Δ’ Μαθήματα 2023-2024

Δ’ Μαθήματα 2023-2024

 

22 – 05 – 2024

 Γλώσσα :      Εργασία στο σπίτι   σελ.91 να διαβάσουν για τις προθέσεις και τις μετοχές και σελ.25 στο τετρ.εργ.άσκ.1 και 2 .

Μαθηματικά : εργασία στο σπίτι :   βιβλίο σελ.85 να διαβάσουν τα παιδιά το συμπέρασμα .

Θρησκευτικά :  Ξαναθυμηθήκαμε λόγω της ημέρας τον Ακάθιστο Ύμνο.Εργασία στο σπίτι :   να ξέρουν την ιστορία με δικά τους λόγια σαν παραμυθάκι .Δόθηκε φυλλάδιο

 Μελέτη:   Η μέλισσα ,ένα ασπόνδυλο ζώο ,κάναμε  εισαγωγή στο μάθημα ,είδαμε βιντεάκι και συζητήσαμε για τον θαυμάσιο κόσμο των μελισσών . Εργασία στο σπίτι :

Παρακάτω θα βρείτε παιχνίδια σχετικά με τις μέλισσες. 

https://wordwall.net/el-gr/community/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1

Iστορία :   σελ.98 ( O Μ.Αλέξανδρος καταλαμβάνει …Αίγυπτο) .

Θρησκευτικά :  Ξαναθυμηθήκαμε λόγω της ημέρας τον Ακάθιστο Ύμνο.Εργασία στο σπίτι :   να ξέρουν την ιστορία με δικά τους λόγια σαν παραμυθάκι .Δόθηκε φυλλάδιο .

Aγγλικά : Να διαβάσετε την ώρα .