Δ Τάξη

Παρασκευή 2/6/2023

Γλώσσα:Τρύπωνας ο φαφαγάλος,Β.Μ.σελ. 22,23,24.

Μαθηματικά:Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη,Τ.Ε. σελ. 8,9.

Ιστορία:Η ηγεμονία της Θήβας,Β.Μ.σελ. 91,92,93.Τ.Ε.σελ. 36.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Θρησκευτικά:Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος.

Τρίτη 30/5/2023

Μαθηματικά:Πολλαπλασιάζω με τριψήφιο πολλαπλασιαστή,Τ.Ε.σελ. 7.

Ιστορία :Κεφ. 28,Β.Μ.σελ. 88,89.Τ.Ε. σελ. 35.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Μελέτη:Επαγγέλματα της στεριάς και της θάλασσας,Β.Μ.σελ. 92,93.Τ.Ε. σελ. 35.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Επιστήμονες που άλλαξαν τον κόσμο.

Παρασκευή 26/5/2023

Γλώσσα:Τρύπωνας ο φαφαγάλος,Β.Μ.σελ. 20,21.

Ιστορία:Η ηγεμονία της Σπάρτης,Β.Μ.σελ. 84,85.Τ.Ε.σελ. 34.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Τετάρτη 24/5/2023

ΑΓΓΛΙΚΑ

Εργασία για το σπίτι από το Τ.Ε., σελ. 53, ασκ. 4 και σελ.54, ασκ. 5

Τρίτη 23/5/2023

Μαθηματικά:Κεφ. 39,Τ.Ε.σελ. 32,33.Για το σπίτι ασκήσεις 4 και 7 στη σελ. 33.

Ιστορία:Κεφ. 26,Τ.Ε.σελ. 33,34.

Μελέτη:Εργαζόμαστε όλοι,Τ.Ε.σελ. 34,35.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Παιχνίδι παντομίμας και δυναμική διάσταση του θεάτρου.Παρακολούθηση βίντεο για καλύτερη κατανόηση των βημάτων της επιστημονικής μεθόδου.

Πέμπτη 18/05/2023

ΑΓΓΛΙΚΑ

Εργασία για το σπίτι: ΒΜ, σελ. 77, με βάση τις πληροφορίες που δίνει το πινακάκι, γράφω για 3 ζωάκια. The giant panda lives….. It eats…. It weighs…..

Αν επιθυμώ, γράφω για κάποιο άλλο ζωάκι.

 

Τρίτη 16/5/2023

Μαθηματικά:Κεφ. 38,Τ.Ε.σελ. 30,31.

Ιστορία:Κεφ. 26,Β.Μ.σελ. 81,82,83.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Mελέτη:Εργαζόμαστε όλοι,Β.Μ.σελ. 90,91.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Δημιουργώ και καινοτομώ-Η σχολική τάξη συναντά τον Επιστήμονα,1ο εργαστήριο-εισαγωγή και γνωριμία με το νέο κύκλο.

Δευτέρα 15/5/2023

Γλώσσα:Φρουτοπία,Β.Μ.σελ. 17,18,19.Τ.Ε.σελ. 34,35.Για το σπίτι την τις προτάσεις από την άσκηση 1 στη σελ. 34.

Μαθηματικά:Κεφ. 38,Β.Μ.σελ. 94,95.Για το σπίτι να χρωματιστεί το επιτραπέζιο στη σελ. 94.

Πέμπτη 11/5/2023

Γλώσσα:Φρουτοπία,Β.Μ.σελ. 15,16.Τ.Ε. σελ. 32,33.Για το σπίτι τις ασκήσεις  2,3 στη σελ. 33 από το Τ.Ε.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαβάσαμε και αναλύσαμε το κείμενο στο ΒΜ σελ. 74.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ: Να γνωρίζουν καλά το λεξιλόγιο από το παραπάνω κείμενο.

Από το βιβλίο εργασιών σελ. 52, ασκ. 3

Τετάρτη 10/5 2023

ΑΓΓΛΙΚΑ

Εργασία για το σπίτι : Β.Μ. σελ. 74, διαβάζω το κείμενο και υπογραμμίζω τις λέξεις που δεν γνωρίζω.

Κάνω την ασκ. 3 , σελ 75.

Τρίτη 9/5/2023

Ιστορία:Κεφ. 25,Τ.Ε.σελ. 32.

Μαθηματικά:Κεφ. 37,Τ.Ε.σελ. 29.

Δευτέρα 8/5/2023

Γλώσσα:Ο Αργύρης και το πρόβλημα,Β.Μ.σελ. 11,12,13,14.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα,την άσκηση 5 από το βιβλίο και με τις λέξεις από την άσκηση 4 προτάσεις στο τετράδιο αντιγραφής.

Μαθηματικά:Κεφ. 37,Τ.Ε. σελ. 28,29.Για το σπίτι τις ασκήσεις 4 και 5 στη σελ. 29.

Παρασκευή 5/5/2023

Γλώσσα:Ο Μπελάς κι ο Ρουμποτύρης,Β.Μ.σελ. 8,9,10.Τ.Ε.σελ. 30,31.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα και την άσκηση 3 από το Τ.Ε. στη σελ. 31.

Μαθηματικά:Κεφ. 37,Β.Μ.σελ. 92,93.

Ιστορία:Αιτίες και αφορμές του πολέμου,Β.Μ.σελ. 78,79,80.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Θρησκευτικά:Άγιοι της Εκκλησίας και του τόπου μας,Β.Μ.σελ. 99,100,101,102,103,104.

Πέμπτη 4/5/2023

Γλώσσα:Το Εργαστήρι της Γλώσσας,Τ.Ε.σελ. 28,29.Από το Ανθολόγιο σελ. 57 << Γλωσσοδέτης>>.

ΑΓΓΛΙΚΑ: Ασχοληθήκαμε με την περιγραφή των ζώων και γράψαμε το δικό μας κειμενάκι.

Για το σπίτι : ΒΜ σελ. 80 ασκ. 4

Τετάρτη 3/5/2023

Γλώσσα:Γραφή,η μνήμη των ανθρώπων,Β.Μ.σελ. 96,97.Τ.Ε.σελ. 26.Για το σπίτι την άσκηση από το βιβλίο στη σελ. 98.

Μαθηματικά:Κεφ. 36,Τ.Ε.σελ. 26,27.

Μελέτη:Δραστηριότητες Ανασκόπησης,Τ.Ε.σελ. 32,33.

Τρίτη 2/5/2023

ΑΓΓΛΙΚΑ: Present Simple

Εργασία για το σπίτι : Tετράδιο εργασιών σελ. 49, ασκ. 4 και σελ. 50 ασκ. 6

Μαθηματικά:Κεφ. 36,Β.Μ.σελ. 90,91.Για το σπίτι την άσκηση της σελ. 90 του βιβλίου.

Ιστορία:Κφ. 24,Β.Μ.σελ. 75,76,77.Τ.Ε.σελ.  31.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Μελέτη:Ανασκόπηση δραστηριότητας,Β.Μ.σελ. 88.Ένας χάρτης από λέξεις,Β.Μ.σελ. 57.

Θρησκευτικά:Άγιοι Τόποι,Β.Μ.σελ. 96,97.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Διοργάνωση ψηφοφορίας στην τάξη για ένα σημαντικό ζήτημα για τα παιδιά με τήρηση όλων των κανόνων.

Παρασκευή 28/4/2023

Γλώσσα:Γραφή,η μνήμη των ανθρώπων,Β.Μ.σελ. 93,94,95.

Μαθηματικά:Κεφ. 35,Τ.Ε. σελ. 24,25.

Ιστορία:Κεφ. 23,Τ.Ε.σελ. 30.

Θρησκευτικά:O Άγιος Γεώργιος.

Μιλήσαμε για την γιορτή της Πρωτομαγιάς.

27/4/2023

AΓΓΛΙΚΑ

Για το σπίτι: βιβλίο μαθητή σελ. 71 ,ασκ.3 γράφω στο τετράδιο μου τις προτάσεις όπως το παράδειγμα  a bird sings in a cage

Από το βιβλίο εργασιών σελ. 47-8, ασκ. 1 και 2

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

Διορθώσαμε τις ασκήσεις και κάναμε επανάληψη τον PRESENT SIMPLE.

ΔΕΝ έχουμε ασκήσεις για αύριο.

Τετάρτη 26/4/2023

Γλώσσα:Χορεύοντας με …ανήκουστους ήχους,Β.Μ.σελ. 89,90,91,92.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα,αντιγραφή μία φορά και ορθογραφία την άσκηση 7 από το βιβλίο.Επίσης τις ασκήσεις 1 και 2 στη σελ. 25 από το Τ.Ε.

Τρίτη 25/4/2023

Μαθηματικά:4η Επανάληψη,Τ.Ε.σελ. 34,35.

Ιστορία:Ο << χρυσός αιώνας>> της τέχνης,Β.Μ.σελ. 72,73.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Μελέτη:T.E. άσκηση 20,σελ. 30.

Θρησκευτικά:Προσκυνήματα την χριστιανών,Β.Μ.σελ. 93,94,95.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Δημιουργία αφίσας υπέρ του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης.

Δευτέρα 24/4/2023

Γλώσσα:Γλωσσική αυτοβιογραφία,Β.Μ.σελ. 88.Τ.Ε.σελ. 23,24.

Μαθηματικά:4η Επανάληψη,Β.Μ.σελ. 68,69.

Πέμπτη 6/4/2023

ΑΓΓΛΙΚΑ

Εργασία για το σπίτι: να κλίνουν τα παρακάτω όπως ακριβώς αυτά που έχουν στο τετράδιο.

I do my homework

I brush my teeth

HAPPY EASTER

Tετάρτη 5/4 /2023

ΑΓΓΛΙΚΑ

Εργασία για το σπίτι: Βιβλίο εργασιών σελ. 41, ασκ. 3

Τετάρτη 5/4/2023

Γλώσσα:Χριστός Ανέστη,Β.Μ.σελ. 70,71,72.

Μαθηματικά:Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς,Τ.Ε.σελ. 32,33.

Μελέτη:Tα δάση εκπέμπουν σήμα κινδύνου,Β.Μ.σελ. 81,82,83.

Τρίτη 4/4/2023

Μαθηματικά:Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς,Β.Μ.σελ. 66,67.Για το σπίτι από το Τ.Ε. ασκήσεις 1 και 3 στη σελ. 32.

Ιστορία:Kεφ. 22,Τ.Ε.σελ. 29.Μάθημα θα έχουμε το ίδιο.

Μελέτη:Θέλουμε καθαρές θάλασσες και ακτές,Β.Μ.σελ. 79,80.

Θρησκευτικά:Προσκυνήματα των χριστιανών,Β.Μ.σελ. 92,93.

30/3/2023

ΑΓΓΛΙΚΑ

Τα παιδιά πρέπει να κάνουν μια φορά αντιγραφή τις δυο παρακάτω  προτάσεις και να τις ξέρουν για ορθογραφία.

We sometimes explore the island together and come back to our cave late at night.

I wake up and I realize it’s only a dream.

HW : βιβλίο εργασιών σελ. 42, ασκ. 4 και 5

29/3/2023

ΑΓΓΛΙΚΑ

Στην τάξη ασχοληθήκαμε με το κείμενο στην σελ. 58 του βιβλίου.

Μιλήσαμε για τα επιρρήματα συχνότητας.

Πρέπει να ξέρουν για ορθογραφία τα παρακάτω

explore, together, realize

 

Τετάρτη 29/03/2023

Γλώσσα:Γλωσσική αυτοβιογραφία,Β.Μ.σελ. 85,86.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα και αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία την προτασούλα στη σελ. 86,Μην το μαλώνετε- συνηθίζουν.

Μαθηματικά:Επιλύω προβλήματα,Τ.Ε.σελ. 31.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Τρίτη 28/03/2023

Μαθηματικά:Επιλύω προβλήματα,Τ.Ε.σελ. 30.

Ιστορία:H καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων,Β.Μ.σελ. 69,70,71.Για το σπίτι πολύ καλά διάβασμα το μάθημα.

Μελέτη:Το νερό,πολύτιμες σταγόνες,Β.Μ.σελ. 78.Τ.Ε.σελ. 28.

Θρησκευτικά:Τα ταξίδια του Ιησού,Β.Μ.σελ. 89,90,91.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Tι γίνεται στον κόσμο με το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου.(Η γωνία του ομιλητή στο Λονδίνο-ο τοίχος της ελευθερίας λόγου στη Βιρτζίνια).

Δευτέρα 27/03/2023

Γλώσσα:Παιχνίδι με τις λέξεις,Β.Μ.σελ. 82,83,84.Τ.Ε.σελ. 21.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το ποίημα,αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία τις λέξεις από την άσκηση  5 του βιβλίου.Από το Τ.Ε. τις ασκήσεις 3 και 4 στη σελ.  22.

Μαθηματικά:Eπιλύω προβλήματα,Β.Μ.σελ. 64,65.

23/3/2023

ΑΓΓΛΙΚΑ

Τα παιδιά έκαναν δοκιμαστική παρέλαση οπότε δεν έγινε μάθημα.

22/3/2023

ΑΓΓΛΙΚΑ

Στην τάξη ασχοληθήκαμε με την ασκ. 2 στην σελ. 40 από το βιβλίο εργασιών.

Για το σπίτι πρέπει να κάνουν γραπτά τις προτάσεις που προκύπτουν από την ίδια άσκηση.

e.g I always brush my teeth (in the morning).

 

Τρίτη 21/03/2023

Μαθηματικά:Κεφ. 24,Τ.Ε.σελ. 28.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Ιστορία:Kεφ. 21,Τ.Ε.σελ. 28.

Μελέτη:Aπορρίμματα,Β.Μ.σελ.  76,77.

Θρησκευτικά:Η πορεία στην έρημο.Το ταξίδι του Ιωνά,Β.Μ.σελ. 84,85,86,87,88.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Δικαίωμα στην έκφραση και ελευθερία λόγου.

Δευτέρα 20/03/2023

Γλώσσα:Χαίρε, ω χαίρε,Ελευθεριά!Β.Μ.σελ. 27,28,29,30.

Μαθηματικά:Κεφ. 24,Τ.Ε.σελ. 29.

16/3/23

ΑΓΓΛΙΚΑ

Για το σπίτι από το βιβλίο εργασιών σελ. 39, ασκ. 1

Δευτέρα 13/03/2023

Γλώσσα:Ο Κεραμιδοτρέχαλος,Β.Μ.σελ. 74,75,76,77.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα,αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία την άσκηση 5 και επίσης την άσκηση  στη σελ. 79 του βιβλίου.

Μαθηματικά:Kεφ. 23,Τ.Ε.σελ. 26,27.

Παρασκευή 10/03/2023

Ιστορία:Eπανάληψη ενότητας(περσικοί πόλεμοι).

Γλώσσα:Πρώτη φορά στο θέατρο,Τ.Ε.σελ. 14,15.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Μαθηματικά:Kεφ. 23,Β.Μ.σελ. 60,61.

9/3/2023

ΑΓΓΛΙΚΑ

Ασχοληθήκαμε με τον καιρό. Κάναμε απο το βιβλίο μαθητή τις σελίδες 50, 51 και 52.

Εργασία για το σπίτι: το φυλλάδιο που τους έδωσα με τις ώρες.

Πέμπτη 09/03/2023

Γλώσσα:Πρώτη φορά στο θέατρο,Β.Μ.σελ. 70,71,72,73.Τ.Ε.σελ. 13.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα,δύο φορές αντιγραφή και ορθογραφία την άσκηση 5 του μαθήματος.Επίσης στο τετράδιο να κλίνουν τα ρήματα λύνω και γράφω στον Υπερσυντέλικο Ενεργητικής και Παθητικής φωνής.(βλέπε βιβλίο σελ. 72).

8/3/2023

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

Ασχοληθήκαμε και παλι με την ώρα αφού διορθώσαμε την εργασία για το σπίτι.

Κάναμε μια μικρή εισαγωγή για τον καιρό.

ΔΕΝ έχουν εργασία για το σπίτι.

 

Τετάρτη 08/03/2023

Γλώσσα:Όρνιθες,Β.Μ.σελ. 68,69.Τ.Ε.σελ. 11,12.Για το σπίτι αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία τις λέξεις από την άσκηση 5 που γράψαμε στη σελ. 69.Από το Τ.Ε. ασκήσεις  1 και 4 στη σελ. 11-12.

Μαθηματικά:Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς,Τ.Ε.σελ. 24,25.

Τρίτη 07/03/2023

Ιστορία:Eπαναληπτικό στους Περσικούς πολέμους.

Μαθηματικά:Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς,Β.Μ.σελ. 58,59.Για το σπίτι από το Τ.Ε. ασκήσεις 1,2,3,5 στη σελ. 24.

Μελέτη:Η ρύπανση του αέρα,Β.Μ.σελ. 72,73.Τ.Ε.σελ. 25.

Θρησκευτικά:Ταξίδι με ένα σπουδαίο σκοπό,Β.Μ.σελ. 82,83.

Δευτέρα 06/03/2023

Παγκόσμια ημέρα σχολικού εκφοβισμού(δράσεις-συζήτηση).

Μαθηματικά:Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς,Τ.Ε. σελ. 22,23.

Παρασκευή 03/03/2023

Γλώσσα:Ένας Αρλεκίνος από χαρτί,Τ.Ε.σελ. 9,10.Όρνιθες,Β.Μ.σελ. 66,67.

Μαθηματικά:Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς,Β.Μ.σελ. 56,57.

