Στ τάξη

 

                                Τι είναι τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων;

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων είναι μια εισαγωγή στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων, αλλά και την επαφή με γνώσεις που θα βοηθήσουν τα παιδιά να ξεδιπλώσουν τη δυναμική και τη δημιουργικότητά τους.

                     Ποιοι είναι οι βασικοί θεματικοί κύκλοι Εργαστηρίων;

  • «Ζω καλύτερα – Ευ Ζην»: Αυτομέριμνα και πρόληψη, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, πρόληψη εξαρτήσεων οδική ασφάλεια, διατροφή, ψυχική υγεία.
  • «Φροντίζω το περιβάλλον»: Κλιματική αλλαγή, οικολογική συνείδηση, αειφόρος ανάπτυξη, φυσικές καταστροφές, παγκόσμια και τοπική κληρονομιά.
  • «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη»: Ανθρώπινα δικαιώματα, εθελοντισμός, αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα.
  • «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία»: Δράσεις δημιουργικότητας και καινοτομίας, νεανική επιχειρηματικότητα, ρομποτική, STEM/STEAM, νέες τεχνολογίες, «γνωρίζω τα επαγγέλματα»

                                           Ποιος είναι ο στόχος;

Κεντρικός στόχος  είναι οι μαθητές να εφοδιαστούν με δεξιότητες ζωής, ήπιες δεξιότητες και δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού (δεξιότητες του 21ου αιώνα), με την ικανότητα να σκέφτονται πιο σφαιρικά, να αξιοποιούν καλύτερα την παρεχόμενη γνώση, να αλληλεπιδρούν πιο ενεργά και δημιουργικά με τον κοινωνικό τους περίγυρο.

                              Ποιες δεξιότητες θα καλλιεργούνται;

Οι δεξιότητες που θα καλλιεργούνται μέσα από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων θα είναι οι αποκαλούμενες δεξιότητες ζωής (life skills), οι ήπιες δεξιότητες (soft skills) και οι δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης. Ενδεικτικά αναφέρουμε: την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ευελιξία και προσαρμοστικότητα, την πρωτοβουλία, την οργανωτική ικανότητα, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, την επίλυση προβλημάτων, καθώς επίσης και τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό.

                                                    Το σχολείο μας

Το σχολείο μας είναι ένα από τα πιλοτικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εφαρμόζει τη φετινή σχολική χρονιά  αυτήν τη νέα δράση. Η Έκτη και η Πέμπτη τάξη συνεργάζονται. Το θέμα μας για τον πρώτο θεματικό κύκλο είναι: “Η τάξη μας, μια χαρούμενη κυψέλη”. Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες που υλοποιήσαμε για τη συγκεκριμένη ενότητα. Να πούμε επίσης ότι στα παιδιά άρεσε πολύ.

 

 2ος Θεματικός κύκλος: “Φροντίζω το περιβάλλον” – “Πολιτιστική κληρονομιά”

Στον δεύτερο θεματικό κύκλο ασχοληθήκαμε  το αρχαίο θέατρο γενικά και με το αρχαίο θέατρο Φιλίππων, ένα μνημείο ενταγμένο μαζί με όλον τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες που κάναμε έως τώρα:

 

 

30ς θεματικός κύκλος: “Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – Εθελοντισμός”

Στον τρίτο θεματικό κύκλο ασχοληθήκαμε με τον εθελοντισμό και ειδικότερα σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά. Στη δική μας περίπτωση πώς μπορούμε να αναδείξουμε το αρχαίο θέατρο της περιοχής μας έτσι ώστε να το αγκαλιάσει η τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητές μας: