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3, 4, 5 και 6 (σελ. 61).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο τις 5 τελευταίες σειρές του κειμένου (σελ. 66).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ σανίδα όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ. 60) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 4η ενότητα στο κεφάλαιο 27 «Μοτίβα» (σελ. 68-69) και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις .

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις  1 και 2 (σελ. 28).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1β,  3 και 4 (σελ. 28-29).

 

 

8-1-2024

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Το σύννεφο έφερε βροχή» στο κεφάλαιο «Μόνος στο σκοτάδι» (σελ. 66-67).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 60).

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Δδ.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. τις πρώτες 4 σειρές του κειμένου (σελ. 66).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το Δδ (σελ. 43).

 

 

 

21-12-2023

 

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 4η ενότητα στο κεφάλαιο 26 «Χάραξη γραμμών» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 66-67).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1 και 3 του κεφαλαίου 26 (σελ. 26-27).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 2 και 4 του κεφαλαίου 26 (σελ. 26-27).

 

19-12-2023

 

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3 και 4 του κεφαλαίου 25 (σελ. 24).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Μαθηματικών (πράσινο): Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις με τις αριθμολέξεις.

15-12-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα και γράψαμε ορθογραφία.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Συμπληρώσαμε την πρόταση (σελ. 41).

Δεν προχωρήσαμε, κάναμε πρόβες για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή.

 

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 4η ενότητα στο κεφάλαιο 25 «Οι αριθμοί μέχρι το 50» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 64-65).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 5 του κεφαλαίου 25 (σελ. 25).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 6 και 7 του κεφαλαίου 25 (σελ. 25).

 

14-12-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Το σύννεφο έφερε βροχή» στο κεφάλαιο «Με βάρκα και σωσίβιο» (σελ. 64-65).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε το γράμμα Ωω στην άσκηση 1 και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3 και 4 (σελ. 58-59).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο τις 4 τελευταίες σειρές του κειμένου (σελ. 64).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το γράμμα Ωω  και τις προτάσεις «Έλα. Έχω σωσίβιο.» (σελ. 41-42).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις προτάσεις της άσκησης 4 του Τετραδίου Εργασιών  «Έλα. Έχω σωσίβιο.»  (σελ. 59).

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

 

Μαθηματικά

Δεν προχωρήσαμε, κάναμε πρόβες για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή.

 

13-12-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Το σύννεφο έφερε βροχή» στο κεφάλαιο «Με βάρκα και σωσίβιο» (σελ. 64).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε το γράμμα Ββ σην άσκηση 1 (σελ. 58).

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Ββ.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο τις 4 πρώτες σειρές του κείμενο (σελ. 62).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το γράμμα Ββ (σελ. 42).

 

Να μάθουν απ΄έξω το τραγούδι που έλαβαν σήμερα.

 

Μαθηματικά

Δεν προχωρήσαμε, κάναμε πρόβες για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή.

 

 

12-12-2023

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3, 4 και 5 (σελ. 57).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Μια ουρά από πούπουλα  (σελ. 40).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση της άσκησης 5 του Τετραδίου Εργασιών Μια ουρά από πούπουλα  (σελ. 51).

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

 

Μαθηματικά

Δεν προχωρήσαμε, κάναμε πρόβες για τη γιορτή των Χριστουγέννων.

 

 

11-12-2023

 Μαθηματικά

Γράψαμε επαναληπτικό.

Γλώσσα

Δεν προχωρήσαμε, κάναμε πρόβες για τη γιορτή των Χριστουγέννων.

 

8-12-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Το σύννεφο έφερε βροχή» στο κεφάλαιο «Μου χαρίζεις την ουρά σου;» (σελ. 62-63).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 50).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ ουρά.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Ου.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 62). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το Ου (σελ. 40).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ ουρά όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ. 56) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Τη Δευτέρα να φέρουν μαζί τους το φάκελο με τα καρτελάκια της λέξης ουρά που πήραν σήμερα και το τετράδιο Ευρετήριο.

