Στ΄ τάξη

1ος θεματικός κύκλος: 

«Γνωρίζω το σώμα μου-Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.»

Τίτλος προγράμματος: «Το σώμα μου: ένα θαύμα που αγαπώ, φροντίζω και προστατεύω»

«Το έλλειμμα ενημέρωσης και συστηματικής εκπαίδευσης του μαθητικού – νεανικού πληθυσμού της Ελλάδας γύρω από ζητήματα σεξουαλικότητας, σεξουαλικής υγείας και ασφαλούς σεξουαλικής συμπεριφοράς έχει επισημανθεί επανειλημμένα, εδώ και πολλά χρόνια, από ποικίλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. Αποτυπώνεται, δε, σε μια σειρά ερευνητικών ευρημάτων, τα οποία δείχνουν ότι ένα σημαντικό τμήμα του μαθητικού και νεανικού πληθυσμού δε γνωρίζει γιατί και πώς πρέπει να προφυλάσσεται κατά τη σεξουαλική του δραστηριότητα.

Στόχος του προγράμματος είναι «η ενδυνάμωση των παιδιών για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις ζωές τους στο παρόν ή στο μέλλον. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση καθιστά τα παιδιά και τους νέους ικανούς να αντιστέκονται στην πρόωρη έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας ή/και στην επίδειξη σεξουαλικής συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου, ώστε να κάνουν συνειδητοποιημένες επιλογές οι οποίες τους βοηθούν να κατανοούν και να χαίρονται τη σεξουαλικότητά τους σε ένα υγιές πλαίσιο, ευνοούν την ανάπτυξή και την επίτευξη του μέγιστου των δυνατοτήτων τους ενισχύουν  την ποιότητα ζωής τους και συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας που εδράζεται στις αξίες της αγάπης, της αλληλεγγύης, του σεβασμού και της υπευθυνότητας»

 

 

Πατώντας  πάνω στον σύνδεσμο  μπορείτε να δείτε κάποιες από τις δράσεις των μαθητών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των εργαστηρίων του πρώτου θεματικού κύκλου.

https://www.canva.com/design/DAFM7tUAnhI/6jpvLCAx2nptshRQ2cTl_w/view?utm_content=DAFM7tUAnhI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

2ος θεματικός κύκλος

Ενεργώ-Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη.

Τίτλος προγράμματος: Το ταξίδι της φυγής και της ελπίδας.

Σκοπός του προγράμματος «Το ταξίδι της φυγής και της  ελπίδας» είναι οι μαθητές και οι  μαθήτριες:

  • να αναγνωρίσουν την ύπαρξη των διαφορετικών ταυτοτήτων
  • να κατανοήσουν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις.
  • να αντιληφθούν τις δυσκολίες ,τις ανάγκες και τα συναισθήματα του “Άλλου”
  • να αναπτύξουν θετικές στάσεις για την ετερότητα.
  • να μπουν στη θέση του άλλου, να κατανοήσουν τις ανισότητες για να επιχειρήσουν να τις αλλάξουν.

Πατώντας  πάνω στον σύνδεσμο  μπορείτε να δείτε κάποιες από τις δράσεις των μαθητών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των εργαστηρίων του  δεύτερου θεματικού κύκλου.

https://www.canva.com/design/DAFX_4kdXVM/LCRQVmmBgAx9SN2K9PMZMw/view?utm_content=DAFX_4kdXVM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

3ος θεματικός κύκλος

Φροντίζω το περιβάλλον

Τίτλος προγράμματος: Μαθητές ξεναγοί.

Τα σχολεία ως κέντρα πολιτιστικής δραστηριότητας έχουν εκπαιδευτική αξία και μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην πολιτιστική, κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και στην ποιότητα ζωής αποτελώντας μοχλό στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Με το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές γνώρισαν το αρχαίο θέατρο των Φιλίππων  και ανέλαβαν δράση προκειμένου να το προβάλλουν.

.

Πατώντας  πάνω στον σύνδεσμο  μπορείτε να δείτε κάποιες από τις δράσεις των μαθητών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των εργαστηρίων του  τρίτου  θεματικού κύκλου.

https://www.canva.com/design/DAFcu79UI3M/scvFlNe2p5pZsVg4tqkPHA/view?utm_content=DAFcu79UI3M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

4ος θεματικός κύκλος

Δημιουργώ και Καινοτομώ

Tίτλος προγράμματος: Τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως του ψυχολόγου, του ειδικού ανάπτυξης λογισμικού – προγραμματιστής (software), του διατροφολόγου – διαιτολόγου, του βιοπαθολόγου ιατρού, του μηχανικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φωτοβολταϊκών συστημάτων, του χημικού μηχανικού στην έρευνα και παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, του μηχανικού ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμα θα γνωρίσουν τις απαιτήσεις του κάθε επαγγέλματος και την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο.

Πατώντας  πάνω στον σύνδεσμο  μπορείτε να δείτε κάποιες από τις δράσεις των μαθητών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των εργαστηρίων του  τέταρτου  θεματικού κύκλου.

https://www.canva.com/design/DAFh-a6mCVE/h_-hdfeoQ9rrUCjSzbMhnA/view?utm_content=DAFh-a6mCVE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink