Επικοινωνία με τον Δάσκαλο

Επικοινωνία με τον Δάσκαλο

Οι γονείς των μαθητών του σχολείου μας  μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των  παιδιών τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα στα τηλέφωνα του σχολείου 2510 516651 και  2513 500 635.

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Α’ τάξη

κάθε Πέμπτη 10:00-10:30

Β’ τάξη

κάθε Πέμπτη 11:45-12:25

Γ’ τάξη

κάθε Παρασκευή 10:00-10:45

Δ’ τάξη

κάθε Τρίτη 09:00-09:45

Ε’ τάξη

κάθε Δευτέρα 11:45-12:30

Στ’ τάξη

κάθε Τρίτη 10:45-11:30

Ολοήμερο

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία!

Οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου.

 

admin