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 3η ενότητα στο κεφάλαιο 23 «Επαναληπτικό μάθημα» (σελ. 61) και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 5 και 6.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 22-23).

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

 

07-12-2023

Γλώσσα

Γράψαμε επαναληπτικό.

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσει 3 και 4 (σελ.21) του κεφαλαίου 22.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 3η ενότητα στο κεφάλαιο 23 «Επαναληπτικό μάθημα» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 2, 3, 4 και 5 (σελ. 60-61).

 

06-12-2023

Γλώσσα

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις επαναληπτικές ασκήσεις 5 και 8 (σελ. 53-54).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε όλες τις λέξεις παζλ της ενότητας «Μια παράσταση στην πλατεία»

Συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας με τις καταλήξεις σε -ι, -η, -ης.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. επανάληψη μόνο τα κείμενα με σκίαση όλης της ενότητας (σελ. 46-58). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν τις επαναληπτικές ασκήσεις της ενότητας (σελ. 38-39).

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Αύριο θα γράψουν το επαναληπτικό της ενότητας «Μια παράσταση στην πλατεία».

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 2η ενότητα στο κεφάλαιο 22 «Προβλήματα» (σελ. 58-59).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 20).

 

05-12-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Διαβάσαμε το κείμενο «Στο ζαχαροπλαστείο του Γλυκόσαυρου» (σελ. 60).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις επαναληπτικές ασκήσεις 1, 2, 3 , 4 και 6 (σελ. 52, 53, 54).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Τ.Ε. το κείμενο της άσκησης 7 (σελ. 54).

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 9 και 10 (σελ. 55).

Μαθηματικά

Συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας προσθετικής ανάλυσης του αριθμού 10

 

04-12-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3 και 4 (σελ. 49).

Μιλήσαμε για τις οικογένειες των λέξεων και συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας.

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Πάτησα ένα χαλίκι και τις λέξεις Ζαχαρένια, Ροζαλία, Ζιζάνιο  (σελ. 36-37).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση Ένα σπίτι από γλυκιά ζύμη  της άσκησης 5 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 51).

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

 

Να διαβάσουν και να μάθουν όσο μπορούν τα στιχάκια που έλαβαν σήμερα για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου.

 

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 3 και 4 του κεφαλαίου 21 (σελ. 19).

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

 

01-12-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Μια παράσταση στην πλατεία» στο κεφάλαιο «Ένα ζιζάνιο στη ζύμη» (σελ. 58-59).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 50).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ ζύμη.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Ζζ.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 58). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το γράμμα Ζζ και Υυ (σελ. 36-37).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ ζύμη όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ. 50) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Τη Δευτέρα να φέρουν μαζί τους το φάκελο με τα καρτελάκια της λέξης ζύμη που πήραν σήμερα και το τετράδιο Ευρετήριο.

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 2η ενότητα στο κεφάλαιο 21 «Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10» (σελ. 56-57).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 2 και 3 (σελ. 18-19).

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ).

 

30-11-2023

Γλώσσα

Γράψαμε και εικονογραφήσαμε ένα παραμύθι με τον ιπποπόταμο και δημιουργήσαμε ένα βιβλίο με γλωσσοδέτες.

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις υπόλοιπες ασκήσεις του κεφαλαίου 20 «Τα νομίσματα μέχρι το 10» (σελ. 16-17).

Κόψαμε διάφορα χαρτονομίσματα και ασκηθήκαμε στην ανταλλαγή χρημάτων.

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

 

29-11-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3 και 4 (σελ. 49).

Ασκηθήκαμε σε διάφορους γλωσσοδέτες.

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Πάτησα ένα χαλίκι. (σελ. 35).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση Πάτησα ένα χαλίκι  της άσκησης 4 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 49).

