Φωτοκύκλωση 2023-24

Φωτοκύκλωση 2023-24

Την Τρίτη  27/02/2024 είχαμε την τιμή να έρθει άτομο απο την Φωτοκύκλωση Α.Ε. όπου να ενημερώσει για την ανακύκλωση (ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων και γενικά την ανακύκλωση)