Ιστορία:Eπανάληψη των περσικών πολέμων(κεφ.15-19).Την Τρίτη θα γράψουμε επαναληπτικό 3ης ενότητας.

Θρησκευτικά:Οι χαιρετισμοί.

Πέμπτη 2/3/23

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε στην τάξη το listening σελ. 48 και την ασκ3 σελ.56 από το βιβλίο μαθητή.

Από το τετράδιο εργασιών κάναμε την ασκ. 6 από την σελ. 34

ΔΕΝ έχουν εργασία για το σπίτι.

 

Πέμπτη 02/03/2023

Γλώσσα:Ένας Αρλεκίνος από χαρτί,Β.Μ.σελ. 64,65.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Τετάρτη 1/3/23

ΑΓΓΛΙΚΑ

Ασχοληθήκαμε και ολοκληρώσαμε την εξάσκηση μας όσον αφορά την ώρα .

ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ : Βιβλίο Εργασιών ,σελ. 33, ασκ. 4 και ασκ 5

 

Τετάρτη 01/03/2023

Γλώσσα:Ένας Αρλεκίνος από χαρτί,Β.Μ.σελ. 62,63.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα και αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία την τελευταία παραγραφούλα του κειμένου.Επίσης αν θέλουν μπορούν να φτιάξουν το δικό τους Αρλεκίνο.

Μαθηματικά:Eπαναληπτικό τεστάκι με δεκαδικούς αριθμούς.

Μελέτη:Eμείς και το περιβάλλον σήμερα,Β.Μ.σελ. 70,71.

Τρίτη 28/02/2023

Μαθηματικά:3η Επανάληψη,Τ.Ε.σελ. 18,19.

Ιστορία:Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης,Τ.Ε.σελ. 26.

Θρησκευτικά:Η κυρά Σαρακοστή.

Μελέτη:Κεφ. 4ο,Β.Μ.σελ. 68,69.Τ.Ε.σελ. 23,24.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Τι μπορείς να κάνεις για να χρησιμοποιείς το νερό πιο υπεύθυνα.(Συζήτηση).

Τετάρτη 22/02/2023

Γλώσσα:Μια περιπέτεια για το Ρωμαίο,Β.Μ.σελ. 58,59,60,61.

Μαθηματικά:3η Επανάληψη,Β.Μ.σελ. 53.

Τρίτη 21/02/2023

Μαθηματικά:3η Επανάληψη,Β.Μ.σελ. 52.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Ιστορία:Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης,Β.Μ.σελ.  59,60,61.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Μελέτη:Η μέλισσα,ένα ασπόνδυλο ζώο,Β.Μ.σελ. 66,67.Τ.Ε. σελ. 23.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Ο Σταγονούλης βγήκε μια βόλτα στη φύση.(Επιτραπέζιο παιχνίδι).

Δευτέρα 20/02/2023

Γλώσσα:Η Δόνα Τεριδόνα,από το Ανθολόγιο-τεστάκι ενότητας.

Μαθηματικά:Κεφ. 20,Τ.Ε.σελ. 16,17.Για το σπίτι τις ασκήσεις 6 και 8 στη σελ. 17.

Παρασκευή 17/02/2023

Γλώσσα:Το εργαστήρι της Γλώσσας,Τ.Ε.σελ. 75,76.Για το σπίτι ασκήσεις 2 και 5 στη σελ. 75.

Μαθηματικά:Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς,Β.Μ.σελ. 50,51.Για το σπίτι  την εργασία 1 στη σελ. 51.Από το τετράδιο εργασιών τις πράξεις του Λαμπίτσα στη σελ. 17.

Ιστορία:H ναυμαχία της Σαλαμίνας,Β.Μ.σελ. 56,57,58.Τ.Ε.σελ. 25.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Θρησκευτικά:Iεροί τόποι και ιερές πολιτείες,Β.Μ.σελ. 77,78,79.

Τετάρτη 15/02/2023

Γλώσσα:Μαγειρεύουμε με ελαιόλαδο,Β.Μ.σελ. 44.Τ.Ε.σελ.73,74.Για το σπίτι την άσκηση στο βιβλίο σελ. 45 και από το Τ.Ε. την άσκηση 1 στη σελ. 73.

Μαθηματικά:Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς,Τ.Ε.σελ. 14,15.

Τρίτη 14/02/2023

Μαθηματικά:Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς,Β.Μ.σελ.  48,49.Για το σπίτι προσθέσεις και αφαιρέσεις δεκαδικών αριθμών στο τετράδιο μαθηματικών.

Ιστορία:Η μάχη των Θερμοπυλών,Τ.Ε.σελ. 24.Μάθημα έχουμε το ίδιο.

Μελέτη:Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα,Β.Μ.σελ. 64,65.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Ώρα για προσωπική δέσμευση.Σταυρόλεξο και ερωτηματολόγιο παρέα με το Σταγονούλη.

Δευτέρα 13/02/2023

Γλώσσα:Μαγειρεύουμε με ελαιόλαδο,Β.Μ.σελ.  42,43,44.Για το σπίτι την άσκηση 5 του βιβλίου.Επίσης να κλίνετε στο τετράδιο τα ουσιαστικά η πηγή και η τέχνη.

Μαθηματικά:Μετρώ το βάρος μου,Τ.Ε. σελ. 12,13.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Παρασκευή 10/02/2023

Γλώσσα:Μαγειρεύουμε με ελαιόλαδο,Β.Μ.σελ. 40,41.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα,δύο φορές αντιγραφή και ορθογραφία τα υλικά από τα φασολάκια και να κλίνουν στο τετράδιο το ρήμα λύνομαι στον Αόριστο και στις τρεις εγκλίσεις.(βλέπε σελ. 41 στο βιβλίο).

Μαθηματικά:Mετρώ το βάρος,Β.Μ.σελ. 46,47.

Ιστορία:Η μάχη των Θερμοπυλών,Β.Μ.σελ. 53,54,55.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Θρησκευτικά:O Άγιος Χαράλαμπος.

Πέμπτη 09/02/2023

ΑΓΓΛΙΚΑ

Οι μήνες και οι εποχές του χρόνου.

Εργασία για το σπίτι: Βιβλίο Εργασιών, σελ. 30, ασκ. 1 και σελ. 31, ασκ. 2

Πέμπτη 09/02/2023

Γλώσσα:Η ελιά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο,Τ.Ε.σελ. 71,72.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Τετάρτη 08/02/2023

Γλώσσα:Η ελιά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο,Β.Μ.σελ. 37,38,39.Για το σπίτι αντγραφή δύο φορές και  ορθογραφία  τα κύρια ονόματα που γράψαμε στην άσκηση 3 του βιβλίου και φυλλάδιο εργασιών με κύρια ονόματα.

Μαθηματικά:Mετρώ και εκφράζω το μήκος,Β.Μ.σελ. 45.Τ.Ε.σελ. 10,11.

Μελέτη:Oικοσυστήματα της Ελλάδας,Β.Μ.σελ. 60,61.

Τρίτη 07/02/2023 

Μαθηματικά:Mετρώ και εκφράζω το μήκος,Β.Μ. σελ. 44και πρώτη εργασία στη σελ. 45

Ιστορία:Ο Περσικός κίνδυνος,Τ.Ε.σελ.23.

Μελέτη:Οικοσυστήματα της Ελλάδας,Β.Μ.σελ. 58,59,60.

Θρησκευτικά:Τα χαρίσματα στη ζωή της Εκκλησίας,Β.Μ.σελ. 68,69,70.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Το ταξίδι του νερού στη βρύση μας.

 

 

 

 

Δευτέρα 06/02/2023

Γλώσσα:Έγινε η ανάγνωση του μαθήματος και η ορθογραφία αλλά δεν προχωρήσαμε γιατί είχαμε πολλές απουσίες.

Μαθηματικά:Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί,Τ.Ε.σελ. 8,9.

Παρασκευή 03/02/2023

Γλώσσα:Οι μύθοι και η ελιά,Τ.Ε.σελ. 70.Η ελιά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο,Β.Μ.σελ. 35,36,37.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα,αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία τις δύο πρώτες σειρούλες του μαθήματος.

Μαθηματικά:Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί,Β.Μ.σελ. 42,43.Για το σπίτι από το Τ.Ε. τις ασκήσεις 1,2,4 στη σελ. 8.

Ιστορία:Ο περσικός κίνδυνος,Β.Μ.σελ. 50,51,52.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Θρησκευτικά:H Υπαπαντή του Κυρίου.

Τετάρτη 01/02/2023

Γλώσσα:Οι μύθοι και η ελιά,Β.Μ.σελ. 31,32,33,34.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα,αντιγραφή μία φορά και ορθογραφία την άσκηση 5 από το βιβλίο σελ. 34.Από το Τ.Ε. την άσκηση 1 στη σελ. 69.

Μαθηματικά:Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς,Τ.Ε.σελ. 7.

