Α Τάξη

Παρασκευή 9/12/22

Γλώσσα: Δουλέψαμε φυλλάδιο για το Μμ. 

ΣΠΙΤΙ:

1.Κόκκινο τετράδιο- αντιγραφή

2.Κόκκινο ντοσιέ- φυλλάδιο (ανάγνωση και ασκήσεις)

Μαθηματικά δεν έχουμε κάτι.

 

Τετάρτη 7/12/22

Γλώσσα: Δουλέψαμε φυλλάδιο στην τάξη.

Μαθηματικά: Δουλέψαμε τις σελ. 36-37 από Τ.Ε. και τις σελ. 42-43 από Β.Μ.

ΣΠΙΤΙ:

1.Κόκκινο τετράδιο- αντιγραφή

2.Κόκκινο ντοσιέ- φυλλάδιο (ανάγνωση και ασκήσεις)

3. Μπλε ντοσιέ- φυλλάδιο 

 

Τρίτη 29/11/22

Γλώσσα: Δουλέψαμε φυλλάδιο με ασκήσεις για το Ιι και συ.

 

Μαθηματικά: Δουλέψαμε τη σελ. 37 από Β.Μ. και κάναμε εξάσκηση στο φυλλάδιο.

ΣΠΙΤΙ:

1.Κόκκινο τετράδιο- αντιγραφή

2.Κόκκινο ντοσιέ- φυλλάδιο

3. Μπλε ντοσιέ- φυλλάδιο 

 

Δευτέρα 28/11/22

Γλώσσα: Δουλέψαμε τις σελ. 40- 41 από Β.Μ., σελ. 34- 35 από Τ.Ε. και φυλλάδιο για το Ιι.

Μαθηματικά: Δουλέψαμε τη σελ. 36 από Β.Μ. και σελ. 32 από Τ.Ε. και κάναμε εξάσκηση στο φυλλάδιο.

 

ΣΠΙΤΙ:

1.Κόκκινο τετράδιο- αντιγραφή

2.Κόκκινο ντοσιέ- φυλλάδιο

3. Ανάγνωση: Β.Μ., σελ. 40, τα μπλε 

4. Μπλε ντοσιέ- φυλλάδιο