Δ Τάξη

Παρασκευή 09/12/2022

Γλώσσα:Στο δρόμο με το Σωτήρη,Β.Μ.σελ. 79,80,81,82.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα και από το Τ.Ε. ασκήσεις 1,2,3 στη σελ. 49.

Μαθηματικά:Διαιρώ με διάφορους τρόπους,Β.Μ.σελ. 32,33.

Ιστορία:To παλιό πολίτευμα της Αθήνας,Τ.Ε. σελ. 17.Μάθημα θα έχουμε το ίδιο.

Θρησκευτικά:Η Αγία Άννα.

Πέμπτη 08/12/2022

Γλώσσα:Μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής,Β.Μ.σελ. 77,78.Τ.Ε.σελ. 47,48.Για το σπίτι την άσκηση 4 από το Β.Μ. στη σελ. 78 και φυλλάδιο εργασιών.

Τετάρτη 07/12/2022

Γλώσσα:Μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής,Β.Μ.σελ.74,75,76,77.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα και τις ασκήσεις 2 και 6 στη σελ. 78.

Mαθηματικά:Πολλαπλασιάζω και  διαιρώ,Τ.Ε. σελ. 29.

Τρίτη 06/12/2022

Μαθηματικά:Πολλαπλασιάζω και διαιρώ,Τ.Ε.σελ. 28,29.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Ιστορία:Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας,Β.Μ.σελ. 38,39.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Θρησκευτικά:Ο Άγιος Νικόλαος.

Μελέτη:Ο πολιτισμός των Ελλήνων,Β.Μ.σελ. 36,37.

Δευτέρα 05/12/2022

Γλώσσα:Kάναμε επαναληπτικό τεστάκι 4ης Ενότητας.

Μαθηματικά:Πολλαπλασιάζω και διαιρώ,Β.Μ.σελ. 30,31.Για το σπίτι από το Τ.Ε. την άσκηση 4 στη σελ. 28 και στη σελ. 29 πάνω το << υπολογίζω με το νου>>.

Παρασκευή 02/12/2022

Γλώσσα:Το εργαστήρι της Γλώσσας,Τ.Ε.σελ. 45,46.Από το Β.Μ. να γίνει η άσκηση  της σελ. 71.Επίσης έχουμε ένα φυλλάδιο με επαναληπτικές ασκήσεις ενότητας.Τη Δευτέρα θα κάνουμε επαναληπτικό τεστάκι ενότητας.Οι ασκήσεις θα είναι παρόμοιες με αυτές του φυλλαδίου.Ό,τι δεν καταλάβουν τα παιδιά θα το ξαναδούμε μαζί στο σχολείο.

Μαθηματικά:Επιλύω προβλήματα,Τ.Ε. σελ.26,27.

Ιστορία:Σπάρτη:Η ζωή στην πόλη,Β.Μ.σελ. 36,37.Τ.Ε.σελ. 16.Δεν προχωρήσαμε παρακάτω.

Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Πέμπτη 01/12/2022

Γλώσσα:Σκουπίδια στη θάλασσα,Τ.Ε. σελ.42,43,44.Δημιουργία αφίσας με θέμα την ανακύκλωση στο σχολείο μας.Για το σπίτι από το εργαστήρι της γλώσσας που βρίσκεται στο Τ.Ε. τις ασκήσεις που βρίσκονται στις σελ. 45,46.

Τετάρτη 30/11/2022

Γλώσσα:Σκουπίδια στη θάλασσα,Β.Μ.σελ. 68,69,70.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα,αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία την άσκηση 3 από το βιβλίο στη σελ. 70 και μία άσκηση στο τετράδιο παραγωγής γραπτού λόγου.

Μαθηματικά:Επιλύω προβλήματα,Β.Μ.σελ. 29.Για το σπίτι πολλαπλασιασμούς στο τετράδιο μαθηματικών.

Μελέτη:Eλλάδα-Ηχώρα μας,Τ.Ε.σελ. 12,13.

Τρίτη 29/11/2022

Μαθηματικά:Εικονοπροβλήματα,Β.Μ.σελ. 28.Για το σπίτι από το Τ.Ε. τους πολαπλασιασμούς από τις ασκήσεις 1 και 5  στις σελ. 26 και 27.Να γίνουν κάθετα στο τετράδιο μαθηματικών.

