Β τάξη

14-06-2022

Αύριο οι μαθητές θα έρθουν κανονικά στο σχολείο, θα παραλάβουν τους τίτλους προόδου και θα σχολάσουν στις 9:30.

 

08-06-2022 ΤΕΤΑΡΤΗ

Γλώσσα        

Τελειώσαμε την εφημερίδα μας και συμπληρώσαμε ένα επαναληπτικό φύλλο εργασίας με τους συνδιασμούς αυ-ευ.

 

07-06-2022 ΤΡΙΤΗ

Γλώσσα

Ασχοληθήκαμε με την εφημερίδα της τάξης μας.

Εργασία για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (Διπλά σύμφωνα)

Μαθηματικά

Εξασκηθήκαμε στην προπαίδεια του 4 και του 8 και συμπληρώσαμε ένα σχετικό φύλλο εργασίας.

Μελέτη Περιβάλλοντος

Προχωρήσαμε στην ενότητα 8 «Διάφοροι τόποι της πατρίδας μου» κεφ. 8.1 «Μια εκδρομή στο βουνό» (σελ. 85-87) και 8.2 «Τα ποτάμια και οι λίμνες» (σελ. 88-89).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε το φύλλο εργασίας 24 (σελ. 28).

 

06-06-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ

Γλώσσα

Συνεχίσαμε να γράφουμε την εφημερίδα της τάξης μας.

Μαθηματικά

Εξασκηθήκαμε στην προπαίδεια του 3 και του 6 και συμπληρώσαμε ένα σχετικό φύλλο εργασίας.

 

25-05-2022 ΤΕΤΑΡΤΗ

Γλώσσα

Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 22 «Ποιος είναι; Τι κάνει;» στο κεφ. 6, 7 και 8 (σελ. 65-66).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 8 (σελ. 72).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Το ποίημα «Μακαρόνια» στο Β.Μ. (σελ. 65).

Αντιγραφή και Ορθογραφία: Την πρώτη στροφή του ποιήματος «Μακαρόνια» στο Β.Μ. (σελ. 65).

Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Έκαναν τον προϋπολογισμό της επόμενης εβδομάδας έχοντας 10 ευρώ στη διάθεσή τους και συμπλήρωσαν ένα φύλλο εργασίας.

Σήμερα οι μαθητές έλαβαν ένα ενημερωτικό σημείωμα για την εκδρομή.

23-05-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ

Γλώσσα

Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 23 «Για να γελάσουμε…» στο κεφ. 3 και 4(σελ. 62-63).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 3, 4 και 5 (σελ. 68-70).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Το κείμενο «Ο Καραγκιόζης δικηγόρος» στο Β.Μ. (σελ. 62).

Μαθηματικά

Κάναμε διαδραστικές ασκήσεις πρόσθεσης με πάτημα στη δεκάδα.

Αύριο να φέρουν όλοι το φύλλο εργασίας που είχαν να συμπληρώσουν για το εργαστήριο δεξιοτήτων από την προηγούμενη εβδομάδα.

 

19-05-2022 ΠΕΜΠΤΗ

Γλώσσα

Γράψαμε επαναληπτικό στην ενότητα 22.

Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 23 «Για να γελάσουμε…» στο κεφ. 1 (σελ. 59-61).

Τ.Ε.: Κάναμε την άσκηση 1 (σελ. 67).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση:  Το κείμενο «Λαθεύοντας ιστορίες» στο Β.Μ. (σελ. 60).

Ορθογραφία: Την πρώτη φράση του κειμένου «Λαθεύοντας ιστορίες» στο Β.Μ. (σελ. 60).

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση 2 (σελ. 67).

Μαθηματικά

Κάναμε επαναληπτικές ασκήσεις πρόσθεσης με πάτημα στη δεκάδα και συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας.

Εραστήριον Δεξιοτήτων

Σήμερα οι μαθητές έλαβαν το φύλλο εργασίας «Ημερολόγιο εβδομαδιαίων εξόδων», στο οποίο θα πρέπει να καταγράψουν με τη βοήθεια των γονέων τα έξοδά τους για κάθε μέρα της εβδομάδας, ανεξάρτητα αν προέρχονται από το χαρτζιλίκι τους ή τα πληρώνουν οι γονείς. Θα πρέπει να καταγράψουν ακόμα και τα χρήματα που μπορεί να ξοδεύουν οι γονείς για το μάθημα ξένης γλώσσας, του αθλήματος που συμμετέχουν κτλ. Στο ημερολόγιο θα καταγράψουν τα έξοδα για την χρονική περίοδο από 19-05-2022 ως 23-05-2022 και θα φέρουν το φύλλο εργασίας συμπληρωμένο την Τρίτη 24-05-2022 για να το χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη δραστηριότητα.

 

16-05-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ

Γλώσσα

Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 22 «Ποιος είναι; Τι κάνει;» στο κεφ. 3 και 4 (σελ. 54-56).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 4 και 5 (σελ. 64-65).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση:  Τις δέκα πρώτες σειρές του κειμένου «Τα χρωματιστά μολύβια» στο Β.Μ. (σελ. 55).

Ορθογραφία: Την τελευταία φράση του κειμένου «Τα χρωματιστά μολύβια» στο Β.Μ. (σελ. 55).

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση 6 (σελ. 65).

Μαθηματικά

T.E.: Κάναμε τις σπαζοκεφαλιές (σελ. 41)

 

11-05-2022 ΤΕΤΑΡΤΗ

Γλώσσα

Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 20 «Ποιος είναι; Τι κάνει;» στο κεφ. 6 (σελ. 42).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 8, 9, 10 και 11 (σελ. 54-56).

Διαβάσαμε τις συνεντεύξεις που έγραψαν.

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τον πίνακα αυτοαξιολόγησης(σελ. 56).

Αντιγραφή και Ορθογραφία: Τη δεύτερη στροφή του ποιήματος «Δουλειές» στο Β.Μ. (σελ. 42).

Ανάγνωση: Το ποίημα «Δουλειές» στο Β.Μ. (σελ. 42).

Μαθηματικά

Γράψαμε επαναληπτικό στην 9η ενότητα.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Συζητήσαμε και διατυπώσαμε τους ορισμούς της ανάγκης και της επιθυμίας και οι εκπρόσωποι κάθε ομάδας τοποθέτησαν στον πίνακα της τάξης τις κάρτες που έκοψαν χθες στις αντίστοιχες κατηγορίες αιτιολογώντας την επιλογή της ομάδας τους.

10-05-2022 ΤΡΙΤΗ

Γλώσσα

Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 20 «Ποιος είναι; Τι κάνει;» στο κεφ. 5 (σελ. 41-42).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 4, 5, 6 και 7 (σελ. 52-54).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση 7 (σελ. 54).

Β.Μ.Να μάθουν να κλίνουν απ΄έξω στον Παρατατικό τα ρήματα που συμπληρώσαμε στον πίνακα του κεφ. 5 (σελ. 41)

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο επαναληπτικό κεφάλαιο της 9ης ενότητας και συμπληρώσαμε την εργασία 3 (σελ. 69).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις β και γ του επαναληπτικού κεφαλαίου (σελ. 38).

Μελέτη Περιβάλλοντος

Προχωρήσαμε στην ενότητα 7 «Τα φυτά» κεφ. 7.1 «Πώς μεγαλώνουν τα φυτά» «Πώς φτιάχνουν την τροφή τους» (σελ. 72-75).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να κάνουν το πείραμα και να συμπληρώσουν το μισό φύλλο εργασίας 17 (σελ. 21) σήμερα και τις υπόλοιπες ερωτήσεις μετά από μία εβδομάδα αφού παρατηρήσουν το φυτό.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Χωριστήκαμε σε ομάδες, κόψαμε και ταξινομήσαμε διάφορες εκτυπωμένες κάρτες ανάλογα με το αν εικονίζουν ανάγκες ή επιθυμίες των ανθρώπων και συζητήσαμε.

 

06-05-2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γλώσσα

Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 20 «Ποιος είναι; Τι κάνει;» στο κεφ. 3 και 4 (σελ. 39-41).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση:  Τον διάλογο ανάμεσα στον κυρ Παντελή και τον Αρμπέν στο Β.Μ. (σελ. 40).

Φύλλο εργασίας (Ποιος είναι; Τι κάνει;)

Μαθηματικά

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο 54 «Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς» και συμπληρώσαμε τις εργασίες 1 και 3 (σελ. 67).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις δ και ε του κεφαλαίου 54 (σελ. 37).

Εργασίες για το σπίτι

Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις του κεφ. 54 που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες των Μαθηματικών της πλατφόρμας eclass.

05-05-2022 ΠΕΜΠΤΗ

Γλώσσα

Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 20 «Ποιος είναι; Τι κάνει;» στο κεφ. 2 (σελ. 36-38).

Τ.Ε.: Κάναμε την άσκηση 3 (σελ. 51).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Το κείμενο «Η χελώνα καρέτα καρέτα» στο Β.Μ. (σελ. 37).

Ορθογραφία: Τη φράση του κειμένου «Η χελώνα καρέτα καρέτα» με τα έντονα γράμματα στο Β.Μ. (σελ. 37).

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 9 στο κεφάλαιο 54 «Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς» (σελ. 66-67) και συμπληρώσαμε την εργασία 2.

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις α, β και γ του κεφαλαίου 54 (σελ. 36-37).

Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 67).

04-05-2022 ΤΕΤΑΡΤΗ

Γλώσσα

Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 20 «Ποιος είναι; Τι κάνει;» στο κεφ. 1 (σελ. 35-36).

Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 50).

Εργασίες για το σπίτι

Αντιγραφή: Την ταυτότητα του Μαξ από το Β.Μ. (σελ. 36).

Ορθογραφία: Την πρόταση μέσα στο κίτρινο πλαίσιο του Β.Μ. (σελ. 36)

Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν την άσκηση 2 (σελ. 50).

Μαθηματικά

Συμπληρώσαμε το πρώτο πρόβλημα στο φύλλο εργασίας που έλαβαν.

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας: Να συμπληρώσουν το δεύτερο πρόβλημα στο φύλλο εργασίας που ξεκινήσαμε στην τάξη.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Συζητήσαμε για τις πηγές εισοδήματος των μαθητών και δημιουργήσαμε έναν εννοιολογικό χάρτη.

 

12-04-2022 ΤΡΙΤΗ

Γλώσσα

Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 21 «Χρήσιμες οδηγίες» στο κεφ. 3 (σελ. 46).

Κατασκευάσαμε ένα αρωματικό χώρου σύμφωνα με τις οδηγίες του βιβλίου «Το μυρωδάτο πορτοκάλι» (σελ. 46)

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Τα υλικά και τις οδηγίες κατασκευής «Το μυρωδάτο πορτοκάλι» στο Β.Μ. (σελ. 46).

Αντιγραφή: Μόνο τις οδηγίες κατασκευής «Το μυρωδάτο πορτοκάλι» στο Β.Μ. (σελ. 46).

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο επαναληπτικό κεφάλαιο της 8ης ενότητας και συμπληρώσαμε τις εργασίες 1, 2 και 3.

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις α και γ του επαναληπτικού κεφαλαίου (σελ. 28).

Β.Μ.: Να συμπληρώσουν τον πίνακα αυτοαξιολόγησης (σελ. 58)

11-04-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ

Γλώσσα

Γράψαμε επαναληπτικό.

Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 21 «Χρήσιμες οδηγίες» στο κεφ. 1 και(σελ. 43-45).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Το κείμενο «Επιτάφιος στο νησί» στο Β.Μ. (σελ. 44).

Αντιγραφή: Τα υλικά και τις οδηγίες για τα χρωματιστά αυγά (σελ. 43)

Ορθογραφία: Τη δεύτερη οδηγία της «Πασχαλινής κάρτας» (σελ. 45).

Να γράψουν πληροφορίες για πασχαλινά έθιμα.

Αύριο να φέρουν ένα πορτοκάλι και γαρίφαλα για να κάνουμε μια κατασκευή.

 Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση α του κεφ. 50 (σελ. 26).

Εργασίες για το σπίτι

Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες των Μαθηματικών της πλατφόρμας eclass.

 

 

16-03-2022 ΤΕΤΑΡΤΗ

Γλώσσα

Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 17 «Εφημερίδες» στο κεφ. 5 και 6 (σελ. 13-14).

Τ.Ε.: Κάναμε τις ασκήσεις 2, 4 και 5

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Την άσκηση 3 (σελ. 34)

Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις μόνο των διαφανειών 2, 3, 4, 5, και 6 που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα eclass (κλίση ουδέτερων ουσιαστικών σε –ο και –ι)

Μαθηματικά

Κάναμε επαναληπτικές ασκήσεις αφαιρέσεων με δανεικό (με τον 2ο τρόπο).

Εργασίες για το σπίτι

Να κάνουν τις επαναληπτικές ασκήσεις αφαιρέσεων με δανεικό σύμφωνα με το παράδειγμα στο φύλλο εργασίας που κολλήσαμε στο Τετράδιο των Μαθηματικών.