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Β.Μ.: Να μάθουν απ΄ έξω τον γλωσσοδέτη (σελ.57)

 

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 3η ενότητα και στο κεφάλαιο 20 «Τα νομίσματα μέχρι το 10» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 54-55).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις του κεφαλαίου 19 «Τακτικοί αριθμοί-Τα διπλά αθροίσματα» (σελ. 14-15).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 2 και 5 του κεφαλαίου 20 (σελ. 16-17).

 

 

28-11-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Μια παράσταση στην πλατεία» στο κεφάλαιο «Χάσαμε τη γάτα» (σελ. 56-57).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 48).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ λάχανο.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Χχ.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 56). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το γράμμα Χχ (σελ. 35).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ λάχανο όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ.48) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Αύριο να φέρουν μαζί τους το φάκελο με τα καρτελάκια της λέξης λάχανο που πήραν σήμερα και το τετράδιο Ευρετήριο.

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 2η ενότητα στο κεφάλαιο 20 «Τα νομίσματα μέχρι το 10» (σελ. 54) και μιλήσαμε για τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα.

27-11-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3 και 4 (σελ. 47).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Μέσα στο καλάθι. (σελ. 34).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση Μέσα στο καλάθι  της άσκησης 3 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 43).

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Αντιγραφή: Να γράψουν στο Τετράδιο της Αντιγραφής τις 6 λέξεις της άσκησης 3 από το Τετράδιο Εργασιών και να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό στο πάνω μέρος.

Μαθηματικά

Συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας με αθροίσματα μέχρι το 10.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 3η ενότητα και ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο 19 «Οι τακτικοί αριθμοί» (σελ. 53).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις του κεφαλαίου 19 «Τακτικοί αριθμοί-Τα διπλά αθροίσματα» (σελ. 14-15).

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ).

 

24-11-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Μια παράσταση στην πλατεία» στο κεφάλαιο «Ένα λεμόνι με φτερά» (σελ. 54-55).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 46).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ λεμόνι.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Λλ.

Συμπληρώσαμε το φύλλο εργασίας «Από το ένα στα πολλά»

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 54). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το γράμμα Λλ (σελ. 34).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ λεμόνι όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ.46) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Τη Δευτέρα να φέρουν μαζί τους το φάκελο με τα καρτελάκια της λέξης λεμόνι που πήραν σήμερα και το τετράδιο Ευρετήριο.

Φύλλο εργασίας: Να συμπληρώσουν τη 2η σελίδα του φύλλου εργασίας «Από το ένα στα πολλά»

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 2η ενότητα στο κεφάλαιο 19 «Οι τακτικοί αριθμοί» (σελ. 52).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να μάθουν απ΄έξω τους τακτικούς αριθμούς από το 1-10 (σελ. 52)

23-11-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3 και 4 (σελ. 45).

Φτιάξαμε τη φιγούρα του Μορφονιού.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. επανάληψη μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 52). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν τη φράση Το παγόνι. (σελ. 33).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τη φράση Το παγόνι  της άσκησης 4 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 45).

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 3η ενότητα στο κεφάλαιο 18 «Αθροίσματα μέχρι το 10» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 50-51).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις του κεφαλαίου 18 (σελ. 12-13).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Μαθηματικών (πράσινο): Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις «Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20 (2)

 

22-11-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Μια παράσταση στην πλατεία» στο κεφάλαιο «Γάτα και παπαγάλος» (σελ. 52-53).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 44).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ γάτα.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Γγ.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 52). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το γράμμα Γγ (σελ. 33).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ γάτα όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ.44) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Αύριο να φέρουν μαζί τους το φάκελο με τα καρτελάκια της λέξης γάτα που πήραν σήμερα και το τετράδιο Ευρετήριο.

Μαθηματικά

Δεν προχωρήσαμε παρακάτω.

Εργασίες για το σπίτι                                       

Φύλλο εργασίας (κεφ. 17) (μπλε ντοσιέ).Να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας που έμεινε χθες στην τάξη.

Μελέτη Περιβάλλοντος

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «H οικογένειά μου» και ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο 1 «Η οικογένεια» (σελ. 27-28).

Τ.Ε.: Κάναμε την άσκηση 2 (σελ. 11).

 

21-11-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3, 4 και 5 (σελ. 43).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. επανάληψη μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 50). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Είναι μαθητής. (σελ. 32).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση Είναι μαθητής  της άσκησης 5 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 43).

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

 

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 4 και 5 του κεφαλαίου 17 «Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20» (σελ. 11).

Τετράδιο Μαθηματικών: Γράψαμε τους αριθμούς με λέξεις από το 0-5.

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ).

Τετράδιο Μαθηματικών (πράσινο): Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις «Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το είκοσι».

 

20-11-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Μια παράσταση στην πλατεία» στο κεφάλαιο «Μήλα και καμήλα» (σελ. 50-51).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 42).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ μήλο.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Ηη.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 50). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το γράμμα Ηη (σελ. 32).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ μήλο όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ.42) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Αύριο να φέρουν μαζί τους το φάκελο με τα καρτελάκια της λέξης ιστορία που πήραν σήμερα και το τετράδιο Ευρετήριο.

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 3η ενότητα στο κεφάλαιο 17 «Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 48-49).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις του κεφαλαίου 17 «Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20» (σελ. 10-11).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1,2 και 3 του κεφαλαίου 17 «Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20» (σελ. 10).

16-11-2023

Γλώσσα

Ακούσαμε και τραγουδήσαμε το τραγούδι «Σαν τον Καραγκιόζη».

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3, 4 και 5 (σελ. 41).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. επανάληψη μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 48). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Μία μάσκα. (σελ. 31).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση Μία μάσκα. της άσκησης 5 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 41).

Ευρετήριο: Να γράψουν τις 5 λέξεις της άσκησης 3 από το Τ.Ε. (σελ. 41)

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

 Μαθηματικά

Γράψαμε το επαναληπτικό της 2ης ενότητας.

Μελέτη Περιβάλλοντος

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Η οικογένειά μου» στο κεφάλαιο 1 «Η οικογένεια» (σελ. 26-27).

15-11-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Μια παράσταση στην πλατεία» στο κεφάλαιο «Μύτη σαν σαλάμι» (σελ. 48-49).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 40).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ όνομα.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Μμ.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 48). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το γράμμα Μμ (σελ. 31).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ όνομα όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ.40) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Αύριο να φέρουν μαζί τους το φάκελο με τα καρτελάκια της λέξης όνομα που πήραν σήμερα και το τετράδιο Ευρετήριο.

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 3 και 5 του κεφαλαίου 16 «Επαναληπτικό μάθημα» (σελ. 40-41).

Εργασίες για το σπίτι

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ).

Αύριο θα γράψουν το επαναληπτικό της 2ης ενότητας.

14-11-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3, 4 και 5 (σελ. 39).

Κατασκευάσαμε τη φιγούρα του Καραγκιόζη.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. επανάληψη μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 46). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Μία κιθάρα. (σελ. 30).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τη λέξη κιθάρα  της άσκησης 5 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 39).

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

 

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 2η ενότητα στο κεφάλαιο 16 «Επαναληπτικό μάθημα» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 44-45).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 2, 4 και 6 του κεφαλαίου 16 «Επαναληπτικό μάθημα» (σελ. 40-41).

10-11-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Μια παράσταση στην πλατεία» στο κεφάλαιο «Θέατρο Σκιών» (σελ. 46-47).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 38).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ καλάθι.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Θθ.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 46). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το γράμμα Θθ (σελ. 30).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ καλάθι όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ.38) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Την Τρίτη να φέρουν μαζί τους μόνο τον άσπρο φάκελο με τα καρτελάκια της λέξης καλάθι που πήραν σήμερα και το τετράδιο Ευρετήριο.

