Β τάξη

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 Καλή εβδομάδα με υγεία!

Γλώσσα: Βιβλίο μαθητή σελ. 6-10, προοργανωτής, ασκ. 1,2. Τετράδιο εργασιών σελ. 33, άσκ. 1. Ξεκινήσαμε την καινούρια ενότητα. Μιλήσαμε για τα έντυπα όπως εφημερίδες και περιοδικά και για έννοιες που έχουν σχέση με αυτά, όπως συνεντεύξεις και άρθρα. Για το σπίτι: Ανάγνωση το κείμενο της άσκησης 2 σελ. 8-9 του βιβλίου: Φτιάχνουμε εφημερίδα;, αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία τις τρεις πρώτες σειρές της άσκησης 2, σελ. 8.

Μαθηματικά: Τετράδιο εργασιών σελ. 11, εργ. ε, στ. Βιβλίο μαθητή σελ. 42, δραστηριότητα – ανακάλυψη. Για το σπίτι: Από το φυλλάδιο κάνουμε τις υπόλοιπες ασκήσεις, δηλ. τη 2,5,6.Τα προβλήματα να λύνουμε με πράξεις, δε γράφουμε κατευθείαν το αποτέλεσμα. Τα παιδιά που δεν είχαν κάνει το φυλλάδιο κάνουν όλες τις ασκήσεις.

 

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023    Σας έχω στείλει email

Γλώσσα: Δεν προχωρήσαμε παρακάτω.

Μαθηματικά:  Τετράδιο εργασιών σελ. 10-11, εργασίες α,β,γ.δ. Για το σπίτι: Από το φυλλάδιο θα κάνετε τις ασκήσεις 1,3,4. Τις υπόλοιπες θα τις κάνουμε στο επόμενο μάθημα.

Εργαστήριο δεξιοτήτων: Μιλήσαμε για την αλληλεγγύη και τα χαρακτηριστικά του εθελοντή.

 

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Γλώσσα: Βιβλίο  μαθητή σελ. 26 άσκ.8, τετράδιο εργασιών σελ. 44 άσκ. 6 και πίνακας αυτοαξιολόγησης. Τελειώσαμε την ενότητα. Ανθολόγιο σελ. 128-130: Ο αγωνιστής με την πένα. Για το σπίτι: Ανάγνωση το κομμάτι του κειμένου σελ. 129-130 από: Δίπλα στους ήρωες που αναφέρατε… έως το τέλος του μαθήματος. Αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία: Μπορεί οι άλλοι ήρωες να μας χάρισαν τη λευτεριά, όμως ο ποιητής μάς έδωσε ένα σύμβολο.

Μαθηματικά: Βιβλίο μαθητή σελ. 40-41: Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω, δραστηριότητα- ανακάλυψη, εργασία 1. Για το σπίτι: Δεν έχουμε τίποτα.

Μελέτη π.: Βιβλίο μαθητή σελ. 99: Το νερό στην καθημερινή ζωή, τετράδιο εργασιών σελ. 34, εργασία 29.

 

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023   Αύριο τελικά δε θα γίνει η επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων εξαιτίας πρόγνωσης του καιρού για βροχή. Θα πάμε την επόμενη εβδομάδα. Επομένως τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά. 

Γλώσσα: Βιβλίο μαθητή σελ. 25, πίνακας με στοιχεία που περιέχει ένας τουριστικός οδηγός. Τετράδιο εργασιών σελ.41-43, ασκ. 4, 5. Για το σπίτι: Ένα φυλλάδιο με ασκήσεις της ενότητας.

Μαθηματικά: Τετράδιο εργασιών σελ. 9, εργασίες γ,δ. Για το σπίτι: Δεν έχουμε τίποτα.

Μελέτη π.: Βιβλίο μαθητή σελ. 97-98: Το νερό, νερό παντού, ο κύκλος του νερού. Τετράδιο εργασιών σελ. 33, άσκηση 28.

 

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 Καλή εβδομάδα με υγεία!

Γλώσσα: Βιβλίο μαθητή σελ. 21-25, ασκ. 4,5,6,7. Τετράδιο εργασιών σελ. 40 άσκ.2. Γνωρίσαμε τους τουριστικούς οδηγούς και τι πληροφορίες μπορούμε να βρούμε σε αυτούς. Για το σπίτι: Ανάγνωση το κείμενο: Το μήνυμα του Κολοκοτρώνη, σελ. 21 του βιβλίου μαθητή, αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία τις τρεις τελευταίες σειρές στη σελ. 21: – Ντουφέκι, ορέ Ασημάκη, δεν έχω στο μπόι σου, μα δε γίνεται ο πόλεμος μόνο με ντουφέκια. Έλα μαζί  μου κι έχω δουλειά να σου δώσω.

Μαθηματικά: Βιβλίο μαθητή σελ. 39, εργασίες 1,2,3. Τετράδιο εργασιών σελ. 8, εργ. α,β. Μάθαμε τις μονάδες μέτρησης της απόστασης. Για το σπίτι: Δεν έχουμε τίποτα.

 

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023  Καλό Σαββατοκύριακο!  Την Τετάρτη 22 Μαρτίου θα πάμε εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Το κόστος για τη μετακίνηση είναι τρία ευρώ, τα οποία τα στέλνετε μαζί με την βεβαίωση.

Γλώσσα: Βιβλίο μαθητή σελ. 20, άσκηση 3. Τετράδιο εργασιών σελ. 39 άσκηση 1, σελ. 40 άσκηση 3. Μάθαμε τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα. Για το σπίτι: Ανάγνωση το κείμενο της άσκησης 1 σελ. 39 του τετραδίου εργασιών, αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία την πρώτη πρόταση: Μια μέρα τα ζώα αποφάσισαν να επιλέξουν έναν αρχηγό.

Μαθηματικά: Κάναμε δοκιμαστική παρέλαση.

Μελέτη π.: Βιβλίο μαθητή σελ. 96: Τι μάθαμε για τους διάφορους τόπους της πατρίδας μας. Τετράδιο εργασιών σελ. 31-32: Ημερολόγιο μιας επίσκεψης.

 

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

Γλώσσα:  Βιβλίο μαθητή σελ. 19 άσκ. 2: Πατρίδα, Ελλάδα. Για το σπίτι: Ανάγνωση τα δύο ποιήματα, αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία την πρώτη στροφή του ποιήματος Πατρίδα.

Μαθηματικά: Βιβλίο μαθητή σελ. 38: Γνωρίζω το μέτρο, δραστηριότητα- ανακάλυψη. Για το σπίτι: Δεν έχουμε τίποτα.

Εργαστήριο δεξιοτήτων: Μιλήσαμε για τα χαρακτηριστικά του εθελοντή και είδαμε κάποια βίντεο που σχολιάσαμε. Θα χρειαστούμε ένα μπλοκ ζωγραφικής.

 

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

Γλώσσα: Βιβλίο μαθητή σελ. 16-18: προοργανωτής, άσκηση 1. Ξεκινήσαμε την καινούρια μας ενότητα. Για το σπίτι: Μόνο ανάγνωση το κείμενο στη σελ. 18 του βιβλίου: Γράφουμε για την Ελλάδα.

Μαθηματικά: Τετράδιο εργασιών σελ. 7, εργ. δ,ε,στ. Για το σπίτι: Δεν έχουμε τίποτα. Σε κάθε ευκαιρία κάνουμε εξάσκηση στην προπαίδεια.

Μελέτη π.: Σήμερα ανέλαβε τον ρόλο της δασκάλας μία μαθήτρια.

 

Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 

Γλώσσα: Τετράδιο εργασιών σελ. 28-31, ασκ. 3,4,5,6,7, πίνακας αυτοαξιολόγησης. Ανθολόγιο σελ. 48-49: Η Αλφαβήτα δίχως ρο. Σήμερα τελειώσαμε το δεύτερο τεύχος της Γλώσσας. Από αύριο δεν χρειάζεται να το έχουν τα παιδιά στην τσάντα τους. Θα πάρουμε το τρίτο και τελευταίο τεύχος.  Για το σπίτι: Ανάγνωση από το ανθολόγιο από την αρχή έως ..είναι αγαπημένοι και μονιασμένοι μεταξύ τους., αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία την πρόταση: Γελούσαν και διασκέδαζαν τα παιδιά της γειτονιάς και καθόλου δεν τα ένοιαζε αν έκαναν σε κάποιον κακό.

Μαθηματικά: Τετράδιο εργασιών σελ. 6, εργασίες α,β,γ. Για το σπίτι: Δεν έχουμε τίποτα.

Μελέτη π.: Πήγαμε στη βιβλιοθήκη και έπειτα παίξαμε παιχνίδια συνεργασίας.

 

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 Καλή εβδομάδα με υγεία!

Γλώσσα: Βιβλίο μαθητή σελ. 81-84, ασκ. 8, 9. Είδαμε την κλίση του ρήματος νιώθω και θυμηθήκαμε ότι η κατάληξη των ρημάτων είναι -ω (ωμέγα) πάντα. Επίσης μάθαμε τα θηλυκά ουσιαστικά σε -ου (όπως αλεπού, φωνακλού, υπναρού κτλ) και την κλίση τους. Για το σπίτι: Ανάγνωση το κείμενο της άσκησης 9 σελ. 82-83 του βιβλίου και αντιγραφή μία φορά και ορθογραφία το πινακάκι της κλίσης του ρήματος νιώθω. Μια αλλαγή όμως για την αντιγραφή μας, είπαμε ότι θα τη γράψουμε με το αγαπημένο μας χρώμα, όχι με μολύβι και μόνο μία φορά.

Μαθηματικά:   Βιβλίο  μαθητή σελ. 36-37: Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000, δραστηριότητα, εργασίες 1,2. Για το σπίτι: Μαθαίνω να ανεβαίνω εκατό – εκατό μέχρι το 1.000 και σε κάθε ευκαιρία κάνω επανάληψη την προπαίδεια.

 

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023   Καλό Σαββατοκύριακο!

Γλώσσα: Βιβλίο  μαθητή σελ. 80, άσκηση 7: Ο χαρταετός. Παίξαμε παιχνίδια σχετικά με τα συναισθήματα. Για το σπίτι: Ανάγνωση το ποίημα ο χαρταετός, αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία την πρώτη στροφή του ποιήματος.

Μαθηματικά: Τετράδιο εργασιών σελ. 32-33, εργασίες β,γ,δ,ε,στ. Για το σπίτι: Ένα φυλλάδιο με επαναληπτι%