Μελέτη Περιβάλλοντος

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 6 στο κεφ. 6.6 «Τα ζώα προσαρμόζονται στο περιβάλλον»  (σελ. 64-67).

Εργαστήριο δεξιοτήτων

Δεν προχωρήσαμε.

 

15-03-2022 ΤΡΙΤΗ

Γλώσσα

Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 17 «Εφημερίδες» στο κεφ. 4 (σελ. 12).

Εργασίες για το σπίτι

Ορθογραφία: Την τελευταία πρόταση του κειμένου «Τα ψηλά βουνά»  στο Β.Μ. (σελ. 12)

Ανάγνωση: Το κείμενο «Τα ψηλά βουνά» στο Β.Μ. (σελ. 12).

Να διαβάσουν το βιβλίο που έλαβαν σήμερα μέχρι το τέλος της εβδομάδας και να γράψουν μια σύντομη βιβλιοπαρουσίαση, την οποία θα παρουσιάσουν την επόμενη Δευτέρα. (Αύριο θα λάβουν σχετικό φύλλο εργασίας).

Μαθηματικά

Γράψαμε επαναληπτικό στην ενότητα 7

Εργασίες για το σπίτι

Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις επανάληψης της 7ης ενότητας που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Κάναμε μία ομαδική εργασία και δημιουργήσαμε  το δέντρο του εθελοντισμού.

Μελέτη Περιβάλλοντος

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 6 στο κεφ. 6.5 «Οι φωλιές των ζώων»  (σελ. 62-63).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 15 (σελ. 19).

 

 

14-03-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ

Γλώσσα

Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 17 «Εφημερίδες» στο κεφ. 1 και 2 (σελ. 7-10).

Γράψαμε τον ορισμό της λέξης πρωτοσέλιδο.

Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 του Τ.Ε. (σελ. 33).

Εργασίες για το σπίτι

Ορθογραφία: Τους τρεις τίτλους των μαθητικών εφημερίδων που έχουν κυκλώσει στο Β.Μ. (σελ. 6)

Αντιγραφή: Να ψάξουν στο λεξικό τους και να γράψουν μόνο τους ορισμούς των λέξεων άρθρο και συνέντευξη στο Τετράδιο Αντιγραφής.

 

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις δ και στ (σελ. 15).

Εργασίες για το σπίτι

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας

10-03-2022 ΠΕΜΠΤΗ

Γλώσσα

Β.Μ.: Συμπληρώσαμε τον πίνακα αυτοαξιολόγησης (σελ. 31).

Θυμηθήκαμε πώς κλίνονται τα θηλυκά ουσιαστικά σε –ού και συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας.

Διαβάσαμε τον κανόνα στην πρώτη σελίδα του φύλλου εργασίας με τα ρήματα σε –ω και θυμηθήκαμε πώς κλίνονται.

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (Ρήματα σε-ω). Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις στη δεύτερη σελίδα του φύλλου εργασίας.

Μαθηματικά

Δεν προχωρήσαμε γιατί κάναμε μια δραστηριότητα που δεν προλάβαμε να κάνουμε χθες στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων.

 Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Παίξαμε το παιχνίδι «Οδηγός και τυφλός» και στη συνέχεια περιέγραψαν τα συναισθήματά τους.

 

09-03-2022 ΤΕΤΑΡΤΗ

Γλώσσα

Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 16 «Νιώθω» στο κεφ. 8 και 9 (σελ. 81-84).

Εργασίες για το σπίτι

Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά το ρήμα νιώθω σε όλα τα πρόσωπα όπως στο Β.Μ. (σελ. 27).

Ανάγνωση: Την πρώτη παράγραφο από τον μύθο του Αισώπου στο Β.Μ. (σελ. 82).

Τ.Ε.: Την άσκηση 7 (σελ. 30).

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις β και ε του κεφ. 44 (σελ. 12-13).

Εργασίες για το σπίτι

Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Παρακολουθήσαμε ένα σύντομο βίντεο για τον εθελοντισμό, συζητήσαμε και δημιουργήσαμε έναν εννοιολογικό χάρτη και συνθέσαμε ένα μεγάλο παζλ με έννοιες του εθελοντισμού, τις οποίες έγραψαν και ζωγράφισαν μέσα σε μεγάλα κομμάτια παζλ οι μαθητές.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν φορείς και δράσεις εθελοντισμού από τη φωτοθήκη του «Νοιάζομαι και δρω» τις οποίες κλήθηκαν να σχολιάσουν οι μαθητές.

Μελέτη Περιβάλλοντος.

Δεν προχωρήσαμε.

 

08-03-2022 ΤΡΙΤΗ

Γλώσσα

Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 16 «Νιώθω» στο κεφ. 3 και 4 (σελ. 77).

Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 του Τ.Ε. (σελ. 27).

Εργασίες για το σπίτι

Ορθογραφία: Τα ουσιαστικά της άσκησης 1 του Τ.Ε. (σελ. 27)

Ευρετήριο: Τα ρήματα της άσκησης 1 του Τ.Ε. (σελ. 27)

Να γράψουν στο Πρόχειρο τετράδιο τρεις λέξεις ή εκφράσεις που δείχνουν χαρά και άλλες τρεις που δείχνουν λύπη.

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 7 κεφ. 44 «Λύνω προβλήματα με μεγάλους αριθμούς» και κάναμε τη δραστηριότητα και την εργασία 2 (σελ. 42-43).

Εργασίες για το σπίτι

Β. Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 43)

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις α και δ (σελ. 12-13).

 Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Δεν προλάβαμε σήμερα. Θα προχωρήσουμε αύριο.

Μελέτη Περιβάλλοντος

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 6 στο κεφ. 6.3 «Τα ζώα φροντίζουν τα μικρά τους» και 6.4 «Είδη ζώων» (σελ. 56-61).

Παρακολουθήσαμε διάφορα εκπαιδευτικά βίντεο με ζώα.

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 14 (σελ. 18).

 

 

 