Μελέτη:Δραστηριότητες ανασκόπησης,Τ.Ε.σελ. 20.

Τρίτη 31/01/2023

Μαθηματικά:Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς,Τ.Ε.σελ. 6.Δουλέψαμε και στον πίνακα για να θυμηθούμε τους δεκαδικούς αριθμούς.

Ιστορία:Kεφ. 15,Τ.Ε.σελ. 22.Μάθημα έχουμε το ίδιο.

Μελέτη:Ο πολιτισμός των Ελλήνων και των άλλων λαών,Β.Μ.σελ. 56.

Θρησκευτικά:Αποδεχόμαστε το διαφορετικό,Β.Μ.σελ. 67,68.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Το νερό στον κόσμο (Προβληματικές καταστάσεις σε σχέση με το νερό).

Παρασκευή 27/01/2023

Γλώσσα:Η ελιά,Τ.Ε.σελ. 67,68.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Μαθηματικά:Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς,Β.Μ.σελ. 41.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Ιστορία:Kεφ. 15,Β.Μ.σελ. 46,47.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Θρησκευτικά:Oι τρεις Ιεράρχες.

Τετάρτη 26/01/2023

Αγγλικά:Για το σπίτισ.38 με βάση την εικόνα στην ασκ.1,κάνω 5 προτάσεις χρησιμοποιώντας το next to.

 

Τετάρτη 25/01/2023

Γλώσσα:Eπαναληπτικό τεστ 6ης Ενότητας.

Μαθηματικά:Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς,Β.Μ.σελ. 40,41.

Μελέτη:Aθλητισμός και πολιτισμός,Β.Μ.σελ. 55.Τ.Ε.σελ. 19.

Τρίτη 24/01/2023

Ιστορία:Τεστ Ιστορίας 2ης Ενότητας.

Μαθηματικά:Επαναληπτικές ασκήσεις 2ης Ενότητας.

Θρησκευτικά:O  Άγιος Γρηγόριος.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Eργαστήριο 1ο,τι είναι το νερό.

Δευτέρα 23/01/2023

Γλώσσα:Η Κατερίνα και ο Αόρατος στο σκοτάδι,Ανθολόγιο σελ. 132.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα,αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία την πρώτη παραγραφούλα του κειμένου.Επίσης στο τετράδιο να κλίνουν το ρήμα κοιμάμαι στον Παρατατικό,Αόριστο και Συνοπτικό Μέλλοντα.Την Τετάρτη θα γράψουμε επαναληπτικό τεστάκι ενότητας.Δε χρειάζεται να προετοιμαστούν σε κάτι ιδιαίτερο τα παιδιά.Το τεστ θα αφορά περισσότερο τους χρόνους ρημάτων που κάναμε.

Μαθηματικά:Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις στον πίνακα.

Παρασκευή 20/01/2023

Γλώσσα:Ο εξάχρονος ήρωας της Ορλεάνης,Τ.Ε.σελ. 62,63,64.Για το σπίτι τις εργασίες από το Τ.Ε. σελ. 65,66.

Mαθηματικά:2η Επανάληψη,Τ.Ε.σελ. 36.Πολλαπλασιασμοί με τις επαληθεύσεις τους στον πίνακα.

Ιστορία:Επανάληψη των κεφ. 11-14.Σημειώσαμε τα σημαντικά του κάθε μαθήματος και την Τρίτη θα γράψουμε επαναληπτικό τεστάκι.

Θρησκευτικά:Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί,Β.Μ.σελ. 62,63,64,65.

Πέμπτη 19/01/2023

Γλώσσα:Ο εξάχρονος ήρωας της Ορλεάνης,Β.Μ.σελ. 21,22,23,24.Για το σπίτι αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία τις λέξεις από την άσκηση 5 του βιβλίου.

Σημείωση:Αύριο δεν θα γράψουμε τεστ στην Ιστορία.Θα κάνουμε μία μικρή επανάληψη και θα γράψουμε την άλλη εβδομάδα.

Τετάρτη 18/01/2023

Γλώσσα:Ο εξάχρονος ήρωας της Ορλεάνης,Β.Μ.σελ. 20,21.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα ,αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία την άσκηση 6 στη σελ. 24 και την άσκηση της σελ. 25.

Μαθηματικά:2η Επανάληψη,Τ.Ε.σελ. 36,37.

Μελέτη:Αθλητισμός και πολιτισμός,Β.Μ.σελ. 53,54.

Τρίτη 17/01/2023

Μαθηματικά:Έγιναν πολλές κάθετες διαιρέσεις στον πίνακα.

Ιστορία:Eπαναληπτικές ασκήσεις 2ης Ενότητας.Την Παρασκευή θα κάνουμε επαναληπτικό τεστάκι.Τα παιδιά να προετοιμαστούν μέσα από τα σχεδιαγράμματα της ενότητας γιατί είναι πιο εύκολα.

Μελέτη:Tαξιδεύουμε και σε άλλους πολιτισμούς,Β.Μ.σελ. 51,52.Τ.Ε.σελ. 17,18.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Φροντίζω το περιβάλλον.Προβολή βίντεο με τίτλο βόλτα στο δάσος.Συζήτηση.

Δευτέρα 16/01/2023

Γλώσσα:Ο αδελφός της Ασπασίας,Β.Μ.σελ. 17,18.Τ.Ε.σελ. 60,61.Για το σπίτι δύο φορές αντιγραφή και ορθογραφία την άσκηση 5 από το Β.Μ.στη σελ. 18.Στο τετράδιο εργασιών να κλίνουν τα ρήματα ντύνομαι και δένομαι στον Ενεστώτα,Παρατατικό και Εξακολουθητικό Μέλλοντα.Προσοχή στις καταλήξεις!Παράδειγμα υπάρχει στο βιβλίο στη σελ. 18.

Μαθηματικά:2η Επανάληψη,.Β.Μ. σελ. 38,39.Για το σπίτι κάθετες διαιρέσεις στο τετράδιο μαθηματικών.

Παρασκευή 13/01/2023

Γλώσσα:O αδελφός της  Ασπασίας,Β.Μ.σελ. 15,16,17,19.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα. Στο τετράδιο εργασιών να κλίνουν τα ρήματα ρωτώ,αποφασίζω,μπαίνω, βλέπω στις τρεις εγκλίσεις και στους χρόνους  Αόριστο και Συνοπτικό Μέλλοντα( παράδειγμα υπάρχει στο βιβλίο στη σελ. 14).

Μαθηματικά:Διαχειρίζομαι προβλήματα,Τ.Ε.σελ. 35.Για το σπίτι κάθετες διαιρέσεις στο τετράδιο μαθηματικών.

Ιστορία:Ο Κλεισθένης θεμελιώνει τη Δημοκρατία,Τ.Ε.σελ. 19.

Θρησκευτικά:Όλα τα παιδιά μπορούν να γίνουν << σπουδαία>>,Β.Μ.σελ. 60,61.

Πέμπτη 12/01/2023

Γλώσσα:Ιστορίες παιδιών,Τ.Ε.σελ. 58,59.Για το σπίτι την άσκηση 4 από το Τ.Ε. σελ. 59 στο τετράδιο παραγωγής γραπτού λόγου.

Τετάρτη 11/01/2023

Γλώσσα:Ιστορίες παιδιών,Τ.Ε.σελ. 57.Το μεγάλο μυστικό,Β.Μ.σελ. 10,11,12,13,14.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα,αντιγραφή μία φορά και ορθογραφία την άσκηση 6 του μαθήματος στη σελ. 14 και φυλλάδιο εργασιών με τους χρόνους των ρημάτων.

Μαθηματικά:Kάναμε πολλαπλασιασμούς και κάθετες διαιρέσεις  στον πίνακα.

Τρίτη 10/01/2023

Μαθηματικά:Διαχειρίζομαι προβλήματα,Τ.Ε.σελ. 34.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών με πολλαπλασιασμούς.

Ιστορία:Κεφ. 14ο,Β.Μ.σελ. 42,43.

Θρησκευτικά:Σπουδαία παιδιά,Β.Μ.σελ. 56,57,58,59.

Μελέτη:Aπό πολιτισμό σε πολιτισμό,Β.Μ.σελ. 48,49,50.

 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!

 

Δευτέρα 09/01/2023

Γλώσσα:Κορίτσι,Β.Μ.σελ. 8,9.

Μαθηματικά:Διαχειρίζομαι προβλήματα,Β.Μ.σελ. 36,37.

Τρίτη 10/01/2023

Μαθηματικά:Διαχειρίζομαι προβλήματα,Τ.Ε.σελ. 34.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών με πολλαπλασιασμούς.

Πέμπτη 22/12/2022

Γλώσσα:Από το Ανθολόγιο,Κάλαντα Κεφαλονιάς στη σελ. 77 και από τη σελ. 70(Είσαι ο ουρανός ο απέραντος).