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 2η ενότητα στο κεφάλαιο 15 «Προβλήματα» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 42-43).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις του κεφαλαίου 15 «Προβλήματα» (σελ. 38-39).

 

09-11-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε όλα τα κείμενα της 2ης ενότητας και γράψαμε το επαναληπτικό της 2ης ενότητας.

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (Εικονοσταυρόλεξο) (κόκκινο ντοσιέ).

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 2η ενότητα στο κεφάλαιο 14 «Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 40-41).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις του κεφαλαίου 14 (σελ. 36-37).

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ).

08-11-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Η παρέα» στο επαναληπτικό κεφάλαιο «Το παπί» (σελ. 44).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις επαναληπτικές ασκήσεις του κεφαλαίου «Το παπί» (σελ. 36-37).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε όλες τις λέξεις παζλ της 2ης ενότητας.

Συμπληρώσαμε δύο επαναληπτικά φύλλα εργασίας με τα άρθρα και τις λεξούλες  και, έχει και είναι.

Κάναμε επανάληψη όλες τις λέξεις παζλ της ενότητας «Η παρέα».

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. επανάληψη μόνο τα κείμενα με σκίαση της 2ης ενότητας (σελ. 22-44). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν τις επαναληπτικές ασκήσεις (σελ. 28-29).

Αύριο θα γράψουν το επαναληπτικό της 2ης ενότητας «Η παρέα».

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 2η ενότητα στο κεφάλαιο 13 «Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5» και συμπληρώσαμε την άσκηση 4 (σελ. 39).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1 και 2 του κεφαλαίου 13 (σελ. 34-35).

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

 

07-11-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Συνεχίσαμε την ιστορία του ιπποπόταμου και την καταγράψαμε.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3, 4 και 5 (σελ. 35).

Μιλήσαμε για την ορθογραφία των ουδετέρων σε –ι και συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. επανάληψη το κείμενο με σκίαση (σελ. 40-41). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν την πρόταση Ένα πεπόνι. (σελ. 27).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση Ένα πεπόνι. της άσκησης 5 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 35).

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

 

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 2η ενότητα στο κεφάλαιο 13 «Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 2 και 3(σελ. 38-39).

06-11-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Η παρέα» στο κεφάλαιο «Ιστορίες» (σελ. 40-41).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 34).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ ιστορία.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Ιι.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 40-41). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το γράμμα Ιι (σελ. 27).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ ιστορία όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ.34) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Αύριο να φέρουν μαζί τους το φάκελο με τα καρτελάκια της λέξης ιστορία που πήραν σήμερα και το τετράδιο Ευρετήριο.

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις του κεφαλαίου 12 (σελ. 33).

03-11-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα και τα βιβλία των γραμμάτων που έχουμε δημιουργήσει.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3 και 4 (σελ. 33).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. επανάληψη το κείμενο με σκίαση (σελ. 38). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν τη λέξη νερό (σελ. 26).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τη λέξη νερό της άσκησης 4 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 33).

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

 

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 2η ενότητα στο κεφάλαιο 12 «Σύγκριση αριθμών-Τα σύμβολα =, > και <» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 36-37).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 2 και 3 του κεφαλαίου 12 (σελ. 32).

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ).

 

02-11-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Η παρέα» στο κεφάλαιο «Ρινόκερος και κόκορας» (σελ. 38-39).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 32).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ κόκορας.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Ρρ.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 38). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το γράμμα Ρρ (σελ. 26).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ κόκορας όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ.30) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Τη Δευτέρα να φέρουν μαζί τους το φάκελο με τα καρτελάκια της λέξης κόκορας που πήραν σήμερα και το τετράδιο Ευρετήριο.

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 3 και 4 του κεφαλαίου 11 (σελ. 31).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Μαθηματικών: Να γράψουν τον αριθμό 10.

01-11-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα.

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3, 4 και 5 (σελ. 31).

Συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας με τη λεξούλα «είναι».

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. επανάληψη το κείμενο με σκίαση (σελ. 36-37). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν τη λέξη νονά (σελ. 25).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τη λέξη νονά της άσκησης 5 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 31).

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

 

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 2η ενότητα στο κεφάλαιο 11 «Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ)» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 34-35).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις του κεφαλαίου 11 (σελ. 30-31).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Μαθηματικών: Να γράψουν τον αριθμό 9.

 

Μελέτη Περιβάλλοντος

Δεν προχωρήσαμε, γιατί κάναμε Εργαστήριο Δεξιοτήτων.

 

31-10-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Η παρέα» στο κεφάλαιο «Νυχτώνει» (σελ. 36-37).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 30).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ Νένα.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Νν.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 36-37). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή. Τη λέξη είναι τη διαβάζουν ολικά.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το γράμμα Νν και τη λέξη είναι (σελ. 25).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ Νένα όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ.30) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Αύριο να φέρουν μαζί τους το φάκελο με τα καρτελάκια της λέξης Νένα που πήραν σήμερα και το τετράδιο Ευρετήριο.

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις του κεφαλαίου 10 (σελ. 28-29).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Μαθηματικών: Να γράψουν τον αριθμό 8.

 

26-10-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία.

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.:  Επεξεργαστήκαμε τις εικόνες του κεφαλαίου «Η 28η Οκτωβρίου 1940» (σελ. 42-43) , συζητήσαμε για την 28η Οκτωβρίου, την ελληνική σημαία και ζωγραφίσαμε σημαιάκια.

 Κάναμε πρόβες τα ποιήματα.

 

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 2η ενότητα στο κεφάλαιο 10 «Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι)» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 32-33).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Μαθηματικών: Να γράψουν τους αριθμούς 6 και 7.

Αύριο δε θα φέρουν μαζί τους βιβλία. Θα χρειαστούν μόνο κασετίνες, κόλλες και ψαλίδια.

25-10-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3, 4 και 5 (σελ. 29).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ σάκος.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. επανάληψη το κείμενο με σκίαση (σελ. 34). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν τη λέξη κότα (σελ. 24).

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τη λέξη κότα της άσκησης 5 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 29).

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

 

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 2η ενότητα στο κεφάλαιο 9 «Σύγκριση μεγεθών» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 30-31).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις του κεφαλαίου 9 (σελ. 26-27).

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

 

Μελέτη Περιβάλλοντος

Δεν προχωρήσαμε, επειδή κάναμε πρόβες τα ποιήματα και παρέλαση.

 

24-10-2023

Γλώσσα

Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Η παρέα» στο κεφάλαιο «Όλοι στον κήπο» (σελ. 34-35).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 28).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ σάκος.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Οο.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 34). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή. Τη λέξη όχι τη διαβάζουν ολικά.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το γράμμα Οο και τη λέξη όχι (σελ. 24).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ σάκος όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ.28) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Αύριο να φέρουν μαζί τους το φάκελο με τα καρτελάκια της λέξης σάκος που πήραν σήμερα και το τετράδιο Ευρετήριο.

Μαθηματικά

Δεν προχωρήσαμε, επειδή κάναμε πρόβες τα ποιήματα.

 

23-10-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Η παρέα» ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο «Ο κύριος με το καπέλο» διαβάσαμε και κάναμε τις ασκήσεις (σελ. 33).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3 και 4 (σελ. 27).

Διατυπώσαμε προτάσεις και τις εικονογραφήσαμε.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 33) κι επανάληψη το κείμενο που είχαν για σήμερα (σελ. 32). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Ορθογραφία

Να μάθουν να γράφουν σωστά τη λέξη καπέλα της άσκησης 4 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 27)

Να μάθουν όσο μπορούν τα ποιήματα που έλαβαν για τη γιορτή του σχολείου. Από αύριο θα κάνουμε και μαζί πρόβες.