03-03-2022 ΠΕΜΠΤΗ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 16 «Νιώθω» στο κεφ. 6 και 7 (σελ. 79-80). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2, 3, 4 και 5  (σελ. 29). Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Τη δεύτερη παράγραφο του κειμένου «Μαζί είναι καλύτερα» (σελ. 79-80) Ορθογραφία και Αντιγραφή : Την πρώτη στροφή του ποιήματος «Ο χαρταετός» στο Β.Μ. (σελ. 73). Να αναζητήσουν πληροφορίες για την ιστορία των χαρταετών και να τις καταγράψουν στο Πρόχειρο Τετράδιο. Μαθηματικά T.E.: Συμπληρώσαμε την άσκηση στ (σελ. 11) και κάναμε διαδραστικές ασκήσεις . Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις του κεφαλαίου 43 που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. Eνημέρωση Αύριο οι μαθητές μπορούν να έρθουν μασκαρεμένοι στο σχολείο. Δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους όπλα, σπαθιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι, σερπαντίνες και κομφετί.                                                                                 Επειδή θα ασχοληθούμε με κατασκευές να έχουν μαζί τους μπογιές, ψαλίδια και κόλλες.                                                                                                       02-03-2022 ΤΕΤΑΡΤΗ Γλώσσα Γράψαμε επαναληπτικό στην ενότητα 15. Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 16 «Νιώθω» στο κεφ. 1 και 2 (σελ. 75-77). Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Τις οχτώ πρώτες σειρές του κειμένου «Το παιδί με το ακορντεόν» (σελ. 75) Αντιγραφή : Την πρώτη στροφή του ποιήματος «Το τραγούδι του κλόουν» στο Β.Μ. (σελ. 77). Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 7 κεφ. 43 «Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω» (σελ. 40-41). Εργασίες για το σπίτι Β. Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 41) Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν  τις ασκήσεις α, γ και δ (σελ. 10-11). Εργαστήριο Δεξιοτήτων Ξεκινήσαμε τον τρίτο θεματικό κύκλο «Φροντίζω το περιβάλλον» όπου θα ασχοληθούμε με τον εθελοντισμό. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και προσπάθησαν να φτιάξουν ένα παζλ με τη λέξη εθελοντισμός.   01-03-2022 ΤΡΙΤΗ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 15 «Αλληλογραφώ» στο κεφ. 8 (σελ. 74). Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε την άσκηση 6 του Τ.Ε. (σελ. 25). Εργασίες για το σπίτι Ευρετήριο: Τις λέξεις μέσα στο κίτρινο πλαίσιο στο Β.Μ. (σελ. 74). Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις επανάληψης της ενότητας 15. Να συμπληρώσουν τον πίνακα αυτοαξιολόγησης στο Β.Μ. (σελ 26). Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 7 κεφ. 42 «Γνωρίζω το μέτρο»(σελ. 38-39). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση β (σελ. 8). Εργασίες για το σπίτι Β. Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 39) Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν  την άσκηση δ (σελ. 9).  Εργαστήριο Δεξιοτήτων Δεν προλάβαμε σήμερα. Θα κάνουμε αύριο. Μελέτη Περιβάλλοντος Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 6  και ολοκληρώσαμε το κεφ. 6.2 «Πώς αναπτύσσεται ένα ζώο» (σελ. 55). Παρακολουθήσαμε ένα εκπαιδευτικό βίντεο με τα στάδια μεταμόρφωσης της πεταλούδας και συζητήσαμε. Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε το φύλλο εργασίας 12 (σελ. 16)   28-02-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 15 «Αλληλογραφώ» στο κεφ. 6, 7 και 8 (σελ. 72-74). Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 3 και 4 του Τ.Ε. (σελ. 23-24). Εργασίες για το σπίτι Ορθογραφία : Τις λέξεις μέσα στο κίτρινο πλαίσιο στο Β.Μ. (σελ. 73). Τετράδιο Εργασιών: Να κάνουν την άσκηση 5 (σελ. 25) στο φύλλο εργασίας που έλαβαν.   Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 7 κεφ. 41 «Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000» (σελ. 36-37). Τετράδιο Εργασιών: Κάναμε την άσκηση δ (σελ. 7). Εργασίες για το σπίτι Β. Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 37) Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις β, ε και στ (σελ. 6-7). Αύριο να φέρουν μαζί τους το μέτρο.   25-02-2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 15 «Αλληλογραφώ» στο κεφ. 3, 4 και 5 (σελ. 70-71). Τετράδιο Εργασιών: Κάναμε την άσκηση 2 (σελ. 22). Εργασίες για το σπίτι Ορθογραφία: Το ρήμα έχω σε όλα τα πρόσωπα από το Β.Μ. (σελ. 70). Να κάνουν τις δύο διαδραστικές ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. Μαθηματικά Παίξαμε πεντόμινα και σπαζοκεφαλιές με τα σχήματα που έκοψαν χθες από το παράρτημα του βιβλίου. Εργασίες για το σπίτι Να διαβάσουν το φύλλο εργασίας που κολλήσαμε στο πράσινο τετράδιο των μαθηματικών και να κάνουν τις αφαιρέσεις με δανεικό. Να κόψουν από το παράρτημα του βιβλίου την εκατοντάδα, τις δεκάδες και τις μονάδες που προβλέπονται για το κεφ. 41 και να τα έχουν τη Δευτέρα μαζί τους. Τη Δευτέρα να φέρουν μαζί τους το δ΄τεύχος του Τετραδίου Εργασιών.   23-02-2022 ΤΕΤΑΡΤΗ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 15 «Αλληλογραφώ» στο κεφ. 1 και 2  (σελ. 67-69). Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 21). Εργασίες για το σπίτι Αντιγραφή: Τα λόγια της Βάγιας που λένε τι είναι ο αποστολέας και ο παραλήπτης στο Β.Μ. (σελ. 69). Ανάγνωση: Την πρώτη παράγραφο από το γράμμα προς τη φώκια Μονάχους  στο Β.Μ. (σελ. 68). Ορθογραφία: Τις λέξεις επιστολή, αποστολέας, αποστέλλω, παραλήπτης και παραλαμβάνω από το Β.Μ. (σελ. 69). Μαθηματικά Γράψαμε επαναληπτικό στην ενότητα 6. Εργασίες για το σπίτι Να κόψουν από το παράρτημα του βιβλίου τα πεντόμινα και το υλικό για τις σπαζοκεφαλιές (τρίγωνα-ορθογώνια) για να παίξουν αύριο παιχνίδια με τους συμμαθητές τους στην τάξη. Για τα παιχνίδια θα χρειαστούμε το βιβλίο και το Τ.Ε. (γ΄τεύχος). Εργαστήριο Δεξιοτήτων Συμπληρώσαμε ένα φύλλο αξιολόγησης και διαλέξαμε μια εργασία μας από τον Β΄Θεματικό κύκλο (Φροντίζω το περιβάλλον) την οποία βάλαμε στο portfolio. Μελέτη Περιβάλλοντος Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 6 κεφ. 6.2 «Πώς αναπτύσσεται ένα ζώο» (σελ. 53-54).   22-02-2022 ΤΡΙΤΗ Γλώσσα Kάναμε μια μικρή επανάληψη της ενότητας 14 και γράψαμε επαναληπτικό. Εργασίες για το σπίτι Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν τον πίνακα αυτοαξιολόγησης (σελ. 20).  Μαθηματικά Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το επαναληπτικό κεφάλαιο της ενότητας 6 και κάναμε τις ασκήσεις 2 και 3 του βιβλίου (σελ. 33). Τ.Ε.: Λύσαμε και διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε για σήμερα. Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις επανάληψης της ενότητας 14 που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. Εργαστήριο Δεξιοτήτων Συζητήσαμε τι κάνουμε αφού σταματήσει ο σεισμός και κάναμε μια ολοκληρωμένη άσκηση σεισμού. Μελέτη Περιβάλλοντος Δεν προχωρήσαμε. 21-02-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 14«Με προσκαλούν και προσκαλώ»  στο κεφ. 10 (σελ. 65). Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε την άσκηση 10 του Τ.Ε. (σελ. 19) Kάναμε δύο διαδραστικές ασκήσεις με ρήματα σε -αίνω και –ένω και ασκηθήκαμε στην εκμάθηση της ώρας (σύμφωνα με το ρολόι στο φύλλο εργασίας που κολλήσαμε στο Τετράδιο των Μαθηματικών). Όσοι δεν είχαν το Τετράδιο των Μαθηματικών μαζί τους έλαβαν μια φωτοτυπία με το ρολόι για να το κολλήσουν στο σπίτι. Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση:  Το ποίημα (σελ. 65). Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις λέξεις του ποιήματος με τα έντονα γράμματα. Φύλλο εργασίας (επαναληπτικές ασκήσεις της ενότητας.) Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν τη διαδραστική άσκηση με ρήματα σε -αίνω που έχει αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 6 στο επαναληπτικό κεφάλαιο της ενότητας 6 και κάναμε την άσκηση 1β του βιβλίου (σελ. 32-33). Εργασίες για το σπίτι Β. Μ.: Να συμπληρώσουν τον πίνακα αυτοαξιολόγησης (σελ. 32) Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις γ, δ και ε (σελ. 32-33).   18-02-2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 14«Με προσκαλούν και προσκαλώ»  στο κεφ. 9 (σελ. 64). Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 8 και 9 του Τ.Ε. (σελ. 17-19). Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Τις δύο πρώτες παραγράφους του κειμένου «Τα γενέθλια της Χαράς» από το Β.Μ. (σελ. 64). Ορθογραφία: Την υπογραμμισμένη πρόταση του κειμένου από το Β.Μ. (σελ. 64). Φύλλο εργασίας  με αριθμητικά.   Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 6 στο κεφ. 40 «Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ» και κάναμε τις εργασίες 1, 2 και 3  του βιβλίου (σελ. 30). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση γ (σελ. 30). Εργασίες για το σπίτι Β. Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 31) Φύλλο εργασίας (Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ)       -02-2022 ΠΕΜΠΤΗ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 14 «Με προσκαλούν και προσκαλώ» στο κεφ. 7 και 8  (σελ. 62-63). Τετράδιο Εργασιών: Κάναμε την άσκηση 5 (σελ. 15). Εργασίες για το σπίτι Αντιγραφή: Τις ευχές της θείας Ελένης που είναι γραμμένες στην κάρτα με το καράβι στο Β.Μ. (σελ. 62). Ανάγνωση: Τις 8 πρώτες σειρές του κειμένου «Το μυστικό τραγούδι της Μάτας» από το Β.Μ. (σελ. 63). Ορθογραφία: Τη φράση του κειμένου με τα έντονα γράμματα στο Β.Μ. (σελ. 63). Φύλλο εργασίας (ευχετήρια κάρτα)   Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 6 κεφ. 40 «Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ» και κάναμε μόνο τη δραστηριότητα του βιβλίου (σελ. 30). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις α και β (σελ. 30).   16-02-2022 ΤΕΤΑΡΤΗ Γλώσσα Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση (σελ. 13) και γράψαμε την άσκηση 2 στο Πρόχειρο. Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 14 «Με προσκαλούν και προσκαλώ» στο κεφ. 6  (σελ. 61). Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε την άσκηση 4 (σελ. 14). Εργασίες για το σπίτι Φύλλο εργασίας (πρόσκληση) Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 6 κεφ. 39 «Μετρώ το βάρος: Το κιλό και το γραμμάριο» (σελ. 28-29). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 29). Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις α, β, γ και ε (σελ. 28-29). Εργαστήριο Δεξιοτήτων Συζητήσαμε τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση σεισμού και κάναμε μερικές ασκήσεις σεισμού στην τάξη. Μελέτη Περιβάλλοντος Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 6 «Τα ζώα» στο κεφ. 6.1 «Εμείς και τα ζώα» (σελ. 51-52 ).     15-02-2022 Γλώσσα Δεν προχωρήσαμε παρακάτω. Κάναμε επαναληπτικές ασκήσεις  διάκρισης του άρθρου της/τις και ασχοληθήκαμε με τις εποχές του χρόνου και τους μήνες. Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις επαναληπτικές διαδραστικές ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες του μαθήματος της Γλώσσας στην πλατφόρμα eclass. Να ασχοληθούν με τον τροχό των εποχών που είχαμε κατασκευάσει τη Δευτέρα στο σχολείο και να μάθουν καλά τους μήνες που αντιστοιχούν σε κάθε εποχή.     14-02-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 14 «Με προσκαλούν και προσκαλώ» στο κεφ. 1, 3 και 4 (σελ. 57-60). Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Το κείμενο «Τα γενέθλια της Χαράς» στο Β.Μ. (σελ. 58) Αντιγραφή: Να γράψουν στο Τετράδιο Αντιγραφής την πρόσκληση της Χαράς από το Β.Μ. (σελ. 58). Ορθογραφία + Ευρετήριο: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις λέξεις της άσκησης 3 του Τ.Ε. (σελ. 14) και να τις γράψουν στο Ευρετήριο. Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 6 κεφ. 38 «Μετρώ το βάρος» (σελ. 26-27). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις β, γ και δ (σελ. 26-27).   11-02-2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γλώσσα Κάναμε επαναληπτικές ασκήσεις της 13ης ενότητας και γράψαμε επαναληπτικό. Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις επανάληψης της 13ης ενότητας. Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 6 κεφ. 37 «Λύνω σύνθετα προβλήματα» και κάναμε τη δραστηριότητα και την εργασία 2 (σελ. 24-25). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 25). Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις α και γ (σελ. 24).     10-02-2022 ΠΕΜΠΤΗ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 11«Τι βιβλίο είναι αυτό;»  στο κεφ. 9 (σελ. 55) Έγραψαν με τις λέξεις της άσκησης 12 του Τ.Ε. (σελ. 12) μια ιστορία. Εργασίες για το σπίτι Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν  την άσκηση 11 (σελ. 11) και τον πίνακα αυτοαξιολόγησης (σελ. 12) Μαθηματικά Aσκηθήκαμε στον 2ο τρόπο αφαίρεσης που μάθαμε χθες και στην επαλήθευση της αφαίρεσης με πρόσθεση και αφαίρεση. Εργασίες για το σπίτι Να συμβουλευτούν  τις δύο φωτοτυπίες με τον 2ο τρόπο κάθετης αφαίρεσης με δανεικό και τους δύο τρόπους επαλήθευσης της αφαίρεσης  (με πρόσθεση και αφαίρεση) και να ολοκληρώσουν  το φύλλο εργασίας που ξεκινήσαμε.   