Ιστορία:Κεφ. 11,Β.Μ.σελ.35,36.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Μελέτη:Κεφ. 10.Πώς ένα σημαντικό έργο αλλάζει τη ζωή μας,Β.Μ.σελ. 32,33,34.

Θρησκευτικά:Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως επιβάτης.

 

Δευτέρα 28/11/2022

Γλώσσα:Χρησιμοποίησέ το ξανά… και ξανά….και ξανά…,Τ.Ε.σελ. 41.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Μαθηματικά:Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους,Τ.Ε.σελ. 25.Επίσης κάναμε κάθετους πολλαπλασιασμούς στον πίνακα.Για το σπίτι από το Τ.Ε. την άσκηση 8 στη σελ. 25.

Παρασκευή 25/11/2022

Γλώσσα:Χρησιμοποίησέ το ξανά… και ξανά…και ξανά…,Β.Μ.σελ. 64,65 66,67.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα,αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία την άσκηση 3 στη σελ. 65 και φυλλάδιο εργασιών.

Μαθηματικά:Πολλαπλασιάζω και διαιρώ,Β.Μ.σελ. 27.Τ.Ε.σελ. 24.Για το σπίτι πολλαπλασιασμούς στο τετράδιο μαθηματικών.

Ιστορία:Κεφ. 10,Β.Μ.σελ. 32,33,34.Τ.Ε σελ. 15. Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Θρησκευτικά:Η Αγία Αικατερίνη.

Πέμπτη 24/11/2022

Γλώσσα:Στάση βροχοσταλίδων,Τ.Ε.σελ. 39,40( Δημιουργία επιστολής ).Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Τετάρτη 23/11/2022

Γλώσσα:Στάση βροχοσταλίδων,Β.Μ.σελ. 62,63.Τ.Ε.σελ. 37,38.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Μαθηματικά:Πολλαπλασιάζω και διαιρώ,Β.Μ.σελ. 26.Για το σπίτι από το Τ.Ε. τους πολλαπλασιασμούς που βρίσκονται στο πάνω μέρος της σελίδας  25.

Μελέτη:Κεφ. 9ο,Β.Μ.σελ. 30,31.

Tρίτη  22/11/2022

Μαθηματικά:Κεφ. 8,Τ.Ε. σελ. 23.Για το σπίτι στο τετράδιο μαθηματικών προσθέσεις και αφαιρέσεις.

Ιστορία:Κεφ. 9ο,Β.Μ.σελ. 30,31.Τ.Ε.σελ. 14. Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Μελέτη:Kεφ. 8ο,Β.Μ.σελ. 27,28,29.Τ.Ε.σελ. 10,11.

Θρησκευτικά:Δαβίδ,Β.Μ.σελ. 47,48,49,50.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:O καλύτερος τρόπος μετακίνησης(φυλλάδια εργασιών).

Δευτέρα 21/11/2022

Γλώσσα:Στάση βροχοσταλίδων,Β.Μ.σελ. 61.Τ.Ε.σελ. 34,35,36.Για το σπίτι από το Τ.Ε. την άσκηση 3 στη σελ.  36.Επίσης πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 61 και αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία τη μικρή παραγραφούλα περίπου στη μέση της σελίδας: Οι πετρελαιοκηλίδες- του ήλιου.

Μαθηματικά:Προσθέτω και αφαιρώ,Β.Μ.σελ. 25.Τ.Ε. σελ. 22,23.Για το σπίτι ασκήσεις 1,3,4 στη σελ. 22.

Πέμπτη 11/11/2022

Γλώσσα:Στάση βροχοσταλίδων,Β.Μ.σελ. 59,60.Για το σπίτι αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία την άσκηση 4 από το Β.Μ.στη σελ. 59 και ένα φυλλάδιο εργασιών.

Μαθηματικά:Προσθέτω και αφαιρώ,Β.Μ.σελ. 24,25.Για το σπίτι από το Τ.Ε.στη σελ. 23 πάνω τις προσθέσεις και αφαιρέσεις  στο τετράδιο μαθηματικών χωρίς τις επαληθεύσεις(θα γίνουν στο σχολείο).

Ιστορία:Κεφ. 8,Β.Μ.σελ. 27,28,29.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Θρησκευτικά:Σπουδαία παιδιά,Β.Μ.σελ. 42,43,44,45,46.

Τρίτη 8/11/2022

Μαθηματικά:Κάναμε επαναληπτικό τεστάκι των κεφ. 1-7 και πήγαμε πολύ καλά!

Ιστορία:Οι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες,Τ.Ε. σελ. 12.Δεν προχωρήσαμε παρακάτω,μιλήσαμε για τους Ολυμπιακούς αγώνες.

Θρησκευτικά:Η γιορτή των Ταξιαρχών που τιμά η Ορθοδοξία σήμερα.

Μελέτη:Ο τόπος μας,Β.Μ.σελ. 24,25,26.Τ.Ε.σελ. 9,10.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως ποδηλάτης.

Δευτέρα 7/11/2022

Γλώσσα:Επαναληπτικό 2ης Ενότητας.Από το Ανθολόγιο σελ. 19,πολύ καλή ανάγνωση και δύο φορές αντιγραφή και ορθογραφία την παραγραφούλα στη μέση της σελίδας-Η ηλιαχτίδα μέχρι ηλιαχτίδες.

Μαθηματικά:Aσκήσεις στον πίνακα και από το Τ.Ε.σελ. 21.Αύριο θα κάνουμε επαναληπτικό τεστάκι .Για το σπίτι δε χρειάζεται να διαβάσουν κάτι τα παιδιά για να δούμε αν έχουμε καταλάβει τα κεφ. από το 1-7.

Παρασκευή 4/11/2022

Γλώσσα:Το εργαστήρι της γλώσσας,Τ.Ε. σελ. 33.Κάναμε επανάληψη των γραμματικών φαινομένων της ενότητας.Τη Δευτέρα θα γράψουμε τεστάκι 2ης ενότητας.Για το σπίτι θα έχουμε ξανά τις λέξεις της άσκησης 1 στη σελ. 33 από το Τ.Ε. για ορθογραφία.Επίσης είπαμε να ξαναδούν τα παιδιά τους κανόνες της ενότητας.(Τους σημείωσαν  στο βιβλίο τους).Επαναληπτικό φυλλάδιο εργασιών.

Μαθηματικά:1η Επανάληψη,Β.Μ.σελ. 23.Τ.Ε.σελ. 20,21.Για το σπίτι την άσκηση 5 από το Τ.Ε. στη σελ. 21 και λίγες ασκησούλες στο τετράδιο μαθηματικών.

Ιστορία:Οι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες,Β.Μ.σελ. 24,25.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα και από το Τ.Ε. την άσκηση 2 στη σελ. 12.

Τετάρτη 2/11/2022

Γλώσσα:Το νερό ταξιδεύει,Τ.Ε.σελ. 31.Μιλήσαμε για τη σπουδαιότητα του νερού στη ζωή μας.Για το σπίτι την άσκηση  από το Τ.Ε. στη σελ. 31.Επίσης από το Τ.Ε. αντιγραφή μία φορά και ορθογραφία τις λέξεις από την άσκηση 1 στη σελ. 32.

Μαθηματικά:Kάναμε επαναληπτικές ασκήσεις στον πίνακα.Για το σπίτι πράξεις στο τετράδιο μαθηματικών.

Μελέτη:Ο τόπος μας,Β.Μ.σελ. 22,23.

Δευτέρα 31/10/2022

Γλώσσα:Το νερό ταξιδεύει,Β.Μ.σελ. 43,44.Για το σπίτι την άσκηση 6 δύο φορές αντιγραφή και ορθογραφία και επίσης την άσκηση της σελ. 45 του βιβλίου.

Μαθηματικά:1η Επανάληψη,Β.Μ.σελ. 22,23.Για το σπίτι από το Τ.Ε. την άσκηση 1 στη σελ. 20 και από την σελ. 21 τις προσθέσεις και αφαιρέσεις που βρίσκονται στο πάνω μέρος.(Να γίνουν κάθετα στο τετράδιο).