 

Μαθηματικά

Δεν κάναμε, επειδή έγιναν πρόβες για την παρέλαση.

 

 

 

20-10-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Η παρέα» στο κεφάλαιο «Ο κύριος με το καπέλο» (σελ. 32-33).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 26).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ καπέλο.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Κκ.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 32). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τη λέξη και τη διαβάζουν ολικά και δεν την αναλύουν.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το γράμμα Κκ (σελ. 23).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ καπέλο όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ.26) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Τη Δευτέρα να φέρουν μαζί τους το φάκελο με τα καρτελάκια της λέξης καπέλο που πήραν σήμερα και το τετράδιο Ευρετήριο.

Μαθηματικά

Γράψαμε  το επαναληπτικό της 1ης ενότητας.

Μελέτη Περιβάλλοντος

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Το σχολείο μου» στο κεφάλαιο 2 «Πώς ζούμε στο σχολείο» και 3 «Εκδρομές με το σχολείο, εκδηλώσεις και γιορτές» (σελ. 20-22).

 

 

 

 

19-10-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα (σελ.30)

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 25).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ σαλάτα.

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

Μαθηματικά

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε τις ασκήσεις του κεφαλαίου 8 (σελ. 27).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις επαναληπτικές ασκήσεις 1, 2, 3, 4 και 5 (σελ. 24-25).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να κάνουν την άσκηση 6 (σελ. 25)

Αύριο θα γράψουν το επαναληπτικό της 1ης ενότητας (κεφ. 1-7)

Σήμερα οι μαθητές έλαβαν το καινούριο εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων.

18-10-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Η παρέα» στο κεφάλαιο «Τάσος το σαλιγκάρι» (σελ. 30-31).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 24).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ σαλάτα.

Δημιουργήσαμε το βιβλίο του γράμματος Σσς.

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 30). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να συμπληρώσουν το γράμμα Σσς (σελ. 22).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν με τις καρτέλες τη λέξη παζλ σαλάτα όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ.24) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Αύριο να φέρουν μαζί τους το φάκελο με τα καρτελάκια της λέξης σαλάτα που πήραν σήμερα και το τετράδιο Ευρετήριο.

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Ολοκληρώσαμε τις ασκήσεις 3 και 4 του κεφαλαίου 7 (σελ. 23).

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 1η ενότητα στο κεφάλαιο 8 «Επαναληπτικό μάθημα» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 2, 3 και 4 (σελ.26-27).

 

03-10-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Διαβάσαμε το κείμενο που είχαν για σήμερα (σελ.22)

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 16-17).

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Συνθέσαμε και αναλύσαμε τη λέξη παζλ μαμά.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Συμπληρώσαμε το γράμμα Αα (σελ. 18 )

Εργασίες για το σπίτι

Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης: Να συνθέσουν και να αναλύσουν τη λέξη παζλ μαμά όπως στο Τετράδιο Εργασιών (σελ.16) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Ευρετήριο.

Αύριο να φέρουν μαζί τους το φάκελο με τα καρτελάκια της λέξης μαμά που πήραν σήμερα και το τετράδιο Ευρετήριο.

Φύλλο εργασίας (κόκκινο ντοσιέ)

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 1η ενότητα στο κεφάλαιο 4 «Οι αριθμοί από το 1 ως το 5» (σελ.18-19).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 16-17).

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)

Μελέτη Περιβάλλοντος

Β.Μ.: Γνωρίσαμε τους ήρωες του βιβλίου μας και προχωρήσαμε στην 1η ενότητα «Η τάξη μου» στο κεφάλαιο 1 (σελ.10-11).

Όσοι μαθητές δεν έχουν φέρει ακόμη το βιβλίο και το τετράδιο εργασιών της Μελέτης Περιβάλλοντος να τα φέρουν αύριο στο σχολείο.

 

02-10-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα «Η παρέα» στο κεφάλαιο «Αντίο θάλασσα», (σελ. 22-23).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. μόνο το κείμενο με σκίαση (σελ. 22). Το υπόλοιπο κείμενο το διαβάζει ο γονέας στο μαθητή.