09-02-2022 ΤΕΤΑΡΤΗ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 13 «Μες στο μουσείο» στο κεφ. 8  (σελ. 53-54). Τετράδιο Εργασιών: Κάναμε την άσκηση 9 (σελ. 11). Εργασίες για το σπίτι Ορθογραφία + Ευρετήριο: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις λέξεις του κεφ. 8 από το Β.Μ. (σελ. 53) που δηλώνουν χρώματα και να τις γράψουν στο Ευρετήριο. Ανάγνωση: Το κείμενο από το Β.Μ. (σελ. 53). Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 6 κεφ. 36 «Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό» και κάναμε μόνο τη δραστηριότητα (σελ. 22). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση β (σελ. 22). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 23). Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις β και δ (σελ. 22-23).  Εργαστήριο Δεξιοτήτων Παρακολουθήσαμε ένα εκπαιδευτικό βίντεο με θέμα την προστασία από τους σεισμούς και συζητήσαμε. Εργασίες για το σπίτι Να συζητήσουν με τους γονείς για τα ασφαλή σημεία προφύλαξης μέσα στο σπίτι και για τον χώρο που θα καταφύγουν μετά το σεισμό. Φύλλο εργασίας: Κατασκευή πίνακα με οδηγίες προς τους γονείς για πιθανές αλλαγές που μπορούν να γίνουν στο σπίτι τους ώστε να είναι πιο ασφαλείς. Για την κατασκευή του πίνακα θα χρειαστεί να κόψουν τις 3 λωρίδες από τις οποίες αποτελείται κάθε πρόταση και να τις βάλουν στη σωστή σειρά. Μετά θα κολλήσουν τις προτάσεις στο κόκκινο φύλλο που έλαβαν.   Μελέτη Περιβάλλοντος Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 5 «Οι ανάγκες και τα δικαιώματά μου» στο κεφ. 5.2  (σελ. 50). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 11 (σελ. 15).     08-02-2022 ΤΡΙΤΗ Γλώσσα Οι μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες τους σχετικά με τα παιχνίδια που έπαιζαν παλαιότερα οι μεγαλύτεροι. Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 13 «Μες στο μουσείο» στο κεφ. 7  (σελ. 52). Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τη διαδραστική άσκηση με τo αόριστo άρθρo που έχει αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 6 κεφ. 35 «Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό» και μελετήσαμε μόνο το συμπέρασμα (σελ. 21). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση δ (σελ. 21). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 21). Φύλλο εργασίας (Κάθετη αφαίρεση με δανεικό). Εργαστήριο Δεξιοτήτων Ολοκληρώσαμε την κατασκευή με το βαλιτσάκι έκτακτης ανάγκης. Μελέτη Περιβάλλοντος Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 5 «Οι ανάγκες και τα δικαιώματά μου» στο κεφ. 5.1 «Δικαίωμα στη ζωή» (σελ. 48-49).       07-02-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 13 «Μες στο μουσείο» στο κεφ. 4 και 5  (σελ. 51). Τετράδιο Εργασιών: Κάναμε τις ασκήσεις 7 και 8  (σελ. 10). Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Το κείμενο «Ο σκύλος που δεν ήξερε να γαβγίζει» από το Τ.Ε. (σελ. 10) Ευρετήριο: Να γράψουν στο Ευρετήριο τις λέξεις που έχουν σημειώσει στην άσκηση 7 του Τ.Ε. (σελ. 10). Να περιγράψουν στο φύλλο εργασίας που έλαβαν ένα παιχνίδι που έπαιζαν οι μεγαλύτεροι και να το ζωγραφίσουν. Μαθηματικά Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις α και δ (σελ. 18-19). Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. 04-02-2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 13 «Μες στο μουσείο» στo κεφ. 3 (σελ. 50). T.E.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 3 (σελ. 8). Παίξαμε το παιχνίδι «Μάντεψε τι είναι» σύμφωνα με τις οδηγίες της άσκησης 4 (σελ. 9) Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Το πρώτη παράγραφο του κειμένου «Η νεροσφυρίχτρα» από το Β.Μ. (σελ. 50). Ορθογραφία: Την πρώτη πρόταση του κειμένου «Η νεροσφυρίχτρα»    από το Β.Μ. (σελ. 50). Φύλλο εργασίας με ορισμούς λέξεων  Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 6 κεφ. 34 «Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο» (σελ. 18-19) και κάναμε μόνο τις εργασίες 1 και 3. T.E.: Συμπληρώσαμε την άσκηση γ (σελ. 18). Εργασίες για το σπίτι Φύλλο εργασίας (Κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο). Εργαστήριο Δεξιοτήτων Κατασκευάσαμε το βαλιτσάκι έκτακτης ανάγκης από χαρτί και συζητήσαμε τι θα βάλουμε μέσα. Επειδή δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε την κατασκευή μας θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα.   03-02-2022 ΠΕΜΠΤΗ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 13 «Μες στο μουσείο» στα κεφ. 1 και 2 (σελ. 47-49). T.E.: Συζητήσαμε τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 7-8) Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Το κείμενο για το πατητήρι στο Β.Μ. (σελ. 48). T.E.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1 και 2 του β΄τεύχους (σελ. 7-8). Αντιγραφή: Να γράψουν στο τετράδιο Αντιγραφής τις τέσσερις πρώτες λεζάντες του Τ.Ε. (σελ. 7). Ορθογραφία: Την πρόταση με τα έντονα γράμματα του κειμένου για το πατητήρι από το Β.Μ. (σελ. 48). Από αύριο να φέρνουν μαζί τους το β΄τεύχος του Τετραδίου Εργασιών της Γλώσσας. Μαθηματικά Γράψαμε επαναληπτικό στην 5η ενότητα.  Εργαστήριο Δεξιοτήτων Μάθαμε τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης και συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας. Εργασίες για το σπίτι Να γράψουν τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου του σπιτιού τους και του κινητού ενός γονέα στο φύλλο εργασίας που έλαβαν και να τους μάθουν απ΄έξω.   02-02-2022 ΤΕΤΑΡΤΗ Γλώσσα Κάναμε επαναληπτικές ασκήσεις της 11ης ενότητας και γράψαμε επαναληπτικό. Ανθολόγιο: Διαβάσαμε κι επεξεργαστήκαμε το κείμενο «Ο μικρός κάστορας και η ηχώ» (σελ. 101-104). Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις επανάληψης της 11ης ενότητας που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass.  Μαθηματικά Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις α και δ (σελ. 16-17). Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις επανάληψης της 5ης ενότητας που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. Εργαστήριο Δεξιοτήτων Θα κάνουμε αύριο αντί για σήμερα.  Μελέτη Περιβάλλοντος Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ευκαιριακή ενότητα 21 «Οι τέσσερις εποχές»  (σελ. 144-145).     01-02-2022 ΤΡΙΤΗ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 11 «Τι βιβλίο είναι αυτό;» στο κεφ. 13 (σελ. 37). T.E.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 14 (σελ. 71) Εργασίες για το σπίτι Φύλλο εργασίας (Κλίση αρσενικών ουσιαστικών σε -ος) Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο επαναληπτικό κεφάλαιο της 5ης ενότητας και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1α, 1γ και 3 (σελ. 16-17). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να συμπληρώσουν τον πίνακα αυτοαξιολόγησης (σελ. 16). Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις β και ε του επαναληπτικού κεφ. (σελ. 16-17).  Εργαστήριο Δεξιοτήτων Μελετήσαμε μια αφίσα του Ο.Α.Σ.Π., συζητήσαμε πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τον σεισμό και στη συνέχεια παρακολουθήσαμε ένα βίντεο με οδηγίες προστασίας από το σεισμό. Μελέτη Περιβάλλοντος Οι μαθητές παρουσίασαν το λεύκωμα που δημιούργησαν στους συμμαθητές τους.     31-01-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 11 «Τι βιβλίο είναι αυτό;» στα κεφ. 11 και 12 (σελ. 35-36) Εργασίες για το σπίτι Ορθογραφία + Αντιγραφή: Να μάθουν να γράφουν σωστά τη φράση «Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο.» από το Β.Μ. (σελ. 35) και να τη γράψουν στο τετράδιο Αντιγραφής. Ανάγνωση: Να διαβάσουν το κείμενο του κεφ. 12 (σελ. 36)  Μαθηματικά Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση δ του κεφ. 33 (σελ. 15). Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις του κεφαλαίου 33 που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass.     28-01-2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σήμερα μιλήσαμε για τους τρεις ιεράρχες και κατασκευάσαμε μια κάρτα. 27-01-2022 ΠΕΜΠΤΗ Γλώσσα Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 10 και 11 (σελ. 69). Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 11 «Τι βιβλίο είναι αυτό;» στο κεφ. 10 (σελ. 34). Εργασίες για το σπίτι Φύλλο εργασίας (Κοινά και κύρια ουσιαστικά) Φύλλο εργασίας (Συμπληρώνω ότι λείπει στη λέξη κακοκαιρία)   Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 5 κεφ. 33 «Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης του χρόνου» (σελ. 14-15) και κάναμε τη δραστηριότητα και την εργασία 2 Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 15). Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση β (σελ. 14).   26-01-2022 ΤΕΤΑΡΤΗ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 11 «Τι βιβλίο είναι αυτό;» στο κεφ. 8 και 9 (σελ. 32-33) Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Το κείμενο για τον Αδαμάντιο Κοραή (σελ. 32). Ορθογραφία + Αντιγραφή: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση του Αδαμάντιου Κοραή από το Β.Μ. (σελ. 32)και να τη γράψουν στο Τετράδιο Αντιγραφής. Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν την άσκηση 12 και 13 (σελ. 70). Αύριο να φέρουν μαζί τους το εικονογραφημένο λεξικό (Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού) που έχουν στο σπίτι. Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 5 κεφ. 32 «Μετρώ τον χρόνο που πέρασε» (σελ. 12-13). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση ε (σελ. 13). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 13). Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις α και δ (σελ. 12-13).  Εργαστήριο Δεξιοτήτων Παρακολούθησαν ένα βίντεο για να μάθουν τι είναι και πώς δημιουργούνται τα ηφαίστεια και συμπλήρωσαν ένα φύλλο εργασίας όπου ζωγράφισαν το εσωτερικό της γης. Αύριο να φέρουν πλαστελίνη για να δημιουργήσουν τα στρώματα της γης. Επειδή θα κάνουν και άλλη κατασκευή την Παρασκευή και θα χρειαστούμε αρκετή ποσότητα καλό θα ήταν να προμηθευτούν μια συσκευασία με διάφορα χρώματα. Μελέτη Περιβάλλοντος Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 4 «Ο χρόνος» κεφ. 4.3 (Αλλαγές μέσα στο χρόνο) (σελ. 47). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να φτιάξουν το δικό τους βιβλίο σύμφωνα με το φύλλο εργασίας 10 (σελ. 14). 24-01-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 11 «Τι βιβλίο είναι αυτό;» στο κεφ. 6  (σελ. 30) Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 7, 8 και 9  (σελ. 67-68). Εργασίες για το σπίτι Ορθογραφία + Ευρετήριο: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις λέξεις της άσκηση 6 από το Τ.Ε. (σελ. 67) και να τις γράψουν στο Ευρετήριο. Τετράδιο Εργασιών: Να κάνουν την άσκηση 6 (σελ. 67)στο Ευρετήριό τους. Β.Μ.: Να γράψουν και τις λέξεις άδειος, αλμυρός και μαρμελάδα στο Ευρετήριο κι από κάτω ένα παράδειγμα από το λεξικό, όπως κάναμε και με τη λέξη μπροστά στο σημερινό μάθημα.   21-01-2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 11«Τι βιβλίο είναι αυτό;» στο κεφ. 4 (σελ. 28-29) Εργασίες για το σπίτι Ορθογραφία και Αντιγραφή: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρόταση της Χαράς «Η πρώτη λέξη του λεξικού μου είναι η λέξη άβολος» από το Β.Μ. (σελ. 28) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Αντιγραφής. Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν την άσκηση 5 (σελ. 67) Φύλλο εργασίας (Βάζω τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά)   Μαθηματικά B.M.: Συμπληρώσαμε τις εργασίες του κεφ. 30 (σελ. 9). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση γ (σελ. 8). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 9). Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις του κεφαλαίου 30 που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. 20-01-2022 ΠΕΜΠΤΗ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 11«Τι βιβλίο είναι αυτό;»  στο κεφ. 3 (σελ. 27) Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 65) Εργασίες για το σπίτι Τετράδιο Εργασιών: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 3 και 4 του Τ.Ε. (σελ. 66). Ορθογραφία και Αντιγραφή: Να μάθουν να γράφουν σωστά τη συμβουλή της Βάγιας που έχουν να γράψουν στην άσκηση 4 του Τ.Ε. (σελ. 66) και να τη γράψουν στο Τετράδιο Αντιγραφής. Αύριο να φέρουν μαζί τους το εικονογραφημένο λεξικό (Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού) που έχουν στο σπίτι. Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 5 κεφ. 30 «Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου» και κάναμε μόνο τη δραστηριότητα (σελ. 8). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις δ και ε (σελ. 9).   19-01-2022 ΤΕΤΑΡΤΗ Γλώσσα Γράψαμε επαναληπτικό στην 10η ενότητα. Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 11 «Τι βιβλίο είναι αυτό;» στο κεφ. 1 και 2 (σελ. 24-26). Μαθηματικά Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις β και δ (σελ. 6-7). Τετράδιο Μαθηματικών (πράσινο): Να συμπληρώσουν την προπαίδεια του 11, να την γράψουν μια φορά και να την μάθουν απ΄έξω. Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις του κεφ. 29 που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass.  Εργαστήριο Δεξιοτήτων Ξεκινήσαμε τον Β΄κύκλο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (Φροντίζω το Περιβάλλον) όπου θα ασχοληθούμε με το θέμα του σεισμού. Παρακολούθησαν μια παρουσίαση με θέμα τους φυσικούς κινδύνους, συζητήσαμε ποιοι είναι και τι προκαλούν και συμπληρώσαμε ένα σχετικό φύλλο εργασίας όπου έγραψαν λίγα λόγια για κάποιους φυσικούς κινδύνους και εκφράστηκαν ζωγραφίζοντάς τους.   18-01-2022 ΤΡΙΤΗ Γλώσσα Συμπληρώσαμε ένα επαναληπτικό φύλλο εργασίας με ασκήσεις γραμματικής. Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις διαδραστικές ακήσεις επανάληψης της 10ης ενότητας που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. Αύριο να φέρουν μαζί τους το εικονογραφημένο λεξικό (Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού) που έχουν στο σπίτι. Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 5 κεφ. 29 «Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11» (σελ. 6-7). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση γ (σελ. 7). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 7). Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις α και ε (σελ. 6-7). Τετράδιο Μαθηματικών (πράσινο): Να συμπληρώσουν την προπαίδεια του 9, να την γράψουν μια φορά και να την μάθουν απ΄έξω. Αύριο να φέρουν μαζί τους το τετράδιο των Μαθηματικών.  Εργαστήριο Δεξιοτήτων Επιλέξαμε ποια εργασία του Α΄θεματικού κύκλου θα τοποθετήσουμε στο portfolio και συμπληρώσαμε ένα σχετικό φύλλο εργασίας.     17-01-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 10 «Προσοχή τι λέει εκεί;» στο κεφ. 6, 7 και 8 (σελ. 22-23) Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 6, 7 και 8  (σελ. 62-63). Εργασίες για το σπίτι Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις λέξεις της άσκηση 8 από το Τ.Ε. (σελ. 63) Τ.Ε.:  Να γράψουν μια απίθανη ιστορία με τις λέξεις της άσκησης 5 στο φύλλο εργασίας που έλαβαν. Μαθηματικά Συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας με επαναληπτικές ασκήσεις του 1ου τεύχους. Εργασίες για το σπίτι Επαναληπτικό φύλλο εργασίας «Απλά προβλήματα πολλαπλασιασμού» Αύριο να φέρουν μαζί τους το τετράδιο των Μαθηματικών (πράσινο).   14-01-2022 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γλώσσα Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 10 στο κεφ. 4 και 5 (σελ. 20-21) Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 3, 4  (σελ. 59) Εργασίες για το σπίτι Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρώτη πρόταση του κειμένου «Η επανάσταση των παραμυθιών από το Β.Μ. (σελ. 20) Ανάγνωση: Να διαβάσουν τις δύο πρώτες παραγράφους του κειμένου «Η επανάσταση των παραμυθιών»  από το Β.Μ. (σελ. 20) Μαθηματικά Γράψαμε επαναληπτικό στις προπαίδειες που έχουμε μάθει ως τώρα. Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις επαναληπτικές διαδραστικές ασκήσεις της 4ης ενότητας που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. 13-01-2022 ΠΕΜΠΤΗ Γλώσσα Γράψαμε ορθογραφία και συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας με πινακίδες. Βιβλίο Μαθητή: Προχωρήσαμε στην ενότητα 10 στο κεφ. 2 και 3 (σελ.18-19) Τετράδιο Εργασιών: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 59) Εργασίες για το σπίτι Τετράδιο Εργασιών: Να φτιάξουν την αφίσα σύμφωνα με τις οδηγίες της άσκησης 2 του Τ.Ε. (σελ. 60). Ορθογραφία και Αντιγραφή: Να μάθουν να γράφουν σωστά με κεφαλαία γράμματα τις προτάσεις που έχουν σημειώσει στη σελ. 19 και να τις γράψουν στο Τετράδιο Αντιγραφής (μόνο με κεφαλαία γράμματα). Μαθηματικά Εξασκηθήκαμε προφορικά στις προπαίδειες. Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις επαναληπτικές διαδραστικές ασκήσεις προπαίδειας που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόαρμα eclass.   Από αύριο θα χρειαστούμε το β΄τεύχος του Β.Μ. και το γ΄τεύχος του Τ.Ε. στα Μαθηματικά.   12-01-2022 ΤΕΤΑΡΤΗ Γλώσσα Κάναμε διαδραστικές επαναληπτικές ασκήσεις και γράψαμε επαναληπτικό στην ενότητα 12. Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 10 «Προσοχή! Τι λέει εκεί;» στο κεφ. 1 (σελ. 15-17). Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Τις έξι πρώτες σειρές του κειμένου «Ιστορία για το τσίρκο»   (σελ. 17). Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις τρεις πρώτες προτάσεις του κειμένου «Ιστορία για το τσίρκο» από το Β.Μ. (σελ. 17).   Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο επαναληπτικό κεφάλαιο της 4ης ενότητας και συμπληρώσαμε την εργασία 1  (σελ. 76-77). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να συμπληρώσουν τον πίνακα αυτοαξιολόγησης (σελ. 76). Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις α, γ και δ (σελ. 34-35). Τετράδιο Μαθηματικών (πράσινο): Να συμπληρώσουν την προπαίδεια του 6, να την γράψουν μια φορά και να την μάθουν απ΄έξω.   Αύριο να φέρουν μαζί τους το τετράδιο των Μαθηματικών.   Μελέτη Περιβάλλοντος Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 4 «Ο χρόνος» κεφ. 4.2 (Η γιαγιά θυμάται) (σελ. 44).   11-10-2022 ΤΡΙΤΗ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 12 «Πoπό! Κόσμος που περνά!» στο κεφ. 4 και 5 (σελ. 44). Τ.Ε.: Κάναμε τις ασκήσεις 6 και 8 (σελ. 76-77).  Εργασίες για το σπίτι Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις λέξεις του κεφ. 5 από το Β.Μ. (σελ. 44) Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 4 κεφ. 28 «Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6» και συμπληρώσαμε μόνο τις εργασίες 1 και 2 (σελ. 75). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση δ (σελ. 33). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 75). Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις α και β (σελ. 32). Τετράδιο Μαθηματικών (πράσινο): Να συμπληρώσουν την προπαίδεια του 3 να την γράψουν μια φορά και να την μάθουν απ΄έξω. Αύριο να φέρουν μαζί τους το τετράδιο των Μαθηματικών.  Μελέτη Περιβάλλοντος Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 4 «Ο χρόνος» κεφ. 4.1 (Πώς μετράμε το χρόνο) (σελ. 43-45). 10-01-2022 ΔΕΥΤΕΡΑ Γλώσσα Γράψαμε πώς περάσαμε τις γιορτές των Χριστουγέννων και την Πρωτοχρονιά. Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 12 «Πoπό! Κόσμος που περνά!» στο κεφ. 8 (σελ. 46) και θυμηθήκαμε τους κανόνες συλλαβισμού. Τ.Ε.: Κάναμε την άσκηση 9 προφορικά και την άσκηση 11 γραπτώς (σελ. 78-79). Μαθηματικά Κάναμε επανάληψη τις προπαίδειες και τραγουδήσαμε το τραγούδι της προπαίδειας του 5. Εργασίες για το σπίτι Φύλλο εργασίας με προβλήματα πολλαπλασιασμού. Στις εργασίες της πλατφόρμας eclass θα βρείτε το τραγούδι της προπαίδειας του 5 κι ένα βίντεο με τους κανόνες συλλαβισμού.   21-12-2021 ΤΡΙΤΗ Γλώσσα Δεν προχωρήσαμε παρακάτω. Μαθηματικά Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το κεφ. 27 «Βρίσκω την προπαίδεια του 7» και συμπληρώσαμε την υπόλοιπη εργασία του βιβλίου (σελ. 73). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις α, β και γ (σελ. 30-31) Εργασίες για το σπίτι Να γράψουν στο τετράδιο των Μαθηματικών την προπαίδεια του 7 και να την μάθουν απ΄έξω. 20-12-2021 ΔΕΥΤΕΡΑ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 12 «Πoπό! Κόσμος που περνά!» κεφ. 6 και 7 (σελ. 45-46). Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Τις επτά πρώτες σειρές του κειμένου «Ο δικός μας Αϊ-Βασίλης από το Β.Μ. (σελ.10). Τ.Ε.: Να κάνουν την άσκηση 10 (σελ. 78). Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 4, κεφ. 27 «Βρίσκω την προπαίδεια του 7» και κάναμε μόνο τα δύο πρώτα σκέλη της εργασίας του βιβλίου (σελ. 73). Θα ολοκληρώσουμε αύριο το κεφάλαιο. Εργαστήριο Δεξιοτήτων Συμπληρώσαμε τα φύλλα αξιολόγησης του πρώτου θεματικού κύκλου «Ζω καλύτερα-Ευ ζην» Αύριο να μην ξεχάσουν να φέρουν μαζί τους μια συσκευασία λευκού πηλού, για να κάνουμε χριστουγεννιάτικες κατασκευές.   17-12-2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 12 «Ποπό! Κόσμος που περνά!» κεφ. 3  (σελ. 42-43). Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Να διαβάσουν τις εννιά πρώτες σειρές του παραμυθιού «Το αστέρι των Χριστουγέννων» από το Β.Μ. (σελ. 42)  Μαθηματικά Δεν προχωρήσαμε. Εργασίες για το σπίτι Επαναληπτικό φύλλο προπαίδειας. Εργαστήριο Δεξιοτήτων Γνωριστήκαμε μέσω Webex με τους μαθητές του Δημ. Σχ. Τυφλών και Αμλυώπων στην Ξάνθη και τους στείλαμε ένα ηχογραφημένο χριστουγεννιάτικο παραμύθι, το οποίο διαβάσαμε για αυτούς. Την Τρίτη 21-12-2021 να φέρουν μαζί τους άσπρο πηλό για να κάνουμε χριστουγεννιάτικες κατασκευές. 16-12-2021 Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 12 «Πoπό! Κόσμος που περνά!»  κεφ. 2  (σελ. 40-41). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 4 (σελ. 75). Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Το κείμενο «Η τελευταία επίσκεψη του Αϊ-Βασίλη» (σελ. 40) Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση 3 (σελ. 74). Μαθηματικά: Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 4 κεφ. 25 «Βρίσκω την προπαίδεια του 8» και κάναμε μόνο τις εργασίες 1 και 2 του βιβλίου (σελ. 71). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις α και γ του κεφ. 26 (σελ. 28-29).   15-12-2021 ΤΕΤΑΡΤΗ Γλώσσα Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τον πίνακα αυτοαξιολόγησης. Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 12 κεφ. 1 (σελ. 38-40) Είπαμε τα κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Εργασίες για το σπίτι Αντιγραφή: Να γράψουν στο Τετράδιο Αντιγραφής τα κάλαντα των Χριστουγέννων από το Β.Μ. (σελ. 38) και να τα μάθουν απ΄έξω. Τ.Ε.: Να κάνουν την άσκηση 1 στο Πρόχειρο τετράδιο. Να ψάξουν να βρουν κάλαντα από διάφορα μέρη της Ελλάδας και να μάθουν ποια είναι τα έθιμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στον τόπο τους.   Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 4 και ολοκληρώσαμε τις εργασίες (σελ. 69). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση δ (σελ. 27). Εργασίες για το σπίτι Τετράδιο Μαθηματικών (πράσινο): Να συμπληρώσουν τις προπαίδειες του 2 και του 4, να τις γράψουν μια φορά και να τις μάθουν απ΄έξω.   Αύριο να φέρουν μαζί τους το τετράδιο των Μαθηματικών.   Μελέτη Περιβάλλοντος Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 3 «Ο προσανατολισμός» κεφ. 3.1 και 3.2 (Μαθαίνω να προσανατολίζομαι) και (Τι μάθαμε για τη συνοικία και τον προσανατολισμό) (σελ. 40-42).   Εργαστήριο Δεξιοτήτων Σκεφτήκαμε και συζητήσαμε διάφορες ερωτήσεις που θα κάνουμε για να γνωρίσουμε ακουστικά μέσω Webex τους  μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Τυφλών και Αμβλυώπων στην Ξάνθη την Παρασκευή. 14-12-2021 ΤΡΙΤΗ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 9 «Που λες, είδα…» κεφ. 7 (σελ. 11) και 9 (σελ. 14) Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 8, 9 και 10 (σελ. 55-57) Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Το ποίημα «Ο κόρακας και η αλεπού» (σελ.14). Επαναληπτικό φύλλο εργασίας   Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 4 στο κεφάλαιο 25 και κάναμε τη δραστηριότητα και την 1η εργασία (σελ. 68-69). Συμπληρώσαμε την προπαίδεια του 5 και του 10 στο τετράδιο των Μαθηματικών και μάθαμε να τη λέμε απ΄έξω. Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις α και β του κεφαλαίου 25 (σελ. 26).   Μελέτη Περιβάλλοντος Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 2 «Η συνοικία μου» κεφ. 2.9 (Στο χωριό και στην πόλη (σελ. 39). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.:Να κάνουν μόνο το πρώτο σκέλος του 8ου φύλλου εργασίας (σελ.12)   Εργαστήριο Δεξιοτήτων Το σημερινό εργαστήριο θα γίνει την Παρασκευή. 13-12-2021 ΔΕΥΤΕΡΑ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 9 «Που λες, είδα…» κεφ. 5 και 6 (σελ. 10-11). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 6 (σελ. 54) Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Το κείμενο που έγραψε η Χαρά στο ημερολόγιό της (σελ.10). Αντιγραφή και Ορθογραφία: Να γράψουν στο τετράδιο Αντιγραφής τη φράση του Ζ. Παπαντωνίου από το Β.Μ. (σελ. 11) και να μάθουν να τη γράφουν σωστά. Να κάνουν την άσκηση 7 του Τ.Ε. (σελ. 55) στο φύλλο εργασίας που έλαβαν.   Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 4, κεφ. 24 «Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5» (σελ. 66-67). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις α, β και ε (σελ. 19) Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. 