Τρίτη 25/10/2022

Μαθηματικά:Κεφ. 7ο,Τ.Ε.σελ. 18,19.

Ιστορία:Κεφ. 6ο,Β.Μ.σελ. 21,22.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Θρησκευτικά:Η Γέννηση της Θεοτόκου(ζωγραφιά).

Δευτέρα 24/10/2022

Γλώσσα:Οκτώβρης 1940,Β.Μ.σελ. 48,49,50,51.

Μαθηματικά:Κεφ. 7ο,Β.Μ.σελ. 21.

Παρασκευή 21/10/2022

Γλώσσα:Το νερό ταξιδεύει,Β.Μ.σελ. 43.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Μαθηματικά:Κεφ. 7ο,Β.Μ.σελ. 20.

Αγγλικά:Κάναμε στην τάξη τετράδιο εργασιών σελ. 8 άσκηση 4 σελ. 10 άσκηση 6 και ασκήσεις there is lare online live worksheets.

Ιστορία:Νέες αποικίες των Ελλήνων,Τ.Ε.σελ. 10.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το ίδιο μάθημα στη σελ. 17.

 Tετάρτη 19/10/22

Γλώσσα:Ο νερουλάς,Β.Μ.σελ. 40,41.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα,αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία τις λέξεις από την άσκηση 4 του βιβλίου και στο τετράδιο εργασιών να κλίνουν τα ανισοσύλλαβα ουσιαστικά ο γαλατάς, ο σφουγγαράς και ο μυλωνάς.

Μαθηματικά:Κεφ. 6ο,Β.Μ.σελ. 19.Τ.Ε.σελ. 16,17.

Μελέτη:Ο τόπος μας,Β.Μ.σελ. 20.

 

Αγγλικά: Εξάσκηση  there is/are

Για το σπίτι Τ.Ε σ.8  ασκ.3

 

Δευτέρα 17/10/2022

Γλώσσα:Το νερό στη θρησκεία,στους μύθους και στις παραδόσεις,Β.Μ.σελ. 39.Τ.Ε.σελ. 26,27.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα,αντιγραφή μία φορά και ορθογραφία την άσκηση 2 στη σελ. 39 του βιβλίου.

Μαθηματικά:Mαθαίνω για τα πολύγωνα,Τ.Ε.σελ. 14,15.

Παρασκευή 14/10/2022

Γλώσσα:Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα,Β.Μ.σελ. 37,38.Τ.Ε.σελ. 23,24,25.Για το σπίτι την άσκηση 6 από το Β.Μ. στη σελ. 38 και στο πρόχειρο να κλίνουν τα ουσιαστικά: ο άνθρωπος,η αίθουσα, το θρανίο.

Μαθηματικά:Μαθαίνω για τα πολύγωνα,Β.Μ.σελ. 17.Τ.Ε.σελ. 15(τάγκραμ).

Ιστορία:Νέες αποικίες των Ελλήνων,Β.Μ.σελ.17,18,19.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Πέμπτη 13/10/2022

Γλώσσα:Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα,Β.Μ.σελ. 35,36,37.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα,αντιγραφή δύο φορές και ορθογραφία τις λέξεις από το κείμενο που γράφονται με δύο όμοια σύμφωνα όπως η λέξη <<θάλασσα>>  στην άσκηση 7 του βιβλίου.Από το Τ.Ε. την άσκηση 4 στη σελ. 25.

Αγγλικά:Εξάσκηση there is/there are ,some,anyΓια το σπίτι :Να μετατραπούν σε ερώτηση και άρνηση τα παρακάτω:

There is a picture on the wall.

There are some pencils in my pencilcase.

Τετάρτη 12/10/2022

Γλώσσα:Το νερό συστήνεται,Β.Μ.σελ. 32,33,34.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση  το μάθημα και τις ασκήσεις 2 και 3 από το Τ.Ε. στη σελ.21 και 22.

Μαθηματικά:Mαθαίνω για τα πολύγωνα,Β.Μ.σελ. 16,17.

Μελέτη:Κεφ. 4ο,Β.Μ.σελ. 18,19.Τ.Ε.σελ. 8.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το <<Αξίζει να διαβάσουμε>> στη σελ. 19.

Τρίτη 11/1ο/2022

Μαθηματικά:Κεφ. 4ο,Τ.Ε.σελ. 12.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Ιστορία:Eπαναληπτικό 1ης ενότητας.

Μελέτη:Το γεωγραφικό διαμέρισμα που ζούμε,Β.Μ.σελ. 16,17.

Θρησκευτικά:Οι γιορτές της Παναγίας μας.

Εργαστήριο δεξιοτήτων:Μαθαίνω τις πινακίδες.

Δευτέρα 10/10/2022

Γλώσσα:Επαναληπτικό 1ης Ενότητας.Τα παιδιά έγραψαν πολύ καλά.Αυτό που πρέπει να ξαναδούμε λίγο ακόμη είναι τα επίθετα σε -ινός, -ινή,-ινό.Για το σπίτι έχουμε μια άσκηση παραγωγής γραπτού λόγου με θέμα << Το σπίτι μου>>.Τα παιδιά να την κάνουν μόνα τους (οδηγίες δόθηκαν) και τυχόν λαθάκια και διορθώσεις θα γίνουν στο σχολείο.

Μαθηματικά:Κεφ. 4ο,Τ.Ε.σελ. 13.Για το σπίτι την άσκηση 4 από το Τ.Ε.στη σελ. 12.Αν δεν καταφέρουν να βρουν τους αριθμούς-στόχους,θα τους βρούμε μαζί στο σχολείο.

Παρασκευή 7/10/2022

Γλώσσα:Ο μαύρος ήλιος(από το Ανθολόγιο),σελ. 130,131.Τη Δευτέρα θα κάνουμε επαναληπτικό τεστάκι 1ης Ενότητας.Σημειώσαμε μέσα στο βιβλίο μας τι πρέπει να ξαναθυμηθούν τα παιδιά(όλους τους κανόνες).

Μαθηματικά:Κεφ. 4ο,Β.Μ.σελ. 14,15.Για το σπίτι από το Τ.Ε. την  άσκηση 5 στη σελ. 13.

Ιστορία:Επαναληπτικό μάθημα,Τ.Ε.σελ. 8 και 9.Την Τρίτη θα κάνουμε επαναληπτικό τεστάκι στην 1η Ενότητα.Τα παιδιά να διαβάσουν τα σχεδιαγράμματα της ενότητας που έχουν.

Θρησκευτικά:Το πρόσωπο της μητέρας,Β.Μ. σελ. 22,23,24,25.

Τρίτη 4/10/2022

Μαθηματικά:Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000,Τ.Ε.σελ. 10,11.

Ιστορία:Η γραφή και η τέχνη,Β.Μ.σελ. 14,15.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.Μπορεί να σας βοηθήσει πολύ το σχεδιάγραμμα.

Θρησκευτικά:Παναγία, η Μητέρα του Χριστού,Β.Μ.σελ. 27,28,29.

Μελέτη:Kεφ. 2ο,Β.Μ.σελ. 15.Τ.Ε.σελ. 7.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το << Αξίζει να διαβάσουμε>> στη σελ. 15.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Η σημασία των πινακίδων σήμανσης.

 

:

Δευτέρα 3/10/2022

Γλώσσα:Αστραδενή,Τ.Ε. σελ. 16,17,18.Για το σπίτι την άσκηση της σελ. 29 από το Β.Μ.

Μαθηματικά:Φτάνω στους αριθμούς-στόχους.Ασκήσεις στον πίνακα.Για το σπίτι από το Τ.Ε. τις ασκήσεις 2 και 6 στη σελ. 10 και 11 αντίστοιχα.Αν κάπου δυσκολεύεστε θα γίνουν όλες οι ασκήσεις στο σχολείο.

Τετάρτη 28/9/2022

Γλώσσα:Αστραδενή,Β.Μ.σελ. 24,25,26.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα και ένα φυλλάδιο εργασιών με ασκήσεις επιθέτων.

Μαθηματικά:Προσθέσεις και αφαιρέσεις στον πίνακα.

Μελέτη:Μακεδονία,Νομοί και πρωτεύουσες.Για το σπίτι άσκηση σε φυλλάδιο εργασιών.

Τρίτη 27/9/2022

Μαθηματικά:Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000,Β.Μ.σελ. 12,13.Για το σπίτι από το Τ.Ε. την άσκηση 1 και την άσκηση 3 κάνοντας τις πράξεις κάθετα στο τετράδιο μαθηματικών.

Ιστορία:Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων,Β.Μ.σελ. 11,12.Τ.Ε.σελ. 7.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Μελέτη:Κεφ. 2ο,Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας,Β.Μ.σελ. 13,14.

Θρησκευτικά:Η αληθινή προσευχή,Β.Μ.σελ. 18,19,20.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων:Ευ Ζην,Κυκλοφορώ με ασφάλεια.

Δευτέρα 26/9/2022

Γλώσσα:Ξημερώνει μια νέα μέρα.Ώρα για σχολείο…,Τ.Ε.σελ. 15.Για το σπίτι φυλλάδιο εργασιών.

Μαθηματικά:Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000,Τ.Ε.σελ. 8,9.

Παρασκευή 23/9/2022

Μαθηματικά:Διαχειρίζομαι τους αριθμούς ως το 10.000,Τ.Ε.σελ. 8.Για το σπίτι άσκηση στο τετράδιο των μαθηματικών.

Γλώσσα:Ξημερώνει μια νέα μέρα… ώρα για σχολείο,Β.Μ.σελ. 20,21,22,23.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το δεύτερο κομμάτι που μιλάει για το σχολείο του μέλλοντος και τις ασκήσεις 3,4,5 στη σελ. 23.

Ιστορία:Β.Μ.σελ. 9,10.Τ.Ε.σελ.6.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα ολόκληρο  αφού το τελειώσαμε σήμερα.

Θρησκευτικά:Προσευχή στο καμίνι της φωτιάς,Β.Μ.σελ. 15,16.

Τετάρτη 21/9/2022

Γλώσσα:Τ.Ε.σελ. 12.Β.Μ. σελ. 17,18,19.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα στη σελ. 17,άσκηση 2 στη σελ. 18 και άσκηση 1 από το Τ.Ε. στη σελ.13.

Μαθηματικά:B.Μ. σελ. 10,11.Για το σπίτι από Τ.Ε. την άσκηση 2 στη σελ. 8.

Μελέτη:Κεφ. 2,Β.Μ.σελ. 13 ,14.

Τρίτη 20/9/2022

Μαθηματικά:Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000,Β.Μ.σελ. 10.

Ιστορία:Οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες,Β.Μ.σελ. 9.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μισό μάθημα μέχρι την τρίτη παράγραφο στη σελ. 9 του βιβλίου.

Μελέτη:Πρώτη γνωριμία με την Ελλάδα,Β.Μ.σελ. 10,11,12.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το <<Αξίζει να διαβάσουμε>> στη σελ. 12 με τα εννέα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας.

Θρησκευτικά:Οι άνθρωποι προσεύχονται,Β.Μ.σελ. 12,13,14.

Δευτέρα 19/9/2022

Γλώσσα:Αναμνήσεις του καλοκαιριού,Β.Μ.σελ. 14,15.Για το σπίτι αντιγραφή μία φορά και ορθογραφία τις προτάσεις της άσκησης 4 και την άσκηση 5 στη σελ. 16.

Μαθηματικά:Προσθέσεις και αφαιρέσεις στον πίνακα.Για το σπίτι την άσκηση με τα σημαιάκια στη σελ. 7 από το Τ.Ε.Προχωράς βήμα βήμα σύμφωνα με αυτό που ζητάει η άσκηση κάθε φορά.

Παρασκευή 16/9/2022

Γλώσσα:Aναμνήσεις του καλοκαιριού,Β.Μ.σελ. 13,14.Για το σπίτι πολύ καλή ανάγνωση το μάθημα και από το Τ.Ε.την άσκηση 1 στη σελ. 10 με ωραία γράμματα.

Μαθηματικά:Θυμάμαι ό,τι έμαθα από την Γ΄ Τάξη,Τ.Ε.σελ. 6,7.Για το σπίτι στο τετράδιο μαθηματικών τις πράξεις που είναι στην αρχή της σελ. 7.

Ιστορία:H κάθοδος των Δωριέων,Β.Μ.σελ. 6,7,8..Τ.Ε.σελ. 5.Για το σπίτι πολύ καλό διάβασμα το μάθημα.

Θρησκευτικά:Ηπροσευχή στο σχολείο,Β.Μ.σελ. 10,11.

Παρασκευή 4/2/2022

Ένα κουίζ για επανάληψη. Βάζετε στην αρχή το ψευδόνυμό σας και παίζετε! Βάλτε τα δυνατά σας γιατί στο τέλος φαίνεται το σκορ σας! https://quizizz.com/join?gc=3635477

Και λίγη εξάσκηση για το καινούριο Unit.

Αγγλικά: Β.Μ σελ. 38 & 39. Διαβάσαμε το κείμενο ξανά & τις λέξεις και κάναμε κ την άσκηση 4 (σελ. 39). Για το σπίτι σελ. 43 ασκήσεις 1,2,3.

Τετάρτη 15/12/2021

Β.Μ Ανάγνωση ξανά τη σελ. 38. Για Ο+Α τις 2 προτάσεις που γράψαμε στο τετράδιο.

Τετάρτη 11/12/2021

Μπορείτε να παίξετε τα παρακάτω παιχνίδια για εξάσκηση στο λεξιλόγιο με θέμα χώρες-εθνικότητες.

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=1112273&fbclid=IwAR365NncuPAqLvYfeJRf0qR2WobGapMB_pEBYEH1MhhTheataR0Fl9PEwpA

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=740358&fbclid=IwAR3Z4I7QmdUg-3m359vvta9rJmDCkrlM4StvOwocvIajHfguYQbMDTX1Sy4

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=740336&fbclid=IwAR0u7B2uyAe77rP_ros-PZsbEpBDbqfEQaf_rb2p5Y_YUruUAnDPbdtiWRQ

https://content.e-me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=740186&fbclid=IwAR0ZZv1ptDpEWPuwbZAdeTvOFtYH-2QG6Guk8yQ7IgmI_8dOxLECAjjTUJc

Δευτέρα 9/12/2021

Έχουμε ξεκινήσει το unit 3. Ακούστε εδώ http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2266/Agglika_D-Dimotikou_html-empl/index3_1.html αρκετές φορές τον διάλογο στη σελ. 34 για να μπορείτε να διαβάζετε καλά το κείμενο. Για εξάσκηση να κάνετε την άσκηση συμπλήρωσης κενών https://wordwall.net/play/26084/772/494 και την άσκηση λεξιλογίου https://wordwall.net/play/8040/858/288

Παρασκευή 26/11/2021

Αγγλικά: B.M σελ.8 & Τ.Ε. σελ. 20. Για το σπίτι Β.Μ σελ. 32 οι ασκήσεις 4 & 5. Για εμπέδωση μπορείτε να κάνετε τις ασκήσεις εδώ.

Τετάρτη 22/11/2021

Στο επόμενο μάθημα θα ελέγξουμε τις ασκήσεις στο Τ.Ε σελ. 17, 18 & 19.  Για εξάσκηση μπορείτε να κάνετε και αυτά: https://wordwall.net/play/7670/619/903     https://wordwall.net/resource/3896789/quiz-hobbies

Παρασκευή 19/11/2021

Αγγλικά: B.M σελ. 26 & 27. Ο + Α τις λέξεις στη σελ. 27 ( ασκ.3). Μπορείτε να κάνετε και τα παρακάτω κουίζ για εξάσκηση. 

https://wordwall.net/play/2153/100/275 

https://wordwall.net/play/24632/412/246

Δευτέρα 8/11/2021

 

 

 

 

Παρασκευή 22/10/2021

Τελειώσαμε την επανάληψη στο Unit 1. Παρακάτω μπορείτε να κάνετε τις έξτρα ασκήσεις που εξηγήσαμε στην τάξη. Το τεστ στο Unit 1 θα το γράψουμε την Παρασκευή. Καλό σαββατοκύριακο!