Τετάρτη 21/12/2022

Γλώσσα:Χριστός γεννάται,Β.Μ.σελ. 50,51,52,53,54,55.

Μαθηματικά:Κάθετες διαιρέσεις με επαληθεύσεις στον πίνακα.

Μελέτη:Ένας διάλογος με τον πολιτισμό,Β.Μ.σελ. 44,45.

 

Δευτέρα 19/12/2022

Γλώσσα:Η αιμοδοσία(από το Ανθολόγιο).Xριστός γεννάται,Β.Μ.σελ. 47,48,49.

Mαθηματικά:Τελεία και ατελής διαίρεση,Τ.Ε.σελ. 32.

Παρασκευή 15/12/2022

Γλώσσα:Ρόδα είναι και γυρίζει,Β.Μ.σελ. 86.Τ.Ε.σελ. 55.Για το σπίτι την άσκηση 1 από το Τ.Ε. στη σελ. 53.

Μαθηματικά:Τέλεια και ατελής διαίρεση,Β.Μ.σελ. 34,35.

Ιστορία:Κεφ. 13ο,Τ.Ε.σελ. 18.Μάθημα θα έχουμε το ίδιο.

Θρησκευτικά:Ιωάννης ο Βαπτιστής,Β.Μ.σελ. 51,52,53,54.

Τετάρτη 14/12/2022

Γλώσσα:Ένα αλλιώτικο Πάρκο,Β.Μ.σελ. 85.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Μαθηματικά:Κάθετες διαιρέσεις με τις επαληθεύσεις στον πίνακα.Για το σπίτι διαιρέσεις στο τετράδιο μαθηματικών.

Μελέτη:Η παράδοσή μας,Β.Μ.σελ. 40,41.

Τρίτη 13/12/2022

Μαθηματικά:Διαιρώ με διάφορους τρόπους,Τ.Ε.σελ. 31.Κάθετες διαιρέσεις στον πίνακα.Για το σπίτι κάθετες διαιρέσεις στο τετράδιο με τις επαληθεύσεις τους.

Ιστορία:Κεφ. 13ο,Β.Μ.σελ. 40,41.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα και από το Τ.Ε. να γίνουν οι ασκήσεις 1 και 2 στη σελ. 18.

Θρησκευτικά:Οι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες.

Μελέτη:Ο πολιτισμός των Ελλήνων,Β.Μ.σελ. 38,39.Τ.Ε.σελ. 14.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Aξιολόγηση-Αναστοχασμός 1ου κύκλου(Κυκλοφορώ με ασφάλεια).

Δευτέρα 12/12/2022

Γλώσσα:Ένα αλλιώτικο Πάρκο,Β.Μ.σελ. 83,84.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα και αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία την πρώτη παράγραφο από το δεύτερο κειμενάκι.

Μαθηματικά:Διαιρώ με διάφορους τρόπους,Τ.Ε.σελ. 30.Για το σπίτι διαιρέσεις στο τετράδιο μαθηματικών.Να προσπαθήσουν τα παιδιά μόνα τους.Οποιαδήποτε απορία θα λυθεί στο σχολείο.Υπάρχουν δυσκολίες στην κάθετη διαίρεση αλλά με δουλειά θα ξεπεραστούν σίγουρα.

Παρασκευή 09/12/2022

Γλώσσα:Στο δρόμο με το Σωτήρη,Β.Μ.σελ. 79,80,81,82.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα και από το Τ.Ε. ασκήσεις 1,2,3 στη σελ. 49.

Μαθηματικά:Διαιρώ με διάφορους τρόπους,Β.Μ.σελ. 32,33.

Ιστορία:To παλιό πολίτευμα της Αθήνας,Τ.Ε. σελ. 17.Μάθημα θα έχουμε το ίδιο.

Θρησκευτικά:Η Αγία Άννα.

Πέμπτη 08/12/2022

Γλώσσα:Μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής,Β.Μ.σελ. 77,78.Τ.Ε.σελ. 47,48.Για το σπίτι την άσκηση 4 από το Β.Μ. στη σελ. 78 και φυλλάδιο εργασιών.

Τετάρτη 07/12/2022

Γλώσσα:Μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής,Β.Μ.σελ.74,75,76,77.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα και τις ασκήσεις 2 και 6 στη σελ. 78.

Mαθηματικά:Πολλαπλασιάζω και  διαιρώ,Τ.Ε. σελ. 29.

Τρίτη 06/12/2022

Μαθηματικά:Πολλαπλασιάζω και διαιρώ,Τ.Ε.σελ. 28,29.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Ιστορία:Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας,Β.Μ.σελ. 38,39.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Θρησκευτικά:Ο Άγιος Νικόλαος.

Μελέτη:Ο πολιτισμός των Ελλήνων,Β.Μ.σελ. 36,37.

Δευτέρα 05/12/2022

Γλώσσα:Kάναμε επαναληπτικό τεστάκι 4ης Ενότητας.

Μαθηματικά:Πολλαπλασιάζω και διαιρώ,Β.Μ.σελ. 30,31.Για το σπίτι από το Τ.Ε. την άσκηση 4 στη σελ. 28 και στη σελ. 29 πάνω το << υπολογίζω με το νου>>.

Παρασκευή 02/12/2022

Γλώσσα:Το εργαστήρι της Γλώσσας,Τ.Ε.σελ. 45,46.Από το Β.Μ. να γίνει η άσκηση  της σελ. 71.Επίσης έχουμε ένα φυλλάδιο με επαναληπτικές ασκήσεις ενότητας.Τη Δευτέρα θα κάνουμε επαναληπτικό τεστάκι ενότητας.Οι ασκήσεις θα είναι παρόμοιες με αυτές του φυλλαδίου.Ό,τι δεν καταλάβουν τα παιδιά θα το ξαναδούμε μαζί στο σχολείο.

Μαθηματικά:Επιλύω προβλήματα,Τ.Ε. σελ.26,27.

Ιστορία:Σπάρτη:Η ζωή στην πόλη,Β.Μ.σελ. 36,37.Τ.Ε.σελ. 16.Δεν προχωρήσαμε παρακάτω.

Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Πέμπτη 01/12/2022

Γλώσσα:Σκουπίδια στη θάλασσα,Τ.Ε. σελ.42,43,44.Δημιουργία αφίσας με θέμα την ανακύκλωση στο σχολείο μας.Για το σπίτι από το εργαστήρι της γλώσσας που βρίσκεται στο Τ.Ε. τις ασκήσεις που βρίσκονται στις σελ. 45,46.

Τετάρτη 30/11/2022

Γλώσσα:Σκουπίδια στη θάλασσα,Β.Μ.σελ. 68,69,70.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα,αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία την άσκηση 3 από το βιβλίο στη σελ. 70 και μία άσκηση στο τετράδιο παραγωγής γραπτού λόγου.

Μαθηματικά:Επιλύω προβλήματα,Β.Μ.σελ. 29.Για το σπίτι πολλαπλασιασμούς στο τετράδιο μαθηματικών.

Μελέτη:Eλλάδα-Ηχώρα μας,Τ.Ε.σελ. 12,13.

Τρίτη 29/11/2022

Μαθηματικά:Εικονοπροβλήματα,Β.Μ.σελ. 28.Για το σπίτι από το Τ.Ε. τους πολαπλασιασμούς από τις ασκήσεις 1 και 5  στις σελ. 26 και 27.Να γίνουν κάθετα στο τετράδιο μαθηματικών.

Ιστορία:Κεφ. 11,Β.Μ.σελ.35,36.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Μελέτη:Κεφ. 10.Πώς ένα σημαντικό έργο αλλάζει τη ζωή μας,Β.Μ.σελ. 32,33,34.

Θρησκευτικά:Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως επιβάτης.

 

Δευτέρα 28/11/2022

Γλώσσα:Χρησιμοποίησέ το ξανά… και ξανά….και ξανά…,Τ.Ε.σελ. 41.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Μαθηματικά:Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους,Τ.Ε.σελ. 25.Επίσης κάναμε κάθετους πολλαπλασιασμούς στον πίνακα.Για το σπίτι από το Τ.Ε. την άσκηση 8 στη σελ. 25.

Παρασκευή 25/11/2022

Γλώσσα:Χρησιμοποίησέ το ξανά… και ξανά…και ξανά…,Β.Μ.σελ. 64,65 66,67.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα,αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία την άσκηση 3 στη σελ. 65 και φυλλάδιο εργασιών.

Μαθηματικά:Πολλαπλασιάζω και διαιρώ,Β.Μ.σελ. 27.Τ.Ε.σελ. 24.Για το σπίτι πολλαπλασιασμούς στο τετράδιο μαθηματικών.

Ιστορία:Κεφ. 10,Β.Μ.σελ. 32,33,34.Τ.Ε σελ. 15. Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Θρησκευτικά:Η Αγία Αικατερίνη.

Πέμπτη 24/11/2022

Γλώσσα:Στάση βροχοσταλίδων,Τ.Ε.σελ. 39,40( Δημιουργία επιστολής ).Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Τετάρτη 23/11/2022

Γλώσσα:Στάση βροχοσταλίδων,Β.Μ.σελ. 62,63.Τ.Ε.σελ. 37,38.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Μαθηματικά:Πολλαπλασιάζω και διαιρώ,Β.Μ.σελ. 26.Για το σπίτι από το Τ.Ε. τους πολλαπλασιασμούς που βρίσκονται στο πάνω μέρος της σελίδας  25.

Μελέτη:Κεφ. 9ο,Β.Μ.σελ. 30,31.

Tρίτη  22/11/2022

Μαθηματικά:Κεφ. 8,Τ.Ε. σελ. 23.Για το σπίτι στο τετράδιο μαθηματικών προσθέσεις και αφαιρέσεις.

Ιστορία:Κεφ. 9ο,Β.Μ.σελ. 30,31.Τ.Ε.σελ. 14. Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Μελέτη:Kεφ. 8ο,Β.Μ.σελ. 27,28,29.Τ.Ε.σελ. 10,11.

Θρησκευτικά:Δαβίδ,Β.Μ.σελ. 47,48,49,50.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:O καλύτερος τρόπος μετακίνησης(φυλλάδια εργασιών).

Δευτέρα 21/11/2022

Γλώσσα:Στάση βροχοσταλίδων,Β.Μ.σελ. 61.Τ.Ε.σελ. 34,35,36.Για το σπίτι από το Τ.Ε. την άσκηση 3 στη σελ.  36.Επίσης πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 61 και αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία τη μικρή παραγραφούλα περίπου στη μέση της σελίδας: Οι πετρελαιοκηλίδες- του ήλιου.

Μαθηματικά:Προσθέτω και αφαιρώ,Β.Μ.σελ. 25.Τ.Ε. σελ. 22,23.Για το σπίτι ασκήσεις 1,3,4 στη σελ. 22.

Πέμπτη 11/11/2022

Γλώσσα:Στάση βροχοσταλίδων,Β.Μ.σελ. 59,60.Για το σπίτι αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία την άσκηση 4 από το Β.Μ.στη σελ. 59 και ένα φυλλάδιο εργασιών.

Μαθηματικά:Προσθέτω και αφαιρώ,Β.Μ.σελ. 24,25.Για το σπίτι από το Τ.Ε.στη σελ. 23 πάνω τις προσθέσεις και αφαιρέσεις  στο τετράδιο μαθηματικών χωρίς τις επαληθεύσεις(θα γίνουν στο σχολείο).

Ιστορία:Κεφ. 8,Β.Μ.σελ. 27,28,29.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Θρησκευτικά:Σπουδαία παιδιά,Β.Μ.σελ. 42,43,44,45,46.

Τρίτη 8/11/2022

Μαθηματικά:Κάναμε επαναληπτικό τεστάκι των κεφ. 1-7 και πήγαμε πολύ καλά!

Ιστορία:Οι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες,Τ.Ε. σελ. 12.Δεν προχωρήσαμε παρακάτω,μιλήσαμε για τους Ολυμπιακούς αγώνες.

Θρησκευτικά:Η γιορτή των Ταξιαρχών που τιμά η Ορθοδοξία σήμερα.

Μελέτη:Ο τόπος μας,Β.Μ.σελ. 24,25,26.Τ.Ε.σελ. 9,10.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως ποδηλάτης.

Δευτέρα 7/11/2022

Γλώσσα:Επαναληπτικό 2ης Ενότητας.Από το Ανθολόγιο σελ. 19,πολύ καλή ανάγνωση και δύο φορές αντιγραφή και ορθογραφία την παραγραφούλα στη μέση της σελίδας-Η ηλιαχτίδα μέχρι ηλιαχτίδες.

Μαθηματικά:Aσκήσεις στον πίνακα και από το Τ.Ε.σελ. 21.Αύριο θα κάνουμε επαναληπτικό τεστάκι .Για το σπίτι δε χρειάζεται να διαβάσουν κάτι τα παιδιά για να δούμε αν έχουμε καταλάβει τα κεφ. από το 1-7.

Παρασκευή 4/11/2022

Γλώσσα:Το εργαστήρι της γλώσσας,Τ.Ε. σελ. 33.Κάναμε επανάληψη των γραμματικών φαινομένων της ενότητας.Τη Δευτέρα θα γράψουμε τεστάκι 2ης ενότητας.Για το σπίτι θα έχουμε ξανά τις λέξεις της άσκησης 1 στη σελ. 33 από το Τ.Ε. για ορθογραφία.Επίσης είπαμε να ξαναδούν τα παιδιά τους κανόνες της ενότητας.(Τους σημείωσαν  στο βιβλίο τους).Επαναληπτικό φυλλάδιο εργασιών.

Μαθηματικά:1η Επανάληψη,Β.Μ.σελ. 23.Τ.Ε.σελ. 20,21.Για το σπίτι την άσκηση 5 από το Τ.Ε. στη σελ. 21 και λίγες ασκησούλες στο τετράδιο μαθηματικών.

Ιστορία:Οι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες,Β.Μ.σελ. 24,25.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα και από το Τ.Ε. την άσκηση 2 στη σελ. 12.

Τετάρτη 2/11/2022

Γλώσσα:Το νερό ταξιδεύει,Τ.Ε.σελ. 31.Μιλήσαμε για τη σπουδαιότητα του νερού στη ζωή μας.Για το σπίτι την άσκηση  από το Τ.Ε. στη σελ. 31.Επίσης από το Τ.Ε. αντιγραφή μία φορά και ορθογραφία τις λέξεις από την άσκηση 1 στη σελ. 32.

Μαθηματικά:Kάναμε επαναληπτικές ασκήσεις στον πίνακα.Για το σπίτι πράξεις στο τετράδιο μαθηματικών.

Μελέτη:Ο τόπος μας,Β.Μ.σελ. 22,23.

Δευτέρα 31/10/2022

Γλώσσα:Το νερό ταξιδεύει,Β.Μ.σελ. 43,44.Για το σπίτι την άσκηση 6 δύο φορές αντιγραφή και ορθογραφία και επίσης την άσκηση της σελ. 45 του βιβλίου.

Μαθηματικά:1η Επανάληψη,Β.Μ.σελ. 22,23.Για το σπίτι από το Τ.Ε. την άσκηση 1 στη σελ. 20 και από την σελ. 21 τις προσθέσεις και αφαιρέσεις που βρίσκονται στο πάνω μέρος.(Να γίνουν κάθετα στο τετράδιο).

Τρίτη 25/10/2022

Μαθηματικά:Κεφ. 7ο,Τ.Ε.σελ. 18,19.

Ιστορία:Κεφ. 6ο,Β.Μ.σελ. 21,22.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Θρησκευτικά:Η Γέννηση της Θεοτόκου(ζωγραφιά).

Δευτέρα 24/10/2022

Γλώσσα:Οκτώβρης 1940,Β.Μ.σελ. 48,49,50,51.

Μαθηματικά:Κεφ. 7ο,Β.Μ.σελ. 21.

Παρασκευή 21/10/2022

Γλώσσα:Το νερό ταξιδεύει,Β.Μ.σελ. 43.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Μαθηματικά:Κεφ. 7ο,Β.Μ.σελ. 20.

Αγγλικά:Κάναμε στην τάξη τετράδιο εργασιών σελ. 8 άσκηση 4 σελ. 10 άσκηση 6 και ασκήσεις there is lare online live worksheets.

Ιστορία:Νέες αποικίες των Ελλήνων,Τ.Ε.σελ. 10.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το ίδιο μάθημα στη σελ. 17.

 Tετάρτη 19/10/22

Γλώσσα:Ο νερουλάς,Β.Μ.σελ. 40,41.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα,αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία τις λέξεις από την άσκηση 4 του βιβλίου και στο τετράδιο εργασιών να κλίνουν τα ανισοσύλλαβα ουσιαστικά ο γαλατάς, ο σφουγγαράς και ο μυλωνάς.

Μαθηματικά:Κεφ. 6ο,Β.Μ.σελ. 19.Τ.Ε.σελ. 16,17.

Μελέτη:Ο τόπος μας,Β.Μ.σελ. 20.

 

Αγγλικά: Εξάσκηση  there is/are

Για το σπίτι Τ.Ε σ.8  ασκ.3

 

Δευτέρα 17/10/2022

Γλώσσα:Το νερό στη θρησκεία,στους μύθους και στις παραδόσεις,Β.Μ.σελ. 39.Τ.Ε.σελ. 26,27.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα,αντιγραφή μία φορά και ορθογραφία την άσκηση 2 στη σελ. 39 του βιβλίου.

Μαθηματικά:Mαθαίνω για τα πολύγωνα,Τ.Ε.σελ. 14,15.

Παρασκευή 14/10/2022

Γλώσσα:Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα,Β.Μ.σελ. 37,38.Τ.Ε.σελ. 23,24,25.Για το σπίτι την άσκηση 6 από το Β.Μ. στη σελ. 38 και στο πρόχειρο να κλίνουν τα ουσιαστικά: ο άνθρωπος,η αίθουσα, το θρανίο.

Μαθηματικά:Μαθαίνω για τα πολύγωνα,Β.Μ.σελ. 17.Τ.Ε.σελ. 15(τάγκραμ).

Ιστορία:Νέες αποικίες των Ελλήνων,Β.Μ.σελ.17,18,19.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Πέμπτη 13/10/2022

Γλώσσα:Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα,Β.Μ.σελ. 35,36,37.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα,αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία τις λέξεις από το κείμενο που γράφονται με δύο όμοια σύμφωνα όπως η λέξη <<θάλασσα>>  στην άσκηση 7 του βιβλίου.Από το Τ.Ε. την άσκηση 4 στη σελ. 25.

Αγγλικά:Εξάσκηση there is/there are ,some,anyΓια το σπίτι :Να μετατραπούν σε ερώτηση και άρνηση τα παρακάτω:

There is a picture on the wall.

There are some pencils in my pencilcase.

Τετάρτη 12/10/2022

Γλώσσα:Το νερό συστήνεται,Β.Μ.σελ. 32,33,34.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση  το μάθημα και τις ασκήσεις 2 και 3 από το Τ.Ε. στη σελ.21 και 22.

Μαθηματικά:Mαθαίνω για τα πολύγωνα,Β.Μ.σελ. 16,17.

Μελέτη:Κεφ. 4ο,Β.Μ.σελ. 18,19.Τ.Ε.σελ. 8.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το <<Αξίζει να διαβάσουμε>> στη σελ. 19.

Τρίτη 11/1ο/2022

Μαθηματικά:Κεφ. 4ο,Τ.Ε.σελ. 12.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Ιστορία:Eπαναληπτικό 1ης ενότητας.

Μελέτη:Το γεωγραφικό διαμέρισμα που ζούμε,Β.Μ.σελ. 16,17.

Θρησκευτικά:Οι γιορτές της Παναγίας μας.

Εργαστήριο δεξιοτήτων:Μαθαίνω τις πινακίδες.

Δευτέρα 10/10/2022

Γλώσσα:Επαναληπτικό 1ης Ενότητας.Τα παιδιά έγραψαν πολύ καλά.Αυτό που πρέπει να ξαναδούμε λίγο ακόμη είναι τα επίθετα σε -ινός, -ινή,-ινό.Για το σπίτι έχουμε μια άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου με θέμα << Το σπίτι μου>>.Τα παιδιά να την κάνουν μόνα τους (οδηγίες δόθηκαν) και τυχόν λαθάκια και διορθώσεις θα γίνουν στο σχολείο.

Μαθηματικά:Κεφ. 4ο,Τ.Ε.σελ. 13.Για το σπίτι την άσκηση 4 από το Τ.Ε.στη σελ. 12.Αν δεν καταφέρουν να βρουν τους αριθμούς-στόχους,θα τους βρούμε μαζί στο σχολείο.

Παρασκευή 7/10/2022

Γλώσσα:Ο μαύρος ήλιος(από το Ανθολόγιο),σελ. 130,131.Τη Δευτέρα θα κάνουμε επαναληπτικό τεστάκι 1ης Ενότητας.Σημειώσαμε μέσα στο βιβλίο μας τι πρέπει να ξαναθυμηθούν τα παιδιά(όλους τους κανόνες).

Μαθηματικά:Κεφ. 4ο,Β.Μ.σελ. 14,15.Για το σπίτι από το Τ.Ε. την  άσκηση 5 στη σελ. 13.

Ιστορία:Επαναληπτικό μάθημα,Τ.Ε.σελ. 8 και 9.Την Τρίτη θα κάνουμε επαναληπτικό τεστάκι στην 1η Ενότητα.Τα παιδιά να διαβάσουν τα σχεδιαγράμματα της ενότητας που έχουν.

Θρησκευτικά:Το πρόσωπο της μητέρας,Β.Μ. σελ. 22,23,24,25.

Τρίτη 4/10/2022

Μαθηματικά:Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000,Τ.Ε.σελ. 10,11.

Ιστορία:Η γραφή και η τέχνη,Β.Μ.σελ. 14,15.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.Μπορεί να σας βοηθήσει πολύ το σχεδιάγραμμα.

Θρησκευτικά:Παναγία, η Μητέρα του Χριστού,Β.Μ.σελ. 27,28,29.

Μελέτη:Kεφ. 2ο,Β.Μ.σελ. 15.Τ.Ε.σελ. 7.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το << Αξίζει να διαβάσουμε>> στη σελ. 15.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Η σημασία των πινακίδων σήμανσης.

 

:

Δευτέρα 3/10/2022

Γλώσσα:Αστραδενή,Τ.Ε. σελ. 16,17,18.Για το σπίτι την άσκηση της σελ. 29 από το Β.Μ.

Μαθηματικά:Φτάνω στους αριθμούς-στόχους.Ασκήσεις στον πίνακα.Για το σπίτι από το Τ.Ε. τις ασκήσεις 2 και 6 στη σελ. 10 και 11 αντίστοιχα.Αν κάπου δυσκολεύεστε θα γίνουν όλες οι ασκήσεις στο σχολείο.

Τετάρτη 28/9/2022

Γλώσσα:Αστραδενή,Β.Μ.σελ. 24,25,26.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα και ένα φυλλάδιο εργασιών με ασκήσεις επιθέτων.

Μαθηματικά:Προσθέσεις και αφαιρέσεις στον πίνακα.

Μελέτη:Μακεδονία,Νομοί και πρωτεύουσες.Για το σπίτι άσκηση σε φυλλάδιο εργασιών.

Τρίτη 27/9/2022

Μαθηματικά:Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000,Β.Μ.σελ. 12,13.Για το σπίτι από το Τ.Ε. την άσκηση 1 και την άσκηση 3 κάνοντας τις πράξεις κάθετα στο τετράδιο μαθηματικών.

Ιστορία:Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων,Β.Μ.σελ. 11,12.Τ.Ε.σελ. 7.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Μελέτη:Κεφ. 2ο,Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας,Β.Μ.σελ. 13,14.

Θρησκευτικά:Η αληθινή προσευχή,Β.Μ.σελ. 18,19,20.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Ευ Ζην,Κυκλοφορώ με ασφάλεια.

Δευτέρα 26/9/2022

Γλώσσα:Ξημερώνει μια νέα μέρα.Ώρα για σχολείο…,Τ.Ε.σελ. 15.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Μαθηματικά:Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000,Τ.Ε.σελ. 8,9.

Παρασκευή 23/9/2022

Μαθηματικά:Διαχειρίζομαι τους αριθμούς ως το 10.000,Τ.Ε.σελ. 8.Για το σπίτι άσκηση στο τετράδιο των μαθηματικών.

Γλώσσα:Ξημερώνει μια νέα μέρα… ώρα για σχολείο,Β.Μ.σελ. 20,21,22,23.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το δεύτερο κομμάτι που μιλάει για το σχολείο του μέλλοντος και τις ασκήσεις 3,4,5 στη σελ. 23.

Ιστορία:Β.Μ.σελ. 9,10.Τ.Ε.σελ.6.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα ολόκληρο  αφού το τελειώσαμε σήμερα.

Θρησκευτικά:Προσευχή στο καμίνι της φωτιάς,Β.Μ.σελ. 15,16.

Τετάρτη 21/9/2022

Γλώσσα:Τ.Ε.σελ. 12.Β.Μ. σελ. 17,18,19.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 17,άσκηση 2 στη σελ. 18 και άσκηση 1 από το Τ.Ε. στη σελ.13.

Μαθηματικά:B.Μ. σελ. 10,11.Για το σπίτι από Τ.Ε. την άσκηση 2 στη σελ. 8.

Μελέτη:Κεφ. 2,Β.Μ.σελ. 13 ,14.

Τρίτη 20/9/2022

Μαθηματικά:Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000,Β.Μ.σελ. 10.

Ιστορία:Οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες,Β.Μ.σελ. 9.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μισό μάθημα μέχρι την τρίτη παράγραφο στη σελ. 9 του βιβλίου.

Μελέτη:Πρώτη γνωριμία με την Ελλάδα,Β.Μ.σελ. 10,11,12.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το <<Αξίζει να διαβάσουμε>> στη σελ. 12 με τα εννέα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας.

Θρησκευτικά:Οι άνθρωποι προσεύχονται,Β.Μ.σελ. 12,13,14.

Δευτέρα 19/9/2022

Γλώσσα:Αναμνήσεις του καλοκαιριού,Β.Μ.σελ. 14,15.Για το σπίτι αντιγραφή μία φορά και ορθογραφία τις προτάσεις της άσκησης 4 και την άσκηση 5 στη σελ. 16.

Μαθηματικά:Προσθέσεις και αφαιρέσεις στον πίνακα.Για το σπίτι την άσκηση με τα σημαιάκια στη σελ. 7 από το Τ.Ε.Προχωράς βήμα βήμα σύμφωνα με αυτό που ζητάει η άσκηση κάθε φορά.

Παρασκευή 16/9/2022

Γλώσσα:Aναμνήσεις του καλοκαιριού,Β.Μ.σελ. 13,14.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα και από το Τ.Ε.την άσκηση 1 στη σελ. 10 με ωραία γράμματα.

Μαθηματικά:Θυμάμαι ό,τι έμαθα από την Γ΄ Τάξη,Τ.Ε.σελ. 6,7.Για το σπίτι στο τετράδιο μαθηματικών τις πράξεις που είναι στην αρχή της σελ. 7.

Ιστορία:H κάθοδος των Δωριέων,Β.Μ.σελ. 6,7,8..Τ.Ε.σελ. 5.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Θρησκευτικά:Ηπροσευχή στο σχολείο,Β.Μ.σελ. 10,11.

Παρασκευή 4/2/2022

Ένα κουίζ για επανάληψη. Βάζετε στην αρχή το ψευδόνυμό σας και παίζετε! Βάλτε τα δυνατά σας γιατί στο τέλος φαίνεται το σκορ σας! https://quizizz.com/join?gc=3635477

Και λίγη εξάσκηση για το καινούριο Unit.

Αγγλικά: Β.Μ σελ. 38 & 39. Διαβάσαμε το κείμενο ξανά & τις λέξεις και κάναμε κ την άσκηση 4 (σελ. 39). Για το σπίτι σελ. 43 ασκήσεις 1,2,3.

Τετάρτη 15/12/2021

Β.Μ Ανάγνωση ξανά τη σελ. 38. Για Ο+Α τις 2 προτάσεις που γράψαμε στο τετράδιο.

Τετάρτη 11/12/2021

Μπορείτε να παίξετε τα παρακάτω παιχνίδια για εξάσκηση στο λεξιλόγιο με θέμα χώρες-εθνικότητες.

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1112273&fbclid=IwAR365NncuPAqLvYfeJRf0qR2WobGapMB_pEBYEH1MhhTheataR0Fl9PEwpA

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=740358&fbclid=IwAR3Z4I7QmdUg-3m359vvta9rJmDCkrlM4StvOwocvIajHfguYQbMDTX1Sy4

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=740336&fbclid=IwAR0u7B2uyAe77rP_ros-PZsbEpBDbqfEQaf_rb2p5Y_YUruUAnDPbdtiWRQ

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=740186&fbclid=IwAR0ZZv1ptDpEWPuwbZAdeTvOFtYH-2QG6Guk8yQ7IgmI_8dOxLECAjjTUJc

Δευτέρα 9/12/2021

Έχουμε ξεκινήσει το unit 3. Ακούστε εδώ http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2266/Agglika_D-Dimotikou_html-empl/index3_1.html αρκετές φορές τον διάλογο στη σελ. 34 για να μπορείτε να διαβάζετε καλά το κείμενο. Για εξάσκηση να κάνετε την άσκηση συμπλήρωσης κενών https://wordwall.net/play/26084/772/494 και την άσκηση λεξιλογίου https://wordwall.net/play/8040/858/288

Παρασκευή 26/11/2021

Αγγλικά: B.M σελ.8 & Τ.Ε. σελ. 20. Για το σπίτι Β.Μ σελ. 32 οι ασκήσεις 4 & 5. Για εμπέδωση μπορείτε να κάνετε τις ασκήσεις εδώ.

Τετάρτη 22/11/2021

Στο επόμενο μάθημα θα ελέγξουμε τις ασκήσεις στο Τ.Ε σελ. 17, 18 & 19.  Για εξάσκηση μπορείτε να κάνετε και αυτά: https://wordwall.net/play/7670/619/903     https://wordwall.net/resource/3896789/quiz-hobbies

Παρασκευή 19/11/2021

Αγγλικά: B.M σελ. 26 & 27. Ο + Α τις λέξεις στη σελ. 27 ( ασκ.3). Μπορείτε να κάνετε και τα παρακάτω κουίζ για εξάσκηση. 

https://wordwall.net/play/2153/100/275 

https://wordwall.net/play/24632/412/246

Δευτέρα 8/11/2021

 

 

 

 

Παρασκευή 22/10/2021

Τελειώσαμε την επανάληψη στο Unit 1. Παρακάτω μπορείτε να κάνετε τις έξτρα ασκήσεις που εξηγήσαμε στην τάξη. Το τεστ στο Unit 1 θα το γράψουμε την Παρασκευή. Καλό σαββατοκύριακο!

Δευτέρα 18/10/2021

Συνεχίσαμε τις ασκήσεις στο Τ.Ε και θα τις τελειώσουμε την Τετάρτη. Για διάβασμα έχουμε το ρήμα have/has got (το γράψαμε και στο τετράδιο). Για εξάσκηση μπορείτε να κάνετε αυτό το κουίζ https://wordwall.net/play/397/493/28470.Επίσης, ας ξεκινήσετε την επανάληψη στο Unit 1 γιατί την άλλη βδομάδα θα γράψουμε το πρώτο τεστ. Οι ασκήσεις θα είναι σαν και αυτές στη σελίδα 19 & 20 του Β.Μ.

Τετάρτη 8/10/2021

Αγγλικά: Β.Μ σελ. 17 & Τ.Ε. σελ. 8. Για το σπίτι Β.Μ. σελ 19-20 να κάνετε τις 5 ασκήσεις. Σας στέλνω και ένα worksheet για περισσότερη εξάσκηση στο σχολικό πρόγραμμα. https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=D%20class&s=English&t=yysl9o4l0m&sr=n&ms=uz&l=jv&i=udncoco&r=ld&db=0&f=dzduuzzn&cd=piipa4j9a2vlqyxnlkjkjan2ngnxxgglxg

Τετάρτη 6/10/2021

Αγγλικά: Β.Μ σελ. 17. Στο σπίτι θα συμπληρώσετε το σχολικό σας πρόγραμμα με τα μαθήματα χρησιμοποιώντας τις αγγλικές λέξεις που μάθαμε. Όσα μαθήματα δεν γνωρίζετε πως λέγονται θα τα συμπληρώσουμε μαζί αύριο. Ένα ακόμα βίντεο για τα σχολικά μαθήματα https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk & το https://wordwall.net/play/1258/657/314 κουίζ. 

Δευτέρα 4/10/2021

Αγγλικά: Β.Μ σελ. 15. Ανάγνωση το 2 φορές το τραγούδι άσκηση 4. Για ορθογραφία & αντιγραφή: School subjects: Language, Maths, Environmental Studies, English, Physical Education, Music, History, Religious Education, Art. Αύριο θα γράψουμε στο τετράδιο το σχολικό πρόγραμμα που έχουμε φέτος στα αγγλικά. Εδώ θα βρείτε και το βίντεο που είδαμε για τα σχολικά μαθήματα https://www.youtube.com/watch?v=JoDm0RC5gk8&t=4s

Παρασκευή 1/10/2021

Αγγλικά: Β.Μ σελ. 14. Ανάγνωση το 2 φορές το κείμενο. Για ορθογραφία & αντιγραφή: School subjects: Language, Maths, Environmental Studies, English, Physical Education. Για εξάσκηση μπορείτε να δείτε τα βίντεο και να τραγουδήσετε: School objects &  & 7 Days of the Week. Επίσης σας στέλνω και το κρυπτόλεξο με τις μέρες της εβδομάδας: https://wordwall.net/play/402/088/1298

Τετάρτη 22/9/2021

Αγγλικά: Β.Μ. σελ. 11 & 12. Στο Τ.Ε έχουμε τις ασκήσεις 1 & 2 σελ. 7.

Δευτέρα 20/9/2021

Αγγλικά: Β.Μ. σελ. 10 ξανά ανάγνωση το κείμενο. Μπορείτε να το ακούσετε αφού ανοίξετε το σύνδεσμο: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2266/Agglika_D-Dimotikou_html-empl/index1_1.html. Θα πατήσετε το βελάκι δίπλα στο μικρόφωνο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το κείμενο. Αντιγραφή 2φορές & ορθογραφία τους αριθμούς 10-100 Β.Μ. σελ.11. Για εξάσκηση μπορείτε να παίξετε τα παιχνίδια: https://wordwall.net/play/7047/339/681 & https://wordwall.net/play/2631/436/153

Παρασκευή 17/9/2021

Αγγλικά: Καλή σχολική χρονιά! Ξεκινήσαμε με το Β.Μ σελ. 10. Για το σπίτι έχουμε ανάγνωση 2 φορές το κείμενο αυτής της σελίδας.