Επικοινωνία ΣΤ

Δευτέρα 17-09-2018

Γλώσσα:Αφήγηση κειμένου,Αφηγηματικά κείμενα.Για το σπίτι άσκηση με αφηγηματικό κείμενο.

Μαθηματικά:Φυσικοί αριθμοί,Β.Μ.σελ. 10.Τ.Ε.σελ. 7.Για το σπίτι δραστηριότητα από το Τ.Ε. στη σελ. 8.

Ιστορία:H Aναγέννηση και η θρησκευτική Μεταρρύθμιση,Β.Μ.σελ. 12,13.

Αγωγή:Η οικογένεια, τα μέλη της και οι μεταξύ τους σχέσεις,Β.Μ.σελ. 8,9.

Αφήστε μια απάντηση