Δευτέρα 18/10/2021

Συνεχίσαμε τις ασκήσεις στο Τ.Ε και θα τις τελειώσουμε την Τετάρτη. Για διάβασμα έχουμε το ρήμα have/has got (το γράψαμε και στο τετράδιο). Για εξάσκηση μπορείτε να κάνετε αυτό το κουίζ https://wordwall.net/play/397/493/28470.Επίσης, ας ξεκινήσετε την επανάληψη στο Unit 1 γιατί την άλλη βδομάδα θα γράψουμε το πρώτο τεστ. Οι ασκήσεις θα είναι σαν και αυτές στη σελίδα 19 & 20 του Β.Μ.

Τετάρτη 8/10/2021

Αγγλικά: Β.Μ σελ. 17 & Τ.Ε. σελ. 8. Για το σπίτι Β.Μ. σελ 19-20 να κάνετε τις 5 ασκήσεις. Σας στέλνω και ένα worksheet για περισσότερη εξάσκηση στο σχολικό πρόγραμμα. https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=D%20class&s=English&t=yysl9o4l0m&sr=n&ms=uz&l=jv&i=udncoco&r=ld&db=0&f=dzduuzzn&cd=piipa4j9a2vlqyxnlkjkjan2ngnxxgglxg

Τετάρτη 6/10/2021

Αγγλικά: Β.Μ σελ. 17. Στο σπίτι θα συμπληρώσετε το σχολικό σας πρόγραμμα με τα μαθήματα χρησιμοποιώντας τις αγγλικές λέξεις που μάθαμε. Όσα μαθήματα δεν γνωρίζετε πως λέγονται θα τα συμπληρώσουμε μαζί αύριο. Ένα ακόμα βίντεο για τα σχολικά μαθήματα https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk & το https://wordwall.net/play/1258/657/314 κουίζ. 

Δευτέρα 4/10/2021

Αγγλικά: Β.Μ σελ. 15. Ανάγνωση το 2 φορές το τραγούδι άσκηση 4. Για ορθογραφία & αντιγραφή: School subjects: Language, Maths, Environmental Studies, English, Physical Education, Music, History, Religious Education, Art. Αύριο θα γράψουμε στο τετράδιο το σχολικό πρόγραμμα που έχουμε φέτος στα αγγλικά. Εδώ θα βρείτε και το βίντεο που είδαμε για τα σχολικά μαθήματα https://www.youtube.com/watch?v=JoDm0RC5gk8&t=4s

Παρασκευή 1/10/2021

Αγγλικά: Β.Μ σελ. 14. Ανάγνωση το 2 φορές το κείμενο. Για ορθογραφία & αντιγραφή: School subjects: Language, Maths, Environmental Studies, English, Physical Education. Για εξάσκηση μπορείτε να δείτε τα βίντεο και να τραγουδήσετε: School objects &  & 7 Days of the Week. Επίσης σας στέλνω και το κρυπτόλεξο με τις μέρες της εβδομάδας: https://wordwall.net/play/402/088/1298

Τετάρτη 22/9/2021

Αγγλικά: Β.Μ. σελ. 11 & 12. Στο Τ.Ε έχουμε τις ασκήσεις 1 & 2 σελ. 7.

Δευτέρα 20/9/2021

Αγγλικά: Β.Μ. σελ. 10 ξανά ανάγνωση το κείμενο. Μπορείτε να το ακούσετε αφού ανοίξετε το σύνδεσμο: http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2266/Agglika_D-Dimotikou_html-empl/index1_1.html. Θα πατήσετε το βελάκι δίπλα στο μικρόφωνο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το κείμενο. Αντιγραφή 2φορές & ορθογραφία τους αριθμούς 10-100 Β.Μ. σελ.11. Για εξάσκηση μπορείτε να παίξετε τα παιχνίδια: https://wordwall.net/play/7047/339/681 & https://wordwall.net/play/2631/436/153

Παρασκευή 17/9/2021

Αγγλικά: Καλή σχολική χρονιά! Ξεκινήσαμε με το Β.Μ σελ. 10. Για το σπίτι έχουμε ανάγνωση 2 φορές το κείμενο αυτής της σελίδας.