10-12-2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 9 «Που λες, είδα…» κεφ. 3 και 4 (σελ. 9). Τ.Ε.: Κάναμε τις ασκήσεις 3 (πρώτο σκέλος) και 4 (σελ. 52-53). Εργασίες για το σπίτι Ορθογραφία: Να μάθουν να τις γράφουν σωστά τα επίθετα από το Β.Μ. (σελ. 9) Τ.Ε.: Να κάνουν το δεύτερο σκέλος της άσκησης 3 (σελ. 52) και την άσκηση 5 (σελ. 54).   Μαθηματικά Ολοκληρώσαμε το επαναληπτικό που ξεκινήσαμε χθες. 09-12-2021 ΠΕΜΠΤΗ Γλώσσα Γράψαμε επαναληπτικό στην 8η ενότητα. Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 9 «Που λες, είδα…» κεφ. 1 και 2 (σελ. 7-8). Τ.Ε.: Κάναμε την άσκηση 1 (σελ. 51). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να κάνουν την άσκηση 2 (σελ. 51) και να ζωγραφίσουν το Χωχαρουπάκι στο φύλλο που έλαβαν. Ανάγνωση: Το κείμενο από το ημερολόγιο της Χαράς (σελ. 6). Ορθογραφία: Να μάθουν να τις γράφουν σωστά την τελευταία πρόταση από το ημερολόγιο της Χαράς. Φύλλο εργασίας (Επίθετα)  Μαθηματικά Γράψαμε επαναληπτικό στην 3η ενότητα. Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις επανάληψης της 3ης ενότητας που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. 08-12-2021 ΤΕΤΑΡΤΗ Γλώσσα Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τον πίνακα αυτοαξιολόγησης. Συμπληρώσαμε ένα επαναληπτικό φύλλο εργασίας με συμπλέγματα συμφώνων. Εργασίες για το σπίτι Επαναληπτικό φύλλο εργασίας (Το ρήμα είμαι)   Αύριο να φέρουν μαζί τους το δεύτερο τεύχος του Β.Μ.   Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 3 στο επαναληπτικό κεφάλαιο της 3ης ενότητας και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 2 και 4 (σελ. 62-63). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε το πρόβλημα ε (σελ. 23). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις α, β και γ του επαναληπτικού κεφαλαίου και τον πίνακα αυτοαξιολόγησης (σελ. 22).   Αύριο να φέρουν μαζί τους το τετράδιο των Μαθηματικών όσοι δεν το έχουν φέρει ήδη.   Μελέτη Περιβάλλοντος Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 2 «Η συνοικία μου» κεφ. 2.7 (Φροντίζω τη συνοικία μου) και 2.8 (Από το χτες στο σήμερα) (σελ. 36-38). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να ρωτήσουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες και να απαντήσουν στις δύο ερωτήσεις του βιβλίου προφορικά (σελ. 38). 07-12-2021 ΤΡΙΤΗ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 8 «Το ταξίδι στη Χωχαρούπα»  κεφ. 6 και 7 (σελ. 76-78). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 7, 8 και 9 (σελ. 47-48). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση 10 (σελ. 48). Αντιγραφή: Να γράψουν στο τετράδιο Αντιγραφής το ποίημα «Η Ξανθούλα» από το Β.Μ. (σελ. 78) Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τους δύο πρώτους στίχους του ποιήματος «Η Ξανθούλα» (σελ. 78). Μαθηματικά: Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 3 στο κεφ. 23 «Υπολογίζω με πολλούς τρόπους: Το συμπλήρωμα του 100» και συμπληρώσαμε μόνο την εργασία του βιβλίου (σελ. 61). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση δ (σελ. 21). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 61) Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις α και γ (σελ. 20-21). Μελέτη Περιβάλλοντος: Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 2 «Η συνοικία μου» κεφ. 2.5 (Η εκκλησία της συνοικίας μου) και 2.6 «Ανακαλύπτω το πράσινο στη συνοικία» (σελ. 32-35). Εργασίες για το σπίτι B.M.: Να γράψουν ποια φυτά συναντούν στη διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο (σελ. 34) και να συμπληρώσουν την άσκηση (σελ. 35). 06-12-2021 ΔΕΥΤΕΡΑ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 8 «Το ταξίδι στη Χωχαρούπα» κεφ. 5 (σελ. 74-75). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 5 και 6 (σελ. 46) Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Τις δέκα πρώτες σειρές του διαλόγου «Στη χώρα των αινιγμάτων» (σελ. 74). Αντιγραφή: Να γράψουν στο τετράδιο Αντιγραφής τα τρία αινίγματα του Β.Μ. (σελ. 75) Να γράψουν ένα αίνιγμα και να εικονογραφήσουν τη λύση του στον προβλεπόμενο χώρο του χρωματιστού φύλλου εργασίας που έλαβαν, για να παίξουμε ένα παιχνίδι, στο οποίο οι μαθητές θα προσπαθήσουν να ταιριάξουν τα αινίγματα με τις μπερδεμένες λύσεις τους.   Μαθηματικά Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το κεφ. 22 «Αναλύω τους αριθμούς μέχρι το 100.Εισαγωγή στην προπαίδεια» και κάναμε την εργασία του βιβλίου (σελ. 59). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 59) Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση α (σελ. 18)   03-12-2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 8 «Το ταξίδι στη Χωχαρούπα» κεφ. 4 (σελ. 73). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 4 (σελ. 45) Διαλέξαμε έναν από τους γλωσσοδέτες που βρήκαμε, τον γράψαμε, τον εικονογραφήσαμε και δημιουργήσαμε ένα κολάζ με γλωσσοδέτες στην τάξη. Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Το κείμενο «Ο άντρας με το ακορντεόν και την άρπα» (σελ. 73). Ευρετήριο και Ορθογραφία: Να γράψουν στο Ευρετήριο τις λέξεις του Β.Μ. (σελ. 73) και να μάθουν να τις γράφουν σωστά. Να κάνουν το δεύτερο σκέλος της άσκησης 4 του Τ.Ε. (σελ. 45)   Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 3, κεφ. 22 «Αναλύω τους αριθμούς μέχρι το 100.Εισαγωγή στην προπαίδεια» και κάναμε μόνο τη δραστηριότητα του βιβλίου (σελ. 58-59). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση γ (σελ. 19) Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις με τίτλο «Αναλύω τους αριθμούς μέχρι το 100.Εισαγωγή στην προπαίδεια.» που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. 02-12-2021 ΠΕΜΠΤΗ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 8 «Το ταξίδι στη Χωχαρούπα» κεφ. 2 και 3 (σελ. 72). Εργασίες για το σπίτι Αντιγραφή: Να γράψουν τους τρεις γλωσσοδέτες από το Β.Μ. (σελ. 72) στο τετράδιο Αντιγραφής. Ορθογραφία: Να μάθουν να τον γράφουν σωστά τον πρώτο γλωσσοδέτη του Β.Μ. (σελ. 72) Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 2 και 3 (σελ. 44) Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 3, κεφ. 21 «Λύνω σύνθετα προβλήματα» και κάναμε τη δραστηριότητα και την εργασία 1 (σελ. 56-57). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις β και γ (σελ. 16-17).   01-12-2021 ΤΕΤΑΡΤΗ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 8 «Το ταξίδι στη Χωχαρούπα» κεφ. 1 (σελ. 69-71). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 43) Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Τον δεύτερο γλωσσοδέτη του κειμένου (σελ. 70). Αντιγραφή και Ορθογραφία: Να γράψουν τον γλωσσοδέτη «Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι απ΄τον ήλιο ξεξασπρότερη» από το Τ.Ε. (σελ. 43) στο τετράδιο Αντιγραφής και να μάθουν να τον γράφουν σωστά. Να ψάξουν να βρουν όσους περισσότερους γλωσσοδέτες μπορούν και να τους γράψουν στο Πρόχειρο (σπιράλ). Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 3, κεφ. 20 «Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα» και κάναμε μόνο τις δραστηριότητες  1, 2 και 3 του βιβλίου (σελ. 54-55). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε το πρόβλημα α (σελ. 14) Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση γ (σελ. 15)  Εργαστήριο Δεξιοτήτων Κάναμε πρόβες στην ανάγνωση του παραμυθιού «Ο Αϊ-Βασίλης χρειάζεται βοήθεια!».   30-11-2021 ΤΡΙΤΗ Γλώσσα Γράψαμε επαναληπτικό στην 7η ενότητα. Εργασίες για το σπίτι Επαναληπτικό φύλλο εργασίας (Προτάσεις με κεφαλαία-μικρά γράμματα-τόνοι). Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 3, κεφ. 19 «Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια» και κάναμε τις εργασίες 1, 2 και 3 του βιβλίου (σελ. 52-53). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις α και β  (σελ. 12) Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις γ και δ (σελ. 13) Εργαστήριο Δεξιοτήτων Διαβάσαμε το παραμύθι «Ο Αϊ-Βασίλης χρειάζεται βοήθεια!» και απαντήσαμε σε ερωτήσεις κατανόησης του παραμυθιού. Κάθε μαθητής έλαβε ένα κομμάτι του παραμυθιού, για να μπορέσει να εξασκηθεί στην ανάγνωσή του. Εργασίες για το σπίτι Να μάθουν να διαβάζουν πολύ καλά το κομμάτι του παραμυθιού που έλαβαν, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να ηχογραφήσουμε το παραμύθι και να το στείλουμε σε ένα σχολείο με παιδιά που έχουν προβλήματα όρασης.   29-11-2021 ΔΕΥΤΕΡΑ Γλώσσα Διαβάσαμε τα παραμύθια που έγραψαν στο Τετράδιο Εργασιών κι έγραψαν ένα δικό τους παραμύθι και το εικονογράφησαν. Ανθολόγιο: Διαβάσαμε το παραμύθι «Η σφυρίχτρα» (σελ. 63-64). Εργασίες για το σπίτι Επαναληπτικό φύλλο εργασίας «Δύο τόνοι». Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν τη διαδραστική επαναληπτική άσκηση   που έχει αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 3, κεφ. 18 «Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών» και κάναμε μόνο τη δραστηριότητα του βιβλίου (σελ. 50). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις β και γ (σελ. 10-11) 26-11-2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 7 «Πώς λέμε OXI» κεφ. 8 (σελ. 67-68) και φτιάξαμε όλοι μαζί ένα παραμύθι με τις λέξεις του Β.M. (σελ. 68) σύμφωνα με τις οδηγίες της Βάγιας. Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 9 (σελ. 39) Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να κάνουν την άσκηση 11 (σελ. 40).   Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 3, κεφ. 17 «Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια» (σελ. 49) και κάναμε μόνο την εργασία 2. Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση α (σελ. 8). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση β (σελ. 9). 25-11-2021 ΠΕΜΠΤΗ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 7 «Πώς λέμε OXI» κεφ. 5, 6 και 7 (σελ. 64-66). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 5 και 6 (σελ. 37) Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Το κείμενο «Στο σινεμά» (σελ. 64). Αντιγραφή: Να γράψουν την πρώτη στροφή του ποιήματος «Το ερωτηματικό» από το Β.Μ. (σελ. 65) στο τετράδιο Αντιγραφής. Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά την πρώτη πρόταση του κειμένου «Στο σινεμά» του Β.Μ. (σελ. 64) Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 7 και 8 (σελ. 38) Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 3, κεφ. 16 «Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα» (σελ. 46-47). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις α, β και γ (σελ. 6-7)   24-11-2021 ΤΕΤΑΡΤΗ Γλώσσα Γράψαμε επαναληπτικό στην 6η ενότητα. Μαθηματικά Γράψαμε επαναληπτικό στη 2η ενότητα. Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις επανάληψης της 2ης ενότητας που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. Εργαστήριο Δεξιοτήτων Παρακολουθήσαμε ένα βίντεο για τον Λουί Μπράιγ και γνωρίσαμε το ελληνικό αλφάβητο Μπράιγ. Συμπληρώσαμε ένα σχετικό φύλλο εργασίας και δημιουργήσαμε το ελληνικό αλφάβητο Μπράιγ με πλαστικά καπάκια. Αύριο να φέρουν μαζί τους τον πηλό, ένα πλαστικό καπάκι κι ένα ξυλάκι από σουβλάκι. 23-11-2021 ΤΡΙΤΗ Γλώσσα Διαβάσαμε και ξανασυζητήσαμε πότε βάζουμε διαλυτικά, απόστροφο και ενωτικό. Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τον πίνακα αυτοαξιολόγησης της 6ης ενότητας. Ανθολόγιο: Διαβάσαμε «Το τρομαγμένο χελιδονάκι» (σελ. 87-89). Εργασίες για το σπίτι Φύλλο εργασίας επανάληψης 6ης ενότητας. ‘Oσοι θέλουν μπορούν να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις επανάληψης της 6ης ενότητας, που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass και να τις υποβάλουν ηλεκτρονικά. Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο επαναληπτικό κεφάλαιο της 3ης ενότητας  και κάναμε τις εργασίες 1 και 2 (σελ. 44). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να συμπληρώσουν τον πίνακα αυτοαξιολόγησης (σελ. 44). Τ.Ε.: Να κάνουν  τις ασκήσεις β, γ και ε (Να φτιάξουν μόνο το τετράγωνο ΑΒΓΔ και να βρουν την περίμετρό του)  του επαναληπτικού κεφαλαίου (σελ. 38-39). Εργαστήριο Δεξιοτήτων Συζητήσαμε ποιες δυσκολίες θα αντιμετώπιζε ένας συμμαθητής μας με προβλήματα όρασης στην τάξη, προτείναμε λύσεις και συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας. Αύριο να φέρουν πλαστικά καπάκια μαζί τους.   22-11-2021 ΔΕΥΤΕΡΑ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 6 «Είμαστε  έτοιμοι» κεφ. 4  και 5  (σελ. 56-57).   Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Τις δύο πρώτες παραγράφους του παραμυθιού «Ο αϊτός και το αηδόνι» (σελ. 56). Αντιγραφή: Να γράψουν το σημείωμα του Λουκά από το Τ.Ε. (σελ. 33) στο Τετράδιο Αντιγραφής. Φύλλο εργασίας με απόστροφο.   Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 2 κεφ. 15 «Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα» και κάναμε την εργασία 1 (σελ. 42-43).   Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 43). Τ.Ε.: Να κάνουν  τις ασκήσεις β και δ του κεφαλαίου 15 (σελ. 36-37).     