Δραστηριότητες Θεάτρου 2024

 

Με την επιτήρηση της εκπαιδευτικού Κανακίδου Ελένη ΠΕ91.01, πραγματοποιήθηκε έκθεση σκηνογραφίας από τις 15/4/2024 έως 26/4/2024.

 

Ευχαριστούμε πολύ την εκπαιδευτικό μας.