28-09-2023

Γλώσσα

Κάναμε επανάληψη της εισαγωγικής ενότητας και σχηματίσαμε τις λέξεις που μάθαμε με τις καρτέλες πρώτης ανάγνωσης.

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Γράψαμε τις δύο πρώτες σειρές κάθε λέξης  (σελ. 6-11).

Εργασίες για το σπίτι

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να γράψουν τις δύο πρώτες σειρές κάθε λέξης (σελ. 12-14) και τις επαναληπτικές ασκήσεις (σελ. 15).

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 1η ενότητα στο κεφάλαιο 3 «Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων» (σελ.16-17).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2-7 (σελ. 14-15).

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας: (μπλε ντοσιέ).

Σας παρακαλώ να συμπληρώσετε τη δήλωση-συγκατάθεση γονέα που έλαβαν σήμερα οι μαθητές, για να πάρουν μέρος στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου την Παρασκευή καθώς και την υπεύθυνη δήλωση για τα “Σχολικά Γεύματα” και να τα έχουν αύριο μαζί τους οι μαθητές.

27-09-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε στην εισαγωγική ενότητα «Πού είναι ο Άρης», διαβάσαμε όλη την ενότητα και τα στιχάκια (σελ. 20).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Γράψαμε τις δύο πρώτες σειρές κάθε λέξης  (σελ. 4-5)

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας: (κόκκινο ντοσιέ).

Τετράδιο Πρώτης Γραφής: Να γράψουν τις υπόλοιπες σειρές με τις λέξεις  (σελ. 4-5).

Μαθηματικά

Φύλλο εργασίας: Συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας με γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα (μπλε ντοσιέ) και κατασκευάσαμε πυραμίδες και κύβους.

26-09-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην εισαγωγική ενότητα «Πού είναι ο Άρης» (σελ. 18-19)

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 15)

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. (σελ. 18-19)

Φύλλο εργασίας: Μόνο τις λέξεις να, ένα, με, πανί και πιπίλα (κόκκινο ντοσιέ).

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 1η ενότητα στο κεφάλαιο 2 «Γεωμετρικά σχήματα» και μάθαμε τα στερεά σώματα (σελ.15).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 12-13).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να θυμηθούν πώς ονομάζονται τα γεωμετρικά σχήματα και τα στερεά σώματα (σελ.15)

25-09-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην εισαγωγική ενότητα «Πού είναι ο Άρης» (σελ. 16-17)

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 12-14)

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. (σελ. 16-17)

Φύλλο εργασίας: Μόνο τις λέξεις τόπι, λα, ε και έλα (κόκκινο ντοσιέ).

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 1η ενότητα στο κεφάλαιο 2 «Γεωμετρικά σχήματα» και σχεδίασαν δικές τους εικόνες με γεωμετρικά σχήματα (σελ. 14).

 

 

22-09-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην εισαγωγική ενότητα «Πού είναι ο Άρης» (σελ. 14-15)

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 10-11)

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. (σελ. 14-15)

Φύλλο εργασίας: Μόνο τις λέξεις πατάτα, Ο, ο, και το (κόκκινο ντοσιέ).

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 1η ενότητα στο κεφάλαιο 2 «Γεωμετρικά σχήματα» (σελ. 15).

 

21-09-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην εισαγωγική ενότητα «Πού είναι ο Άρης» (σελ. 12-13)

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 9)

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Στο Β.Μ. (σελ. 12-13)

Φύλλο εργασίας: Μόνο τις λέξεις τα, παπί και πίτα (κόκκινο ντοσιέ).

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 1η ενότητα και ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο 1 «Προσανατολισμός στο χώρο» (σελ. 13).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις του κεφαλαίου 1 (σελ. 10-11)

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (μπλε ντοσιέ)