Ε΄ τάξη

Ε τάξη

4ος θεματικός κύκλος:Φροντίζω το περιβάλλον

Τίτλος προγράμματος:Μαθαίνουμε για τις πλημμύρες

Το πρόγραμμα «Μαθαίνουμε για τις πλημμύρες» εντάσσεται στην ενότητα “Φροντίζω
το περιβάλλον, άναψε πράσινο για τον πλανήτη” και αποτελεί μία πρόταση επτά
εργαστηρίων στη υποθεματική Κλιματική Αλλαγής-φυσικές καταστροφές-πολιτική
προστασία. Σκοπός των εργαστηρίων είναι η καλλιέργεια της επικοινωνίας, της
συνεργασίας, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας, γνωστές ως «Δεξιότητες
Μάθησης του 21ου αιώνα» (που στόχο έχουν να προετοιμάσουν τους
μαθητές για έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα που
μετασχηματίζεται με έντονους ρυθμούς) και άλλων δυναμικών δεξιοτήτων και
ικανοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης των μαθητών
μέσα από την ενημέρωση-ευαισθητοποίησή τους στο πρόβλημα των πλημμυρών ως
φυσική καταστροφή και την ενδυνάμωση τους στην καλλιέργεια κουλτούρας
πρόληψης και μετριασμού των συνεπειών του στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στο πεδίο της συμμετοχής και δράσης.

Πατώντας  πάνω στον σύνδεσμο  μπορείτε να δείτε κάποιες από τις δράσεις των μαθητών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των εργαστηρίων του τέταρτου θεματικού κύκλου.

https://www.canva.com/design/DAFAd1Cg1P0/55DjLLH92CeKUC9r6sRYlw/view?utm_content=DAFAd1Cg1P0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent

3 ος θεματικός κύκλος: Δημιουργώ και καινοτομώ.

Τίτλος προγράμματος: Οι εποχές του έτους και το κλίμα.

Οι μαθητές μέσω της συνεργατικής διερεύνησης και με την κατεύθυνση
της εκπαιδευτικού θα ανατρέξουν σε πηγές μάθησης που αναφέρονται στις
εποχές του έτους, ώστε να γνωρίσουν την εναλλαγή των εποχών και πώς σχετίζεται
η κάθε εποχή με τα καιρικά και κλιματικά φαινόμενα. Οι δραστηριότητες που
αναπτύσσονται αξιοποιούν διαδραστικές, πολυμεσικές και πολυτροπικές
δραστηριότητες, σε εναρμόνιση με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.
Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν την εναλλαγή των
εποχών και τη σημασία της εναλλαγής των εποχών για τη ζωή του ανθρώπου και για
τη φύση καθώς και να συνδυάσουν τα καιρικά και κλιματικά φαινόμενα με την
εναλλαγή των εποχών, ώστε να εκτιμήσουν τη σημασία εναλλαγής των εποχών για
τη ζωή του ανθρώπου και γενικότερα για τη φύση.

Πατώντας  πάνω στον σύνδεσμο  μπορείτε να δείτε κάποιες από τις δράσεις των μαθητών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των εργαστηρίων του τρίτο θεματικού κύκλου.

https://www.canva.com/design/DAE6elGu1TI/3Ko4iRiWIRRZ10Md6ZXj8A/view?utm_content=DAE6elGu1TI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent

2ος θεματικός κύκλος :Ενδιαφέρομαι και ενεργώ -κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη.

Τίτλος προγράμματος: Εγώ και η κοινωνία

Στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές συμμετέχουν ομαδικές δραστηριότητες, ερευνούν μέσα από ποικιλία πηγών, αξιοποιούν δημιουργικά τις Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών και αναπτύσσουν βασικές  δεξιότητες για τη μάθηση του 21ου αιώνα: ανάπτυξη κριτικής σκέψης, επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργική αξιοποίηση των Τεχνολογιών, ενσυναίσθηση και ευαισθησία, πολιτειότητα.

Πατώντας  πάνω στον σύνδεσμο  μπορείτε να δείτε κάποιες από τις δράσεις των μαθητών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των εργαστηρίων του δεύτερου θεματικού κύκλου.

https://www.canva.com/design/DAE1Zw1-U78/ekm5gNSlFD9vGsnArRYKFA/view?utm_content=DAE1Zw1-U78&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent

1ος θεματικός κύκλος: «Ζω καλύτερα – Ευ ζην»

Τίτλος προγράμματος: Παίζουμε και μαθαίνουμε παρέα πάντα με βλέμμα θετικό!!!!

Το πρόγραμμα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 21+, με τίτλο, Παίζουμε και Μαθαίνουμε Παρέα, Πάντα με Βλέμμα Θετικό..!!, είναι προσανατολισμένο, μέσα από ομαδοσυνεργατικές-κατά βάση-δραστηριότητες (λεκτικές, καλλιτεχνικές, κινητικές κ.λπ.), στην καλλιέργεια και ενίσχυση του αλτρουισμού, της ενσυναίσθησης, της αισιοδοξίας, του χιούμορ, της δημιουργικότητας, της έκφρασης συναισθήματος, της ανθεκτικότητας, της αυτοεκτίμησης   και της υπευθυνότητας, ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές, να γίνουν ακόμη πιο δεκτικοί, στη δυνατότητα κατανόησης, συνύπαρξης, συνεργασίας και φιλίας, με  το διαφορετικό.

Πατώντας  πάνω στον σύνδεσμο  μπορείτε να δείτε κάποιες από τις δράσεις των μαθητών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των εργαστηρίων του πρώτου θεματικού κύκλου.

https://www.canva.com/design/DAEtKxSOJLM/XZgwBrNYDYRNki3Sdh2MQA/view?utm_content=DAEtKxSOJLM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel