Β΄ τάξη

Α΄ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ : Ζω καλύτερα-Ευ ζην

(Ψυχική και συναισθηματική υγεία)

Τίτλος προγράμματος: «Βλέπω με τα μάτια της καρδιάς μου»

 Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα αναπηρίας, και ειδικότερα να εξοικειωθούν με τις δυσκολίες και τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να  προβληματιστούν για το ρόλο και τη στάση που έχουν απέναντι στα άτομα αυτά και να τους δοθεί ένα κίνητρο για να εμπλακούν σε δράση.

Μέσα από τη συμμετοχή σε βιωματικές δράσεις και παιχνίδια μαθαίνουν να νοιάζονται και να συναισθάνονται μπαίνοντας για λίγο στη θέση του άλλου και εξασκούνται στην επίλυση προβλημάτων και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.   Στην παρακάτω παρουσίαση μπορείτε να δείτε τις δράσεις που υλοποίησαν οι μαθητές/τριες στα εργαστήρια του α΄θεματικού κύκλου.

Β΄ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Φροντίζω το περιβάλλον

(Φυσικές καταστροφές, πολιτική προστασία)

Τίτλος προγράμματος: «Σεισμός-Και τώρα τι κάνω;»

 Σκοπός του συγκεκριμένου  προγράμματος είναι οι μαθητές/τριες να ενημερωθούν για το φυσικό φαινόμενο του σεισμού, να γνωρίσουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση ενός σεισμού και να συμμετέχουν σε ασκήσεις ετοιμότητας,  ώστε να αποκτήσουν γνώσεις προετοιμασίας και δεξιότητες προστασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός πραγματικού σεισμού.

Στην παρακάτω παρουσίαση μπορείτε να δείτε τις δράσεις που υλοποίησαν οι μαθητές/τριες στα εργαστήρια του β΄θεματικού κύκλου.

Γ΄ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ-Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη

(Εθελοντισμός)

Τίτλος προγράμματος: «Διαβάζω για σένα»

 Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια του εθελοντισμού, να γνωρίσουν μέσα από διάφορες εθελοντικές οργανώσεις και τις δράσεις τους ποιες μορφές μπορεί να πάρει, να ευαισθητοποιηθούν και να συνειδητοποιήσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι εθελοντικές δράσεις προσφοράς τόσο στο κοινωνικό σύνολο όσο και στους εθελοντές, ώστε να  κινητοποιηθούν και να οργανώσουν τη δική τους εθελοντική δράση.

Στην παρακάτω παρουσίαση μπορείτε να δείτε τις δράσεις που υλοποίησαν οι μαθητές/τριες στα εργαστήρια του γ΄θεματικού κύκλου.

Δ΄ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: «Δημιουργώ και καινοτομώ-Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία»

(Επιχειρηματικότητα)

Τίτλος προγράμματος: «Στην τσέπη…χαρτζιλίκι»

 Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να εισαχθούν σε απλές οικονομικές έννοιες, τις οποίες συναντούν στην καθημερινότητά τους και κυρίως  να αντιληφθούν τη διαφορά ανάμεσα στις έννοιες «έχω ανάγκη» και «επιθυμώ». Μέσα από απλές δραστηριότητες θα μάθουν να σχεδιάζουν τον οικονομικό τους προϋπολογισμό, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, να ιεραρχούν τις ανάγκες τους και να διαχειρίζονται με σύνεση το εισόδημά τους.

Στην παρακάτω παρουσίαση μπορείτε να δείτε τις δράσεις που υλοποίησαν οι μαθητές/τριες στα εργαστήρια του δ΄θεματικού κύκλου.