19-11-2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 6 «Είμαστε  έτοιμοι» κεφ. 2  και 3  (σελ. 53-55). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 4  (σελ. 32). Κάναμε μια διαδραστική άσκηση με το ενωτικό. Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Τις επτά πρώτες σειρές του κειμένου «Στο καλό χελιδονάκια» (σελ. 55). Ευρετήριο και Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις λέξεις του Β.Μ. (σελ. 54) και να τις γράψουν στο Ευρετήριο. Φύλλο εργασίας με διαλυτικά. Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 2 κεφ. 14 «» και κάναμε την εργασία 2 (σελ. 40-41). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 41). Τ.Ε.: Να κάνουν  τις ασκήσεις β και γ του κεφαλαίου 14 (σελ. 34-35). Από την επόμενη Τετάρτη θα χρειαστούμε για το εργαστήριο δεξιοτήτων πηλό, νερομπογιές και πλαστικά καπάκια από μπουκάλια.   18-11-2021 ΠΕΜΠΤΗ Γλώσσα Γράψαμε επαναληπτικό στην 5η ενότητα. Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 6 «Είμαστε  έτοιμοι» κεφ. 1  (σελ. 51-53). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 3  (σελ. 32). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση 2  (σελ. 31) αφού συμβουλευτούν πρώτα τις σελ. 52-53 του Β.Μ. . Αντιγραφή: Το μήνυμα από το κίτρινο σημείωμα στο Β.Μ. (σελ. 51) Ορθογραφία: Τη φράση με τα έντονα γράμματα στο Β.Μ. (σελ. 52)   Μαθηματικά Δεν προχωρήσαμε. 16-11-2021 ΤΡΙΤΗ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 5 «Πάμε για ψώνια;»  κεφ. 8 (σελ. 50). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 6 (σελ. 29). Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις επανάληψης της 5ης ενότητας που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. Μαθηματικά: Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το κεφ. 13 «Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά» και συμπληρώσαμε τις εργασίες 1 και 2 (σελ. 39). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 39) Τ.Ε.: Να κόψουν το ανάπτυγμα του κύβου της καρτέλας του κεφ. 13 από το παράρτημα του Β.Μ., να χρωματίσουν τις έδρες του και να τον κατασκευάσουν. Φύλλο εργασίας με γεωμετρικά σχήματα. Μελέτη Περιβάλλοντος: Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 2 «Η συνοικία μου» κεφ. 2.3 (Κατοικίες και οικογένειες) (σελ. 28-29) Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 6 (σελ. 10). 15-11-2021 ΔΕΥΤΕΡΑ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 5 «Πάμε για ψώνια;»  κεφ. 6 και 7 (σελ. 48-49). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 3 και 5 (σελ. 27-28). Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Το ποίημα «Οι μέρες της εβδομάδας (σελ. 48). Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις λέξεις από το Β.Μ. (σελ. 49) που έγραψαν στα σακουλάκια. Φύλλο εργασίας (αβ-αφ) – (εβ-εφ) Μαθηματικά: Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 2 κεφ. 13 «Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά» (σελ. 38) και κάναμε μόνο τη δραστηριότητα του βιβλίου. Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να κόψουν τα κομμάτια του τάγκραμ της καρτέλας του κεφ. 13 από το παράρτημα του Β.Μ. και να συμπληρώσουν την άσκηση β του κεφ. 13 (σελ. 32). Στη συνέχεια να επιλέξουν ένα από τα τρία σχέδια της άσκησης, να το φτιάξουν και να το κολλήσουν πάνω σε χρωματιστό χαρτί.   12-11-2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γλώσσα Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις με τις εποχές και τους μήνες που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass με τη σημερινή ημερομηνία και να τις υποβάλουν. Μαθηματικά: Δεν προχωρήσαμε. 11-11-2021 ΠΕΜΠΤΗ Γλώσσα Τ.Ε.: Ακούσαμε και τραγουδήσαμε το τραγούδι Δώδεκα μήνες αθλητές, το οποίο θα βρείτε αναρτημένο και στις εργασίες της πλατφόρμας eclass και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 2 και 4 (σελ. 26-28). Εργασίες για το σπίτι Αντιγραφή: Να μάθουν απ΄έξω τους 12 μήνες με τη σειρά και με τα δύο τους ονόματα από το Τ.Ε. (σελ. 27) και να τους γράψουν στο Τετράδιο Αντιγραφής. Στις εργασίες της πλατφόρμας eclass μπορούν να κάνουν μια διαδραστική άσκηση με τους μήνες κι ένα κρυπτόλεξο, για να εξασκηθούν. Μαθηματικά: Δεν προχωρήσαμε. Κάναμε επαναληπτικές διαδραστικές ασκήσεις. 10-11-2021 Γλώσσα Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις επαναληπτικές διαδραστικές ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί με σημερινή ημερομηνία στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. Μαθηματικά: Να κάνουν τις επαναληπτικές διαδραστικές ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί με σημερινή ημερομηνία στις εργασίες της πλατφόρμας eclass.   09-11-2021 Γλώσσα Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις επαναληπτικές διαδραστικές ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί σήμερα στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. Μαθηματικά: Να κάνουν τις επαναληπτικές διαδραστικές ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί σήμερα στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. 04-11-2021 ΤΕΤΑΡΤΗ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 5 «Πάμε για ψώνια;»  κεφ. 3 και 4  (σελ. 44-45). Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Τις δύο πρώτες στροφές του ποιήματος «Η διαφήμιση» στο Β.Μ. (σελ. 44). Αντιγραφή: Να γράψουν στο Τετράδιο Αντιγραφής την τρίτη στροφή του ποιήματος «Η διαφήμιση» (σελ. 44). Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τους μήνες του χρόνου από το Β.Μ. (σελ. 45) Μαθηματικά: Β.Μ.: Συμπληρώσαμε την εργασία του κεφ. 12 (σελ. 37). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση γ του κεφ. 12 (σελ. 31).   03-11-2021 Γλώσσα Χρωματίσαμε  ένα φύλλο εργασίας με τα δίψηφα σύμφωνα, το οποίο μπορείτε να βρείτε στα μηνύματα της πλατφόρμας eclass και να εκτυπώσετε. Μαθηματικά Δεν προχωρήσαμε. Κάναμε διαδραστικές ασκήσεις, τις οποίες θα βρείτε αναρτημένες στις εργασίες της πλατφόρμας eclass με τίτλο Υπολογίζω τα ρέστα. Μελέτη Περιβάλλοντος  Δεν προχωρήσαμε. Κατασκευάσαμε διάφορα κτίρια από χαρτί για να δημιουργήσουμε μια πόλη. 02-11-2021 ΤΡΙΤΗ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 5 «Πάμε για ψώνια;»  κεφ. 2  (σελ. 43), ψάξαμε με την ομάδα μας και βρήκαμε διάφορες πληροφορίες στις συσκευασίες που φέραμε και συζητήσαμε. Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση 1 (σελ. 25). Να διαλέξουν μια διαφήμιση από ένα περιοδικό και να φέρουν τη σελίδα του περιοδικού αύριο στο σχολείο, για να συζητήσουμε. Μαθηματικά: Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 2 κεφ. 12 «Υπολογίζω τα ρέστα» (σελ. 36-37) και κάναμε μόνο τη δραστηριότητα του βιβλίου. Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις α και δ του κεφ. 12 (σελ. 30-31). Μελέτη Περιβάλλοντος: Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 2 «Η συνοικία μου» κεφ. 2.2 (Πάμε μια βόλτα) (σελ. 26-27) .       01-11-2021 ΔΕΥΤΕΡΑ Γλώσσα Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τον πίνακα αυτοαξιολόγησης της 4ης ενότητας (σελ. 24). Συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας γράφοντας προτάσεις κάτω από τις εικόνες. Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 5 «Πάμε για ψώνια;»  κεφ. 1  (σελ. 41-43). Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Να διαβάσουν τις εννιά πρώτες σειρές του κειμένου (σελ. 42). Να φέρουν αύριο από το σπίτι τους συσκευασίες από προϊόντα τροφίμων. Μαθηματικά: Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 2 κεφ. 11 «Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ» (σελ. 34-35) και συμπληρώσαμε τη δραστηριότητα του βιβλίου. Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση  γ του κεφ. 11 (σελ. 28). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 35) Τ.Ε.: Να κόψουν τα κέρματα του ευρώ της καρτέλας του κεφ. 11 από το παράρτημα του Β.Μ. και να τα χρησιμοποιήσουν για να συμπληρώσουν την άσκηση δ του κεφ. 11 (σελ. 29). Φύλλο εργασίας (Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ)   29-10-2021 Γλώσσα Γράψαμε επαναληπτικό στην 4η ενότητα. Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις με τίτλο  Παίζω με αλφαβητικές σειρές που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. Μαθηματικά: Τ.Ε.: Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαν για σήμερα και συμπληρώσαμε την άσκηση β του κεφ. 10 (σελ. 26). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση δ του κεφ. 10 (σελ. 27). Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις με τίτλο  Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις  που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass.   27-10-2021 Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 7 «Πώς λέμε ΟΧΙ» κεφ. 1 (σελ.58-61). Διαβάσαμε το παραμύθι «Σαν παραμύθι» και συζητήσαμε τις ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου. Οι μαθητές παρατήρησαν διάφορες γελιογραφίες της 28ης Οκτωβρίου 1940, τις επεξεργάστηκαν και δημιούργησαν δικές τους. Κατασκευάσαμε ομαδικά μια ελληνική σημαία από φελιζόλ και καπάκια και τραγουδήσαμε τον εθνικό ύμνο. Εργασίες   Ανάγνωση: Να διαβάσουν την πρώτη παράγραφο του παραμυθιού «Σαν παραμύθι» (σελ. 60).  Ορθογραφία: Την πρώτη πρόταση του παραμυθιού (σελ. 60). Την Πέμπτη 28-10-2021 δεν θα πραγματοποιηθούν μόνο οι παρελάσεις. Ο εκκλησιασμός, η κατάθεση στεφανιών και τα ποιήματα στο ηρώο θα γίνουν κανονικά. Οι μαθητές της Β΄τάξης που μένουν στο Δάτο, θα συγκεντρωθούν στις 9:00 έξω από την εκκλησία. Οι μαθητές της Β΄τάξης του Πολυστύλου που έλαβαν ποιήματα, θα συγκεντρωθούν στις 10:00 στο ηρώο. Οι μαθητές της Β΄τάξης των Φιλίππων, επειδή δεν θα απαγγείλουν ποιήματα, μπορούν να εκκλησιαστούν και να παρακολουθήσουν την τελετή στο ηρώο συνοδευόμενοι από τους γονείς τους. Όσοι μαθητές του Πολυστύλου δεν έλαβαν ποιήματα για την 28η Οκτωβρίου, θα λάβουν για την 25η Μαρτίου.   25-10-2021 ΔΕΥΤΕΡΑ Γλώσσα Κάναμε επανάληψη της 4ης ενότητας. Ανθολόγιο: Διαβάσαμε το κείμενο «Ξ όπως ο ξιφίας» (σελ. 35) Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις επανάληψης της 4ης ενότητας. Ανάγνωση: Την τελευταία παράγραφο του κειμένου «Ξ όπως ο ξιφίας» (σελ. 36) Μαθηματικά Δεν προχωρήσαμε,  επειδή έγινε δοκιμαστική παρέλαση.     22-10-2021 Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 4 «Ετοιμασίες για το ταξίδι»  κεφ. 6  (σελ. 40). Τ.Ε.: Κάναμε τις ασκήσεις 4 και 5 (σελ. 22-23). Κάναμε διαδραστικές ασκήσεις διάκρισης  (τσ-στ και ξ-ψ). Εργασίες για το σπίτι Ορθογραφία και Ευρετήριο: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις λέξεις της άσκησης 4 του Τ.Ε. (σελ. 22) και να τις γράψουν στο Ευρετήριο. Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις διάκρισης του ξ-ψ και τσ-στ που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. Μαθηματικά: Β.Μ.: Συμπληρώσαμε τις εργασίες 2 και3 (σελ. 31) Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις  γ και δ του κεφ. 9 (σελ. 25). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 31) Φύλλο εργασίας (Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100)   Οι μαθητές που έλαβαν τα ποιήματα για την 28η Οκτωβρίου να φροντίσουν να τα μάθουν απ΄  έξω, για να μπορέσουμε να κάνουμε πρόβες τη Δευτέρα. 21-10-2021 ΠΕΜΠΤΗ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 4 «Ετοιμασίες για το ταξίδι»  κεφ. 4 και 5 (σελ. 38-39). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 1  (σελ. 19). Εργασίες για το σπίτι Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις λέξεις του δεύτερου καταλόγου από το Β.Μ. (σελ. 39) Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 2 και 3 (σελ. 20-21). Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 2 κεφ. 9 «Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100» και συμπληρώσαμε την εργασία 1 (σελ. 31). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση α του κεφαλαίου 9 (σελ. 24)   20-10-2021 ΤΕΤΑΡΤΗ Γλώσσα Γράψαμε επαναληπτικό στην 3η ενότητα. Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 4 «Ετοιμασίες για το ταξίδι» κεφ. 1 και 2 (σελ. 35-36). Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Τις τέσσερις λίστες του κεφ. 1 στο Β.Μ. (σελ. 36). Ορθογραφία και Αντιγραφή: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις λέξεις της τέταρτης λίστας από το Β.Μ. (σελ. 36) και να τις γράψουν στο Τετράδιο Αντιγραφής. Μαθηματικά: Γράψαμε επαναληπτικό στην 1η ενότητα. Εργαστήριο Δεξιοτήτων Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες κι επιχείρησαν με κλειστά μάτια να κινηθούν στο χώρο του σχολείου, να δώσουν οδηγίες στους συμμαθητές τους και να καταγράψουν τις δυσκολίες που συνάντησαν. Μελέτη Περιβάλλοντος: Δεν προχωρήσαμε, επειδή έγινε δοκιμαστική παρέλαση την ώρα αυτή.   19-10-2021 ΤΡΙΤΗ Γλώσσα Κάναμε επανάληψη και συμπληρώσαμε ένα επαναληπτικό φύλλο εργασίας. Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τον πίνακα αυτοαξιολόγησης (σελ. 18) Να κάνουν τις  διαδραστικές ασκήσεις επανάληψης της 3ης ενότητας που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. Μαθηματικά: Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαν για σήμερα και συμπληρώσαμε την άσκηση 5 του Β.Μ. (σελ. 29). Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις  διαδραστικές ασκήσεις επανάληψης της 1ης ενότητας που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass.   Μελέτη Περιβάλλοντος: Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 2 «Η συνοικία μου» κεφ. 2.1 (Τι υπάρχει στη συνοικία) (σελ. 23-25). Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 5 (σελ. 9). Σήμερα οι μαθητές έλαβαν μια υπεύθυνη δήλωση για τα σχολικά γεύματα. Όσοι γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να συμμετέχουν στα σχολικά γεύματα, να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση και να την επιστρέψουν αύριο.   18-10-2021 ΔΕΥΤΕΡΑ Γλώσσα Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία. Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 3 «Στον κόσμο των κόμικς» κεφ. 8 και 9 (σελ. 33-34). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 4 (σελ. 16). Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Το κείμενο «Ο Αρμπέν χάνει το δόντι του» στο Β.Μ. (σελ. 33). Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 5 και 6 (σελ. 17). Να κάνουν την διαδραστική άσκηση με τίτλο «Που-πού/πως-πώς» που έχει αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο επαναληπτικό κεφάλαιο της 1ης ενότητας και συμπληρώσαμε τις εργασίες 1, 2 και 3 (σελ. 28-29). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να συμπληρώσουν τον πίνακα αυτοαξιολόγησης (σελ. 28). Τ.Ε.: Να κάνουν  τις ασκήσεις γ και στ του επαναληπτικού κεφαλαίου (σελ. 22-23). 14-10-2021 ΠΕΜΠΤΗ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 3 «Στον κόσμο των κόμικς»  κεφ. 6 και 7 (σελ. 32-33). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 2 και 3  (σελ. 12). Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Το ποίημα «Ο αστροναύτης» στο Β.Μ. (σελ. 32). Ορθογραφία και Αντιγραφή: Να γράψουν στο Τετράδιο Αντιγραφής και να μάθουν να γράφουν σωστά τους 3 πρώτους στίχους του ποιήματος «Το σαλιγκάρι» από του Β.Μ. (σελ. 33). Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις με τίτλο «Παίζω με τα δίψηφα σύμφωνα» και «Δίψηφα φωνήεντα» που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. Μαθηματικά Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τους άξονες συμμετρίας στην άσκηση δ του κεφ.  8 (σελ. 21). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να χρωματίσουν συμμετρικά τα σχήματα της άσκησης δ του κεφ.  8 (σελ. 21) 13-10-2021 ΤΕΤΑΡΤΗ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 3 «Στον κόσμο των κόμικς» κεφ. 5  και φτιάξαμε το δικό μας κόμικς (σελ. 31) Μαθηματικά Παίξαμε ένα διαδραστικό παιχνίδι για να βρούμε το μισό διάφορων αριθμών. Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 1 κεφ. 8 «Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου» και κάναμε τις εργασίες (σελ. 26-27). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 27). Τ.Ε.: Να κάνουν  τις ασκήσεις α και β του κεφαλαίου 8 (σελ. 20). Εργαστήριο Δεξιοτήτων Διαβάσαμε ένα απόσπασμα από το παραμύθι «Φένια η αγαπημένη των ήχων», παρακολουθήσαμε ένα  εκπαιδευτικό βίντεο για να τη γνωρίσουμε καλύτερα και συζητήσαμε. Ακούσαμε το αγαπημένο της τραγούδι και δημιουργήσαμε ένα κολάζ ζωγραφίζοντας  όσα αγαπάει. Μελέτη Περιβάλλοντος Οι μαθητές ανακοίνωσαν τους κανόνες  που πρότειναν  χθες με την ομάδα τους και τους καταγράψαμε για να τους αναρτήσουμε στην τάξη μας και να τους υπογράψουν. 12-10-2021 ΤΡΙΤΗ Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 3 «Στον κόσμο των κόμικς» κεφ. 1, 2 και 3 (σελ. 27-29) Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Το κόμικς στο Β.Μ. (σελ. 28-29). Μαθηματικά: Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 1 κεφ. 7 «Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο» και συμπληρώσαμε τις εργασίες 1 και 2 (σελ. 25). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση δ του κεφ. 7 (σελ. 19) Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ.25). Τ.Ε.: Να κόψουν τα σχήματα της καρτέλας του κεφ. 7 από το παράρτημα του βιβλίου τους και να κάνουν τις ασκήσεις α και γ του κεφαλαίου 7 (σελ. 18) Να φέρουν  αύριο μαζί τους ένα μικρό καθρεφτάκι. Μελέτη Περιβάλλοντος: Β.Μ.: Γράψαμε το γράμμα προς τον δήμαρχο στην ενότητα 1 «Το σχολείο» κεφάλαιο 1.4 (Θέλουμε ένα όμορφο σχολείο) και προχωρήσαμε στο κεφάλαιο 1.5 (Έχουμε κανόνες) (σελ. 19-20). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε το φύλλο εργασίας 4 με την ομάδα μας (σελ. 8).   08-10-2021 Γλώσσα Γράψαμε επαναληπτικό στη 2η ενότητα. Μαθηματικά: Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε τη δραστηριότητα του κεφ. 6 (σελ. 22) και κάναμε την εργασία 1 του βιβλίου (σελ. 23). Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκσηση β του κεφ. 6 (σελ. 16). Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 23). Τ.Ε.: Να κάνουν  την άσκσηση γ του κεφ. 6 (σελ. 16). Να κάνουν την  διαδραστική άσκηση με τίτλο «Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς»  που έχει αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. 30-09-2021 Γλώσσα Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία. Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 2 κεφ. 4, 5 και 7 (σελ. 24-26) Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 4 (σελ. 12) Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Τον διάλογο της Χαράς με την κουκουβάγια στο Β.Μ. (σελ. 24). Ορθογραφία και Ευρετήριο: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις 5 λέξεις που έχουν σημειώσει στο κίτρινο πινακάκι του Β.Μ. (σελ. 25) και να τις γράψουν στο Ευρετήριο. Μαθηματικά Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass.   Μαθηματικά Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass.       28-09-2021 Γλώσσα Γράψαμε επαναληπτικό στην 1η ενότητα. Εργασίες για το σπίτι Φύλλο εργασίας συλλαβισμού. Μαθηματικά: Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 1 κεφάλαιο 4 (σελ. 18-19) Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση α του κεφ. 2 (σελ. 8) Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ.15). Τ.Ε.: Να κάνουν τις ασκήσεις β και γ του κεφαλαίου 2 (σελ. 8-9) Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις με τίτλο «Μετρώ με εκατοστόμετρα» που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass και να τις υποβάλλουν ηλεκτρονικά. Μελέτη Περιβάλλοντος: Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 1 «Το σχολείο» κεφάλαιο 1.3 (Το περιβάλλον του σχολείου μου) και 1.4 (Θέλουμε ένα όμορφο σχολείο) (σελ. 16-19). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν μόνο τη στήλη εγώ στο φύλλο εργασίας 3 (σελ. 7). 27-09-2021 Γλώσσα Κάναμε επανάληψη της 1ης ενότητας Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις επανάληψης 1ης ενότητας  που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass.   Μαθηματικά: Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις α, γ και δ του κεφ. 3 (σελ. 10-11) Εργασίες για το σπίτι Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις με τίτλο «Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδι» που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass.   Αύριο να φέρουν μαζί τους το μέτρο και να κόψουν τον χάρακα που θα βρουν στο παράρτημα της καρτέλας του κεφαλαίου 4 στο τέλος του βιβλίου τους 24-09-2021 Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 1 «Στον δρόμο για το σχολείο» κεφ. 7- 8 (σελ. 19-20) Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 3 (σελ. 9) Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.:  την άσκηση 4 (σελ. 9) Ανάγνωση: Το ποίημα «Ο σιδηρόδρομος» στο Β.Μ. (σελ. 20) Ευρετήριο: Να γράψουν τις λέξεις του κεφ. 8 από το Β.Μ. (σελ. 20). Αντιγραφή: Να γράψουν στο τετράδιο Αντιγραφής την πρώτη στροφή του ποιήματος «Ο σιδηρόδρομος» από το Β.Μ. (σελ. 20) και να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό στο πάνω μέρος της σελίδας. Να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις συλλαβισμού που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της πλατφόρμας eclass. Σήμερα δεν προχωρήσαμε στα Μαθηματικά, επειδή έγιναν αθλητικές δραστηριότητες στο  πλαίσιο  του  εορτασμού  της  Ευρωπαϊκής  Ημέρας  Σχολικού  Αθλητισμού.         23-09-2021 Γλώσσα Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία. Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 1 κεφάλαιο 6-7 (σελ. 18-19) Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 2 (σελ. 8) Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Την πρώτη παράγραφο του κειμένου «Το κυλιόμενο πεζοδρόμιο» στο Β.Μ. (σελ. 18).     22-09-2021 Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 1 «Στον δρόμο για το σχολείο» κεφ. 4 και 5 (σελ. 15-17) Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 2 (σελ. 8). Εργασίες για το σπίτι Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις προτάσεις του ποιήματος με τα έντονα γράμματα από το Β.Μ. (σελ. 15). Ανάγνωση: Τους οχτώ πρώτους στίχους του ποιήματος «Δε μ΄ακούς;» στο Β.Μ. (σελ. 15) Φύλλο εργασίας (Φτιάχνω τις δικές μου επιγραφές) Μαθηματικά Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 1 κεφάλαιο 3 (σελ. 16-17 ) και κάναμε τις εργασίες 1, 2 και 3. Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ. 19). Τ.Ε.: Να κάνουν  την άσκηση β του κεφαλαίου 3 (σελ. 10) αφού κόψουν πρώτα από το παράρτημα του βιβλίου των Μαθηματικών την καρτέλα του κεφ. 3.   Φύλλο εργασίας (Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια) 21-09-2021 Γλώσσα Διαβάσαμε και γράψαμε ορθογραφία. Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 1 «Στον δρόμο για το σχολείο» κεφ. 3 (σελ. 13-14) Παίξαμε το παιχνίδι «Από το τέλος στην αρχή» Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Να εξασκηθούν στην ανάγνωση των οχτώ πρώτων σειρών του κειμένου στο Β.Μ. (σελ. 13). Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση 1 (σελ. 7) Μαθηματικά: Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 1 κεφάλαιο 2 (σελ. 14-15) Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση α του κεφ. 2 (σελ. 8) Εργασίες για το σπίτι Β.Μ.: Να διαβάσουν το συμπέρασμα (σελ.15). Τ.Ε.: Να κάνουν τις ασκήσεις β και γ του κεφαλαίου 2 (σελ. 8-9) Μελέτη Περιβάλλοντος: Β.Μ.: Κάναμε μια πρώτη γνωριμία με το βιβλίο (σελ. 8-10 και προχωρήσαμε στην ενότητα 1 «Το σχολείο» κεφάλαιο 1(Το σχολείο μου) (σελ. 12-13) Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας 1  (σελ. 5) 20-09-2021 Γλώσσα Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 1 «Στον δρόμο για το σχολείο» κεφ. 1 και 2 (σελ. 12-13) Εργασίες για το σπίτι Ανάγνωση: Να εξασκηθούν στην ανάγνωση των 10 τελευταίων σειρών του κειμένου στο Β.Μ. (σελ. 12) Ευρετήριο και Ορθογραφία: Να μάθουν να γράφουν σωστά τις λέξεις που έχουν κυκλώσει στο Β.Μ. (σελ. 12) και να τις γράψουν στο Ευρετήριο. Αντιγραφή: Να γράψουν στο τετράδιο Αντιγραφής την πρώτη στροφή του ποιήματος από το Β.Μ. (σελ. 13) και να ζωγραφίσουν κάτι σχετικό στο πάνω μέρος της σελίδας. Μαθηματικά Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις επαναληπτικές ασκήσεις α, β, γ και ξεκινήσαμε την άσκηση δ του κεφ. 1 (σελ. 6-7). Εργασίες για το σπίτι Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις δ, ε και στ του κεφαλαίου 1 (σελ. 6)   17-09-2021 Γλώσσα Β.Μ.: Κάναμε μια πρώτη γνωριμία με το βιβλίο (σελ. 6-9), συζητήσαμε κι  επεξεργαστήκαμε την εικόνα (σελ.10-11). Εργασίες για το σπίτι Να κολλήσουν μια φωτογραφία τους στο Β.Μ. (σελ. 7) Να γράψουν στο ημερολόγιό τους. Μαθηματικά Β.Μ.: Κάναμε μια πρώτη γνωριμία με το βιβλίο (σελ. 4-9). 16-9-2021 Γλώσσα: Ασχοληθήκαμε με την ανάγνωση κειμένων, και συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας με επαναληπτικές ασκήσεις. Εργασία για το σπίτι : Να γράψουν στο ημερολόγιό τους. Μαθηματικά: Κάναμε επαναληπτικές ασκήσεις και ολοκληρώσαμε το φύλλο εργασίας που ξεκινήσαμε χθες. Αύριο να φέρουν μαζί τους το α΄τεύχος του Βιβλίου και του Τετραδίου Εργασιών της Γλώσσας και των Μαθηματικών. 15-9-2021 Γλώσσα: Ασχοληθήκαμε με την ανάγνωση κειμένων, θυμηθήκαμε τους κανόνες γραμματικής που μάθαμε στην Α΄τάξη  και συμπληρώσαμε ένα εικονόλεξο. Εργασία για το σπίτι : Να γράψουν σήμερα στο ημερολόγιό τους. Μαθηματικά: Κάναμε επαναληπτικές ασκήσεις προσθέσεων και αφαιρέσεων και συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας Σήμερα οι μαθητές έλαβαν το πρόγραμμα μαθημάτων και τον κατάλογο με τα σχολικά είδη που θα χρειαστούμε. Οι μαθητές που μετακινούνται με λεωφορείο θα χρειαστεί να προσκομίσουν μια φωτογραφία για το Ειδικό Μαθητικό Δελτίο.