Ε τάξη

2ος Θεματικός κύκλος: Φροντίζω το περιβάλλον.

 Εδώ βρίσκονται οι δραστηριότητες που κάναμε στα πλαίσια του εργαστηρίου δεξιοτήτων για τον πρώτο θεματικό κύκλο: Φροντίζω το περιβάλλον.

https://www.canva.com/design/DAEXt78vkYg/rN85xazyIE06eyWXT0b7ZA/view?utm_content=DAEXt78vkYg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Ε τάξη

1ος Θεματικός κύκλος:Ζω καλύτερα -ευ-ζην .

Εδώ βρίσκονται οι δραστηριότητες που κάναμε στα πλαίσια του εργαστηρίου δεξιοτήτων για τον πρώτο θεματικό κύκλο: Ζω καλύτερα-ευ ζην . 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSpFDRtjrMOnB9Qyrv_CB2fpEq4JsjOHCMvCHL_SfkZyXPMoNA147udpDOKkHGdJg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000