Ε τάξη

09-12-2022

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο β΄τεύχος στην Ενότητα 7 «Μουσική» στο κεφάλαιο «Τραγούδια και στίχοι» και κάναμε τις ασκήσεις 1, 2 και 4 (σελ. 17-19).

Εργασίες για το σπίτι

B.M.: Να διαβάσουν το τραγούδι «Μια βραδιά στο Πόρτο Λίλι» (σελ. 18)

Ευρετήριο και Ορθογραφία: Τις 12 λέξεις από το κρυπτόλεξο (σελ.16)

Μαθηματικά        

Τ.Ε.: Λύσαμε τις ασκήσεις που είχαμε για σήμερα.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε το κεφάλαιο 15 «Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης» και κάναμε τις ασκήσεις α και β (σελ.  43).

Γεωγραφία

Γράψαμε το κριτήριο αξιολόγησης της 1ης ενότητας.

08-12-2022

Γλώσσα

Β.Μ.:  Ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο «Μουσικά όργανα», μιλήσαμε για το υποκείμενο, το αντικείμενο και το κατηγορούμενο και κάναμε τις ασκήσεις 1, 2 και 4 (σελ. 14-16).

Εργασίες για το σπίτι        

Φύλλο εργασίας (Υποκείμενο-Αντικείμενο-Κατηγορούμενο: Να διαβάσουν τη θεωρία και να κάνουν τις ασκήσεις στην τελευταία σελίδα.

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο 14 «Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας» και κάναμε τις ασκήσεις (σελ.  41-42).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν τον πράσινο πίνακα «Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες» (σελ. 42).

Τ.Ε.: Να λύσουν την άσκηση 1, 2 και 3 (σελ. 41).

Ιστορία

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα Β στο κεφ. 11 «Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο» (σελ. 36-37).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν το κεφ. 12 «Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο» (σελ. 36-37) και να μάθουν τις απαντήσεις των ερωτήσεων του σχεδιαγράμματος του μαθήματος.

Τ.Ε.: Να κάνουν την άσκηση 2 προφορικά (σελ. 14).

 

07-12-2022

Μαθηματικά

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το 13ο  κεφάλαιο «Οι κλασματικοί αριθμοί» και συμπληρώσαμε τις υπόλοιπες ασκήσεις (σελ. 40).

Τ.Ε.: Λύσαμε τις ασκήσεις που είχαν για σήμερα (σελ. 39).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να λύσουν το 2ο και το 3ο πρόβλημα (σελ. 40).

Φυσικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε το ΦΕ (φύλλο εργασίας) 2 «Τα δόντια μας-Η αρχή της τροφής» (σελ. 59-61)

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε..:Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1, 2 και 3 (σελ. 63).

Ιστορία

Τ.Ε: Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαν για σήμερα.

06-12-2022

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο 7  «Μουσικά όργανα», κι επεξεργαστήκαμε τα κείμενα (σελ. 12-13).

Εργασίες για το σπίτι        

Ανάγνωση: Τα κείμενα στο γαλάζιο πλαίσιο (σελ. 12-13).

 Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 3η ενότητα στο κεφάλαιο 13 και συμπληρώσαμε την 1η και τη 2η άσκηση (σελ. 39-40).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν τον πράσινο πίνακα «Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες» (σελ. 240).

Τ.Ε.: Τις ασκήσεις 1, 2 και 3 (σελ. 39).

06-12-2022

Αγγλικά

Β.Μ σελ 26 διαβάσαμε το κείμενο c, σελ 27 κάναμε την άσκηση πολλαπλής επιλογής και την άσκηση C1 και 2, σελ 35 κάναμε την άσκ. Α.

Για το σπίτι: Β.Μ σελ 26 ανάγνωση το κείμενο c (School Halloween party), ορθογραφία

05-12-2022

 Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο β΄τεύχος στην ενότητα 7 «Μουσική» κι επεξεργαστήκαμε το κείμενο «Η συναυλία αρχίζει». Μιλήσαμε για  το ρήμα, το υποκείμενο και το αντικείμενο και κάναμε τις ασκήσεις 1, 2 και 3 (σελ. 8-11).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Τις δύο πρώτες παραγράφους του κειμένου «Η συναυλία αρχίζει» στο Β.Μ. (σελ. 8).

Φυσικά

Προχωρήσαμε στην ενότητα «Πεπτικό σύστημα» παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση για τα δόντια και συζητήσαμε.

Θρησκευτικά

Χωριστήκαμε σε ομάδες και κάναμε τη 2η δραστηριότητα του κεφαλαίου «Μαθητεία: ένας παντοτινός δρόμος» (σελ. 26).

 

05-12-2022

Αγγλικά 

Β.Μ. σελ.26: Κάναμε την ασκ. Α, διαβάσαμε και συζητήσαμε τα κείμενα a και b.

Για το σπίτι: ανάγνωση τα κείμενα a και b της σελ. 26, ορθογραφία

Μαθηματικά

Γράψαμε το κριτήριο αξιολόγησης της 6ης ενότητας.

 Γεωγραφία

Τ.Ε.: Κάναμε επανάληψη της Α΄ενότητας και συμπληρώσαμε το φύλλο αξιολόγησης (σελ. 10).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να κάνουν επανάληψη της α΄ενότητας (σελ. 10-24).

Τ.Ε.: Να διαβάσουν το φύλλο αξιολόγησης που συμπληρώσαμε στο σχολείο (σελ. 10).

Την επόμενη Παρασκευή θα γράψουν το κριτήριο αξιολόγησης της ενότητας.

Εργαστήριο δεξιοτήτων

Κάναμε το πέμπτο εργαστήριο του πρώτου θεματικού κύκλου «Ευ ζην» με θέμα «Η φιλία».

01-12-2022

Γλώσσα

Γράψαμε το κριτήριο αξιολόγησης της 6ης ενότητας

Μαθηματικά

Τ.Ε.:Κάναμε τις επαναληπτικές ασκήσεις 2,3 και 5 (σελ. 35).

Β.Μ.: Κάναμε μερικές επαναληπτικές ασκήσεις από τη σελ. 35

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να κάνουν επανάληψη τους πράσινους πίνακες με τις «Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες» της 2ης ενότητας (σελ. 26-34).

Φύλλο εργασίας (Επαναληπτικές ασκήσεις 2ης ενότητας)

Ιστορία

Δεν προχωρήσαμε.

 

30-11-2022

Μαθηματικά        

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο 12 και κάναμε τις υπόλοιπες ασκήσεις. (σελ. 33-34).

Τ.Ε.: Λύσαμε την 1η άσκηση και κάναμε τις δύο πρώτες διαιρέσεις της άσκησης 6 (σελ. 33).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν τον πράσινο πίνακα «Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες» (σελ. 34).

Φύλλο εργασίας (Κάθετες διαιρέσεις με τις επαληθεύσεις τους)

Ιστορία

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα Β στο κεφ. 10 «Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι»και να μάθουν τις απαντήσεις των ερωτήσεων του σχεδιαγράμματος του μαθήματος.  (σελ. 34-35).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν το κεφ. 10 «Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι» (σελ. 34-35) και να μάθουν τις απαντήσεις των ερωτήσεων του σχεδιαγράμματος του μαθήματος.

Τ.Ε.: Να κάνουν την άσκηση 1 γραπτώς και την άσκηση 2 προφορικά (σελ. 13).

Εργαστήριο δεξιοτήτων

Συνεχίσαμε το τέταρτο εργαστήριο του πρώτου θεματικού κύκλου «Ευ ζην» με θέμα «Η φιλία».

29-11-2022 ΤΡΙΤΗ

Γλώσσα

Τ.Ε.: Κάναμε την άσκηση 8 (σελ. 52).

Μιλήσαμε για τα ομώνυμα, τα παρώνυμα και τα τονικά παρώνυμα και συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας για εξάσκηση.

Εργασίες για το σπίτι

Να διαβάσουν το φύλλο με τα γραμματικά φαινόμενα της ενότητας 6 που έλαβαν.

Ευρετήριο: Να γράψουν τις λέξεις που συμπληρώσαμε στην άσκηση 8 του Τ.Ε. (σελ. 52) και να μάθουν να τις γράφουν σωστά.

Β.Μ.: Επανάληψη τις λέξεις στο κίτρινο πλαίσιο (σελ. 74).

Τ.Ε.: Επανάληψη την άσκηση 5 (σελ. 47).

Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν τη διαδραστική άσκηση «Επανάληψη της 6ης ενότητας (θεωρία-εξάσκηση)» που έχει αναρτηθεί στις εργασίες της Γλώσσας στην πλατφόρμα eclass.

Την Πέμπτη θα γράψουν το κριτήριο αξιολόγησης της 6ης ενότητας.

 Μαθηματικά        

Τ.Ε.:Λύσαμε και διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαν για σήμερα.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο 12 και λύσαμε το πρώτο πρόβλημα (σελ. 33).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να λύσουν την 3η άσκηση (σελ. 33).

 

29/11/2022

Αγγλικά

Παρακολουθήσαμε βίντεο, παίξαμε διαδικτυακά παιχνίδια και κάναμε φυλλάδιο ως εξάσκηση στις χρονικές προθέσεις.

Για  το σπίτι: η άσκηση 4 από το φυλλάδιο ( Να γράψουν ένα σύντομο κείμενο όπως αυτό της άσκησης 1 του φυλλαδίου και να περιγράψουν μια ιδιαίτερη μέρα για τους ίδιους προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουν τις χρονικές προθέσεις. Στον κενό χώρο μπορούν να φτιάξουν μια σχετική ζωγραφιά).

28-11-2022

 Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην Ενότητα 6 στο κεφάλαιο «Οι φίλοι γιορτάζουν», και κάναμε τις ασκήσεις (σελ. 82-86).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 3, 4 και 5 (σελ. 44-47)

Εργασίες για το σπίτι

B.M.: Να διαβάσουν το κείμενο «Οι φίλοι γιορτάζουν» (μόνο σελ. 83)

Φύλλο εργασίας «Ευθύς και πλάγιος λόγος»

Θρησκευτικά

Β.Μ.:Προχωρήσαμε στη 2η θεματική ενότητα «Εγώ ειμί η Οδός, η αλήθεια και η Ζωή». Η διδασκαλία του Χριστού στο κεφάλαιο 1 «Μαθητεία: ένας παντοτινός δρόμος» (σελ. 22-26).

Εργασίες για το σπίτι

Να επιλέξουν ένα απόφθεγμα για την παιδεία από τη σελίδα 24 και να γράψουν τις σκέψεις τους, για να τις παρουσιάσουν στο επόμενο μάθημα.

Εργαστήριο δεξιοτήτων

Υλοποιήσαμε το τέταρτο εργαστήριο του πρώτου θεματικού κύκλου «Ευ ζην» με θέμα «Η φιλία».

28/11/2022

Αγγλικά

Κάναμε από το βιβλίο ασκήσεων τη σελ. 11 στην τάξη

Μιλήσαμε για τις χρονικέ προθέσεις at, on, in.

Εργασίες για το σπίτι:

βιβλίο ασκήσεων σελ.13, Activity C (να συμπληρώσουν τα κενά με τις προθέσεις at, on, in

Ορθογραφία: από το βιβλίο μαθητή σελ. 28 να ξέρουν τις εκφράσεις από τον πίνακα με τίτλο time prepositions. Θα πρέπει να γνωρίζουν απ’ έξω την πρόθεση που ταιριάζει με την κάθε έκφραση.

 

25-11-2022

Γλώσσα

Β.Μ.: Κάναμε την άσκηση 3 (σελ. 80).

Προχωρήσαμε στην Ενότητα 6 στο κεφάλαιο «Οι φίλοι τραγουδάνε», και κάναμε τις ασκήσεις (σελ. 81).

Εργασίες για το σπίτι

B.M.: Να διαβάσουν τις μαντινάδες «Φίλοι από άλλες χώρες» (σελ.81)

Να κάνουν τη διαδραστική άσκηση διάκρισης άρθρων και αντωνυμιών στην πλατφόρμα eclass.

Μαθηματικά        

Τ.Ε.:Λύσαμε και διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαν για σήμερα.

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο 11 και κάναμε τις υπόλοιπες ασκήσεις (σελ. 31-32).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν τον πράσινο πίνακα «Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες» (σελ. 32).

Τ.Ε.: Να λύσουν το 1ο και 2ο πρόβλημα (σελ. 31).

Γεωγραφία

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο 5ο κεφάλαιο «Προσανατολισμός» (σελ. 22-24).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν το μάθημα και να είναι σε θέση να απαντήσουν στις ερωτήσεις που αναφέρονται μέσα στο σύννεφο στην αρχή του κεφαλαίου (σελ. 22).

Να μάθουν τους ορισμούς των λέξεων στο γεωγραφικό γλωσσάριο (σελ. 24).

Να διαβάσουν το κείμενο «Τα άκρα της Ελλάδας…» και να μάθουν ποια είναι τα άκρα της Ελλάδας και να βρουν πού βρίσκονται στο χάρτη (σελ. 24).

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 9).

23-11-2022

Μαθηματικά

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το 10ο  κεφάλαιο «Πολλαπλάσια και διαιρέτες» και κάναμε τις υπόλοιπες ασκήσεις (σελ. 29-30).

Τ.Ε.: Λύσαμε το 4ο πρόβλημα (σελ. 30).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν τον πράσινο πίνακα «Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες» (σελ. 30).

Τ.Ε.: Να λύσουν το 4ο πρόβλημα (σελ. 30).

Ιστορία

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα Β στο κεφ. 9 «Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική» (σελ. 31-33).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν το κεφ. 9 «Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική» (σελ. 31-33) και να μάθουν τις απαντήσεις των ερωτήσεων του σχεδιαγράμματος του μαθήματος.

Τ.Ε.: Να κάνουν την άσκηση 3 (σελ. 12).

22-11-2022

Γλώσσα

Έγραψαν μια επιστολή σύμφωνα με τις οδηγίες της άσκησης 3 του βιβλίου (σελ. 74)

Μαθηματικά

Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαν για σήμερα και κάναμε την άσκηση 2 του βιβλίου (σελ. 29).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Το 1ο πρόβλημα (σελ. 29).

 

22-11-2022

Αγγλικά

Γράψαμε το τεστ.

Β.Μ. σελ 32,33 Απαντήσαμε το ερωτηματολόγιο και οι μαθητές έγραψαν προτάσεις με τις απαντήσεις τους στο τετράδιο των ασκήσεων. Δεν ανατέθηκαν εργασίες για το σπίτι.

21-11-2022

 Γλώσσα

Β.Μ.: Μιλήσαμε για τις τελικές και αποτελεσματικές προτάσεις και κάναμε την άσκηση 4 (σελ. 74-76).

Εργασίες για το σπίτι

Ορθογραφία και Ευρετήριο: Τις λέξεις στο κίτρινο πλαίσιο (σελ. 74).

Φύλλο εργασίας «Aποτελεσματικές και τελικές προτάσεις»

 Φυσικά

Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαμε για σήμερα και κάναμε επανάληψη της ενότητας «Ενέργεια»

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν τα κείμενα επανάληψης της ενότητας «Με μια ματιά» και «Γλωσσάρι…» (σελ. 31).

Τ.Ε.: Να κάνουν επανάληψη τα φύλλα εργασίας 1, 2, 3 και 4 και τα συμπεράσματα (σελ. 40-50).

Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις που θα αναρτηθούν στο μάθημα «Φυσικά» στην πλατφόρμα eclass.

Την Πέμπτη θα γράψουν το κριτήριο αξιολόγησης της ενότητας «Ενέργεια».

Θρησκευτικά

Γράψαμε το κριτήριο αξιολόγησης της ενότητας «Προφήτες της Βίβλου: Κλίση για μετάνοια και αναγγελία του Μεσσία».

 

 

18-11-2022

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην Ενότητα 6 στο κεφάλαιο «Φίλοι από άλλες χώρες», και κάναμε τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 72-73).

Εργασίες για το σπίτι

B.M.: Να διαβάσουν το κείμενο «Φίλοι από άλλες χώρες» (μόνο τη σελ.72)

Μαθηματικά        

Κάναμε ασκήσεις κάθετων πολλαπλασιασμών.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο 10 «Πολλαπλάσια και διαιρέτες» και κάναμε την 1η άσκηση (σελ. 29).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να κάνουν τις ασκήσεις 1, 4 και 5 (σελ. 29)

Γεωγραφία

Λύσαμε μαζί τις ασκήσεις που είχαμε για σήμερα στο βιβλίο και στο τετράδιο εργασιών.

 

16-11-2022

Μαθηματικά

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο 9 και κάναμε τις υπόλοιπες ασκήσεις (σελ. 27-28)

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν τον πράσινο πίνακα «Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες» (σελ. 28).

Τ.Ε.: Να λύσουν το 1ο πρόβλημα (σελ. 27).

Φύλλο εργασίας : Να διαβάσουν το θεωρητικό μέρος στην πρώτη σελίδα και στη συνέχεια να κάνουν τους πολλαπλασιασμούς στη δεύτερη σελίδα.

Φυσικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε το ΦΕ (φύλλο εργασίας) 4 «Η ενέργεια υποβαθμίζεται» (σελ. 48-49)

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε..:Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 50).

 Ιστορία

Δεν προχωρήσαμε παρακάτω. Συζητήσαμε μόνο τις ασκήσεις που είχαν για σήμερα στο Τ.Ε.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων

Σήμερα δεν υλοποιήσαμε το εργαστήριο δεξιοτήτων.

Ασχοληθήκαμε με τα κείμενα της ενότητας «17η Νοέμβρη» (Βιβλίο Γλώσσας, σελ. 66-70) και συζητήσαμε για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

15-11-2022

Γλώσσα

Γράψαμε το κριτήριο αξιολόγησης της 4ης ενότητας.

Μαθηματικά

Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο 9 «Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς» της 2ης ενότητας και συμπληρώσαμε την άσκηση 1 (σελ. 27).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Την 1η άσκηση (σελ. 27).

 

 

15-11-2022

Αγγλικά

Κάναμε επαναληπτικές λεξιλογικές ασκήσεις στον υπολογιστή που αφορούν καθημερινές δραστηριότητες και χόμπι. Ξεκινήσαμε τη 2η ενότητα στο Β.Μ, σελ.30, συμπληρώσαμε τον διάλογο και την άσκηση C, σελ. 31.

Για το σπίτι: Β.Μ. σελ 30 ανάγνωση, ορθογραφία το λεξιλόγιο από το πρόχειρο

Την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου θα γράψουμε τεστ στην ενότητα 1. Οι μαθητές θα πρέπει να μελετήσουν το λεξιλόγιο από το πρόχειρο με ημερομηνία μέχρι και 31-10-2022, ό,τι υλικό δόθηκε σε φωτοτυπία, τον απλό ενεστώτα, τα ρήματα που εκφράζουν αρέσκεια, δυσαρέσκεια και προτίμηση, σελ. 14-21 και 23-24 από το Β.Μ. και σελ. 7,8 και 9 από το Τ.Ε.

14-11-2022

 Γλώσσα

Τ.Ε.: Κάναμε επανάληψη και συμπληρώσαμε τις επαναληπτικές ασκήσεις 7, 8, 9 και 10 (σελ. 55-57).

Εργασίες για το σπίτι

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας 4ης ενότητας.

Γραμματική: Να κάνουν επανάληψη την κλίση των επιθέτων σε –ής, ιά, -ί και ύς, -ιά, ύ (σελ.99-100) τις αιτιολογικές προτάσεις (σελ. 197-198)

Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν τις διαδραστικές ασκήσεις με τίτλο «Επανάληψη των γραμματικών φαινομένων της 4ης ενότητας και εξάσκηση», «Επίθετα σε -ής, -ιά, -ί και «Επίθετα σε -ύς, -ιά, -ύ» που έχουν αναρτηθεί στις εργασίες της Γλώσσας στην πλατφόρμα eclass.

Αύριο θα γράψουν το κριτήριο αξιολόγησης της 4ης ενότητας.

Φυσικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε το ΦΕ (φύλλο εργασίας) 3 «Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή» (σελ. 45-47)

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στα κείμενα «Συσκευές και μηχανές: μετατροπείς ενέργειας» και «Μεταφορά της ενέργειας» (σελ. 26-27).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.:Να διαβάσουν το κείμενο «Συσκευές και μηχανές: μετατροπείς ενέργειας» και «Μεταφορά της ενέργειας» (σελ. 26-27).

Τ.Ε..:Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 47).

Θρησκευτικά

Χωριστήκαμε σε ομάδες και κάναμε τη 2η δραστηριότητα του βιβλίου (σελ. 19).

Εργασίες για το σπίτι

Επανάληψη την 1η ενότητα: «Προφήτες της Βίβλου: Κλίση για μετάνοια και αναγγελία του Μεσσία (σελ. 8-19)

Την ερχόμενη Δευτέρα θα γράψουν το κριτήριο αξιολόγησης της 1ης ενότητας.

11-11-2022

Γλώσσα

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 3 και 4 (σελ. 33-34).

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας: «Επίθετα σε -ύς , -ιά, -ύ»

 

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Λύσαμε και διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαν για σήμερα.

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να λύσουν την τελευταία πρόσθεση της άσκησης 2 και την τελευταία αφαίρεση με την επαλήθευση της άσκησης 3 (σελ. 25)

 

Γεωγραφία

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο 4ο κεφάλαιο «Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα» (σελ. 19-21).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν το μάθημα και να είναι σε θέση να απαντήσουν στις ερωτήσεις πουαναφέρονται μέσα στο σύννεφο στην αρχή του κεφαλαίου (σελ. 19).

Να μάθουν τους ορισμούς των λέξεων στο γεωγραφικό γλωσσάριο (σελ. 21).

Να διαβάσουν απλά το κείμενο «Και λίγο μαθηματικά…» και να κάνουν την άσκηση του κειμένου γραπτώς (σελ. 21).

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 8).

10-11-2022

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην Ενότητα 4 στο κεφάλαιο «Τα ζώα της εξοχής», και κάναμε τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 61-62).

Τ.Ε.: Κάναμε την άσκηση 2 (σελ. 31-32)

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Την 1η, 2η  και 3η  παράγραφο του κειμένου «Τα ζώα της εξοχής» (σελ. 61).

Ορθογραφία: Τις λέξεις στον κίτρινο πίνακα του Β.Μ. (σελ. 63).

 Μαθηματικά

Κάναμε επαναληπτικές ασκήσεις στρογγυλοποίησης φυσικών αριθμών.

Τ.Ε.:Λύσαμε και διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαν για σήμερα.

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο 8 και κάναμε τις ασκήσεις στη σελ. 26

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν τον πράσινο πίνακα «Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες» (σελ. 26).

Τ.Ε.: Να λύσουν το 1ο και 2ο πρόβλημα (σελ. 25-26).

 Ιστορία

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα Β στο κεφ. 8 «Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία του κράτους» (σελ. 29-30).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν το κεφ. 8 «Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία του κράτους» (σελ. 29-30) και να μάθουν τις απαντήσεις των ερωτήσεων του σχεδιαγράμματος του μαθήματος.

Τ.Ε.: Να κάνουν την άσκηση 1 γραπτώς και την άσκηση 3 (σελ. 11).

 

08-11-2022

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 4 «Τα ζώα που ζουν κοντά μας», επεξεργαστήκαμε το κείμενο «Αγάπες… με ουρά» και κάναμε τις ασκήσεις 1 και 4 (σελ. 58-60).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Το ποίημα «Οι δυο φίλοι» στο Β.Μ. (σελ. 58).

Να μάθουν να κλίνουν το επίθετο ο μακρύς και στα τρία γένη. (Β.Μ. σελ. 60).

Μαθηματικά

Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο 8 της 2ης ενότητας και συμπληρώσαμε τα προβλήματα (σελ. 25).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Τις δύο πρώτες προσθέσεις της άσκηση 2 και τις δύο πρώτες αφαιρέσεις με τις επαληθεύσεις της άσκησης 4 (σελ. 25).

 

 

08/11/2022

Αγγλικά

Κάναμε στο βιβλίο μαθητή τις σελ. 23 και 24 και στο βιβλίο των ασκήσεων τις σελ.9, 66 και 67. Μιλήσαμε για τις χρονικές εκφράσεις που δείχνουν συχνότητα.

Για το σπίτι: Ορθογραφία τις χρονικές εκφράσεις που δείχνουν συχνότητα από το φυλλάδιο που δόθηκε χθες.

07-11-2022

 Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 4 «Τα ζώα που ζουν κοντά μας», επεξεργαστήκαμε το κείμενο «Τα χαρακτηριστικά των ζώων» και κάναμε τις ασκήσεις 1, 2 και 3 (σελ. 55-57).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Τις δύο παραγράφους του κειμένου για τον χαρακτήρα και την εμφάνιση του μπουλντόγκ στο Β.Μ. (σελ. 55).

Να μάθουν να κλίνουν το επίθετο ο σταχτής και στα τρία γένη.

Φύλλο εργασίας (Επίθετα σε –ής, -ιά, -ί)

Φυσικά

Τ.Ε.: Συζητήσαμε και διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαν για σήμερα (σελ. 44)

Θρησκευτικά

Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο 3 «Οι ψευδοπροφήτες» και 4 «Τα μηνύματα των προφητών στη σύγχρονη εποχή» (σελ. 17-18).

 

7-11-2022

Αγγλικά: Μιλήσαμε για τα επιρρήματα συχνότητας και τη θέση τους μέσα στην πρόταση.

Για το σπίτι: Από το φυλλάδιο που δόθηκε σήμερα να μάθουν για ορθογραφία τα επιρρήματα συχνότητας (always, usually, often, sometimes, rarely, never) και τον κανόνα για τη θέση τους μέσα στην πρόταση και να κάνουν την άσκηση 7. ( Η ασκ.6 έγινε στην τάξη).

04-11-2022
Γλώσσα
Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην Ενότητα 4 στο κεφάλαιο «Ο Τεντέν και ο Μιλού» (σελ. 53-54) και συμπληρώσαμε τις ιστορίες.
Εργασίες για το σπίτι
Γραμματική: Να διαβάσουν για τις αιτιολογικές προτάσεις (σελ. 197-198).
Φύλλο εργασίας: «Αιτιολογικές προτάσεις»

Μαθηματικά
Γράψαμε το κριτήριο αξιολόγησης της 1ης ενότητας.

Γεωγραφία
Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο 3ο κεφάλαιο «Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα» (σελ. 16-18).
Εργασίες για το σπίτι
Β.Μ.: Να διαβάσουν το μάθημα και να είναι σε θέση να απαντήσουν στις ερωτήσεις πουαναφέρονται μέσα στο σύννεφο στην αρχή του κεφαλαίου (σελ. 16).
Να μάθουν τους ορισμούς των λέξεων στο γεωγραφικό γλωσσάριο (σελ. 18).
Να διαβάσουν απλά το κείμενο Ο χάρτης της Γης…ένας άλλος «χάρτης» (σελ. 18)
Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 7).

02-11-2022

Μαθηματικά

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το επαναληπτικό κεφάλαιο της 1ης ενότητας και λύσαμε το 2ο και 3ο πρόβλημα (σελ. 22).

Τ.Ε.: Λύσαμε το 1ο πρόβλημα (σελ. 22).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να κάνουν επανάληψη τους πράσινους πίνακες με τις βασικές μαθηματικές έννοιες της 1ης ενότητας (σελ. 12-20).

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας 1ης ενότητας

                                                   

Ιστορία

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα Β στο κεφ. 7 «Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης» (σελ. 26-28).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν το κεφ. 7 «Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης» (σελ. 26-27) και να μάθουν τις απαντήσεις των ερωτήσεων του σχεδιαγράμματος του μαθήματος.

Τ.Ε.: Να κάνουν τις ασκήσεις 1 και 3 προφορικά (σελ. 10).

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Υλοποιήσαμε το τρίτο εργαστήριο του πρώτου θεματικού κύκλου «Ευ ζην» με θέμα «Η φιλία».

 Αύριο θα επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Το λεωφορείο θα περάσει το πρωί στις 8:45. Η επιστροφή υπολογίζεται ότι θα είναι μεταξύ 12:45-13:15.

01-11-2022

Γλώσσα

B.M.: Μιλήσαμε για τις μετοχές με λειτουργία επιθέτου και κάναμε τη 2η εργασία (Περιγραφή του Μάγκα) γραπτώς.

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (Επιθετικές μετοχές): Να διαβάσουν τη θεωρία και να κάνουν τις ασκήσεις.

Αγγλικά

Κάναμε την ερώτηση, τις σύντομες απαντήσεις και την άρνηση στον απλό ενεστώτα και ολοκληρώσαμε όλες τις ασκήσεις από το φυλλάδιο.

Για το σπίτι: Να μάθουν να κλίνουν την ερώτηση, τις σύντομες απαντήσεις και την άρνηση στον απλό ενεστώτα από το φυλλάδιο και από το βιβλίο του μαθητή να λύσουν τις ασκήσεις Α, Β στη σελ. 23

 

Μαθηματικά

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε τις ασκήσεις του κεφαλαίου 7 (σελ. 20).

Προχωρήσαμε στο επαναληπτικό κεφάλαιο της 1ης ενότητας και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις  (σελ. 21).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Τις ασκήσεις 2 και 3 (σελ. 21).

 

31-10-2022

 Γλώσσα

Β.Μ.: Επεξεργαστήκαμε το κείμενο «Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο» (σελ. 44-45).

Προχωρήσαμε στην ενότητα 4 «Τα ζώα που ζουν κοντά μας» κι επεξεργαστήκαμε το κείμενο «Ο μάγκας» (σελ. 50-52)

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Τις δύο πρώτες παραγράφους του κειμένου «Ο Μάγκας» στο Β.Μ. (σελ. 50).

Φυσικά

Τ.Ε.: Προχωρήσαμε και συμπληρώσαμε το ΦΕ2 «Η ενέργεια αποθηκεύεται» (σελ. 43)

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν τα κείμενα «Υποβάθμιση της ενέργειας» (σελ. 26) και «Αποθήκες ενέργειας» (σελ. 28-29)

Τ.Ε.: Να κάνουν τις εργασίες 1 και 2 (σελ. 44).

Θρησκευτικά

Οι μαθητές παρουσίασαν την εργασία που είχαν για σήμερα.

31-10-2022

Αγγλικά

Μιλήσαμε για τον Απλό Ενεστώτα. Εξηγήσαμε τις χρήσεις, κλίναμε ρήματα στην κατάφαση προφορικά και στο πρόχειρο, εξηγήσαμε τους κανόνες ορθογραφίας για το γ’ ενικό πρόσωπο στην κατάφαση.

Από το φυλλάδιο που δόθηκε οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν από την πρώτη σελίδα τις χρήσεις του χρόνου και πώς κλίνεται η κατάφαση (affirmative), από τη δεύτερη σελίδα τους κανόνες ορθογραφίας (ως say- says) και από την τρίτη σελίδα να λύσουν την 1η άσκηση.

26-10-2022

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Ασχοληθήκαμε με ασκήσεις στρογγυλοποίησης και διορθώσαμε την άσκηση 5 (σελ. 19).

Κάναμε πρόβες για την 28η Οκτωβρίου

Εργασίες για το σπίτι

Να διαβάσουν τα κείμενα που έλαβαν σήμερα, για να παρουσιάσουν αύριο το χρονικό της εποποιίας του ΄40.

Αύριο θα έρθουν κανονικά στο σχολείο και θα σχολάσουν στις 9:30. Να έχουν μαζί τους μπογιές, κόλλες και ψαλίδια.

 

διαβάσουν τα κείμενα που έλαβαν σήμερα, για να παρουσιάσουν αύριο το χρονικό της εποποιίας του ΄40.

Αύριο θα έρθουν κανονικά στο σχολείο και θα σχολάσουν στις 9:30.

Να έχουν μαζί τους μπογιές, κόλλες και ψαλίδια.

 

25-10-2022

Γλώσσα

Οι μαθητές παρουσίασαν τις διηγήσεις που κατέγραψαν από πρόσωπα του περιβάλλοντός τους σχετικά με τον πόλεμο του 1940.

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν το κείμενο «Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο!» (σελ. 44-45), για να το επεξεργαστούμε αύριο.

25-10-2022

Αγγλικά

Γράψαμε ένα κείμενο στο τετράδιο των ασκήσεων με τίτλο «A day in my life» όπως αυτό της σελ. 21 στο βιβλίο μαθητή. Δεν ανατέθηκαν εργασίες για το σπίτι.

24-10-2022

Γλώσσα

Γράψαμε επαναληπτικό στη δεύτερη ενότητα.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 3 «28η Οκτωβρίου» και μελετήσαμε το κείμενο «Η πορεία προς το μέτωπο» (σελ. 42-43).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Τις δύο πρώτες παραγράφους του κειμένου στο Β.Μ. (σελ. 42).

Β.Μ.: Να κάνουν γραπτώς την άσκηση που σημείωσαν στη σελ. 43.

Φυσικά

Διορθώσαμε τις εργασίες που είχαν για σήμερα στο Τ.Ε. (σελ. 42).

Θρησκευτικά

Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο «Τάδε λέει ο Κύριος»:Λόγια μέσα απ΄την καρδιά

Εργασίες για το σπίτι

Να κάνουν τη δραστηριότητα 1 (σελ. 19).

 

24-10-2022

Αγγλικά

Β.Μ. σελ.21 Διαβάσαμε το κείμενο με τίτλο  «A day in my life» και οι μαθητές απάντησαν προφορικά σε ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου.

Για το σπίτι : φυλλάδιο: Να γράψουν τις φράσεις κάτω από τη σωστή κατηγορία (morning activities: πρωινές δραστηριότητες, school programme: σχολικό πρόγραμμα, afternoon activities: απογευματινές δραστηριότητες, evening activities: βραδινές δραστηριότητες, weekend activities: δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου) Κάποιες φράσεις ταιριάζουν σε πάνω από μία κατηγορία. Οι μαθητές μπορούν να τις κατατάξουν σύμφωνα με τις δικές τους συνήθειες.

21-10-2022

Γλώσσα

Τ.Ε.: Κάναμε επαναληπτικές διαδραστικές ασκήσεις της ενότητας και τις ασκήσεις 5 και 6 (σελ. 23-24) και .

Εργασίες για το σπίτι

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας (Εγκλίσεις).

Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν τις επαναληπτικές διαδραστικές ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί στο μάθημα της Γλώσσας στην πλατφόρμα eclass.

Τη Δευτέρα θα γράψουμε επαναληπτικό στη 2η ενότητα.

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Λύσαμε και διορθώσαμε τις ασκήσεις του κεφαλαίου 6 που είχαμε για σήμερα.

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο 7 «Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς», και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 2 και 3 (σελ. 19).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν τον πράσινο πίνακα «Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες» (σελ. 20).

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση 5 και το πρόβλημα 1 (σελ. 19-20).

 Γεωγραφία

Ολοκληρώσαμε τους χάρτες που ξεκινήσαμε να δημιουργούμε με την ομάδα μας στο προηγούμενο μάθημα.

 

20-10-2022

 

Φυσικά

Τ.Ε.: Ολοκληρώσαμε το ΦΕ 1 Η ενέργεια έχει πολλά «πρόσωπα»(σελ. 41)

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε..:Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 42).

Β.Μ.: Να διαβάσουν το κείμενο «Μορφές ενέργειας» (σελ. 27).

19-10-2022

Μαθηματικά

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο 6 «Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς» και συμπληρώσαμε τις υπόλοιπες ασκήσεις (σελ. 17-18).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν τον πράσινο πίνακα «Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες».

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1, 5 και 6 του κεφαλαίου 6 (σελ. 17-18).

Ιστορία

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα Β στο κεφ. 6 «Μια νέα πρωτεύουσα η Κωνσταντινούπολη» (σελ. 23-25).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν το κεφ. 6 «Μια νέα πρωτεύουσα η Κωνσταντινούπολη » (σελ. 23-25) και να μάθουν τις απαντήσεις των ερωτήσεων του σχεδιαγράμματος του μαθήματος.

Τ.Ε.: Να κάνουν την άσκηση 1 γραπτώς και την άσκηση 5 προφορικά (σελ. 9).

Φυσικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε το ΦΕ 1 «Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα» (σελ. 40). Θα ολοκληρώσουμε αύριο τη σελ. 41.

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Προχωρήσαμε στο 2ο εργαστήριο. Διαβάσαμε μια μικρή ιστορία και συζητήσαμε για τις αξίες και τις στάσεις ζωής.

 Αύριο θα υλοποιήσουμε σε συνεργασία με το ΚΕΠΕΑ Φιλίππων το πρόγραμμα «Βότανα και Καρποί-ανακαλύπτω την αφθονία» και δε θα γίνουν όλα τα μαθήματα. Να φέρουν μαζί τους μόνο τη Φυσική.

18-10-2022

Γλώσσα

Τ.Ε.: Κάναμε την άσκηση 1 και 9 (σελ. 18,28).

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (Αριθμητικά επίθετα): Να διαβάσουν τη θεωρία στην πρώτη σελίδα και να συμπληρώσουν την άσκηση.

Αγγλικά

Βιβλίο μαθητή: ανάγνωση η άσκηση C, να ζωγραφίσουν τρεις σημαίες στα  πλαίσια και να συμπληρώσουν την αντίστοιχη χώρα και εθνικότητα στα κενά.

Ορθογραφία:  οι χώρες και οι εθνικότητες από το πρόχειρο τετράδιο (τις εθνικότητες να τις γνωρίζουν απ΄έξω)

Μιλήσαμε για τη χρήση του απλού ενεστώτα για να περιγράψουμε  συνήθειες / ρουτίνες. Συμπληρώσαμε την άσκηση D στη σελ. 20

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο 6 «Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς», συμπληρώσαμε τον πίνακα α και τις ασκήσεις 1, 2 και 3  (σελ. 17).

 

17-10-2022

Γλώσσα

Β.Μ.: Μιλήσαμε για τα επιρρήματα και τα είδη τους και συμπληρώσαμε την άσκηση 6 (σελ. 39).

Τ.Ε.: Κάναμε την άσκηση 4 (σελ. 22) και γράψαμε μια ιστορία με ένα φανταστικό ταξίδι.

Εργασίες για το σπίτι

Γραμματική: Να διαβάσουν τον πίνακα για τα επιρρήματα και τα είδη των επιρρημάτων (σελ. 162-163).

Φύλλο εργασίας (Επιρρήματα): Να διαβάσουν τη θεωρία στην πρώτη σελίδα και να συμπληρώσουν τις ασκήσεις.

 

Φυσικά

Παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση και μιλήσαμε για τις διάφορες μορφές ενέργειας.

 

Θρησκευτικά

Χωριστήκαμε σε ομάδες και κάθε ομάδα έγραψε λίγα λόγια έναν προφήτη.

17-10-2022

Αγγλικά

Για το σπίτι: βιβλίο ασκήσεων σελ.7 Activity A, σελ. 8 Activity B

14-10-2022

Γλώσσα

Β.Μ.: Γράψαμε ορθογραφία και κάναμε την άσκηση 5 (σελ. 38-39).

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (θηλυκά ουσιαστικά σε –ος).

 

Μαθηματικά

Τ.Ε.: Λύσαμε και διορθώσαμε τις ασκήσεις του κεφαλαίου 5 που είχαμε για σήμερα.

 

Γεωγραφία

Χωριστήκαμε σε ομάδες και δημιουργήσαμε γενικούς και θεματικούς χάρτες.

 

13-10-2022

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην Ενότητα 2 στο κεφάλαιο «Υπόγειες διαδρομές», συμπληρώσαμε όλες τις ασκήσεις (σελ. 36-37) και μιλήσαμε για τα αριθμητικά επίθετα.

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν και να μάθουν τι είναι τα απόλυτα, τακτικά, πολλαπλασιαστικά και αναλογικά επίθετα (σελ. 37).

Ανάγνωση: Την πρώτη παράγραφο του κειμένου «Υπόγειες διαδρομές» (σελ. 36).

Ορθογραφία: Τις λέξεις που έγραψαν στην άσκηση 2 του Β.Μ. (σελ. 37).

 

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο 45 «Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς» και συμπληρώσαμε όλες τις ασκήσεις (σελ. 15-16).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν τον πράσινο πίνακα «Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες» (σελ. 16).

Τ.Ε.: Να κάνουν τις ασκήσεις 1, 2, 5 και 6 (σελ. 15-16).

 

Ιστορία

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα Β στο κεφ. 5 «Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας» (σελ. 21-22).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν το κεφ. 5 «Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας» (σελ. 21-22) και να μάθουν τις απαντήσεις των ερωτήσεων του σχεδιαγράμματος του μαθήματος.

Τ.Ε.: Να κάνουν τις ασκήσεις 1 και 3 (σελ. 8).

 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Επειδή χρειαστήκαμε περισσότερο χρόνο στα Μαθηματικά, θα κάνουμε το εργαστήριο αύριο τη 2η ώρα της Γλώσσας.

12-10-2022

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο 4 «Οι φυσικοί αριθμοί» και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις (σελ. 13-14).

Β.Μ.: Να διαβάσουν τον πράσινο πίνακα «Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες».

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 3 (σελ. 13).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να κάνουν τις ασκήσεις 1, 2 και 4 (σελ. 13) και το 1ο πρόβλημα (σελ. 14).

 Ιστορία

Γράψαμε το 1ο κριτήριο αξιολόγησης (ενότητα Α).

Φυσικά

Β.Μ.: Παρακολουθήσαμε ένα εκπαιδευτικό βίντεο, συζητήσαμε και κάναμε μια εισαγωγή στην ενότητα «Ενέργεια».

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Θα κάνουμε αύριο το εργαστήριο την ώρα της Φυσικής.

11-10-2022

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην Ενότητα 2 στο κεφάλαιο «Διαδρομές στην πόλη», συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 3, 4, 5, 6 (σελ. 34-35) και μάθαμε πώς κλίνεται το ουσιαστικό η οδός.

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να μάθουν να κλείνουν απ΄έξω το ουσιαστικό η οδός.

Ευρετήριο και Ορθογραφία: Τις λέξεις που έγραψαν στην άσκηση 6 του Β.Μ. (σελ. 35).

Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν τη διαδραστική άσκηση «Θηλυκά ουσιαστικά σε –ος» που έχει αναρτηθεί στις εργασίες της Γλώσσας στην πλατφόρμα eclass.

Μαθηματικά

Λύσαμε το πρόβλημα που είχαν για το σπίτι ακολουθώντας τα πέντε βασικά βήματα.

Παρακαλώ όσοι μαθητές πήραν χθες τα επαναληπτικά της Γλώσσας και της Φυσικής στο σπίτι και δεν τα έφεραν σήμερα, να τα επιστρέψουν αύριο.

 

11-10-2022

Αγγλικά

Β.Μ. σελ. 17 Writing έγινε στην τάξη, το γράψαμε στο τετράδιο των ασκήσεων,

Για το σπίτι: σελ 18 ,19 για ανάγνωση έχουμε τον διάλογο, ορθογραφία

10-10-2022

Γλώσσα

Β.Μ.: Διορθώσαμε την άσκηση 5 που είχαν για το σπίτι και ασκηθήκαμε στην κλίση των επιθέτων σε –ης, -ης, -ες.

Προχωρήσαμε στην Ενότητα 2 στο κεφάλαιο «Διαδρομές στην πόλη» και κάναμε την άσκηση 1 και 2 (σελ. 33).

Εργασίες για το σπίτι

Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν τη διαδραστική άσκηση επιθέτων σε -ης, -ης, -ες που έχει αναρτηθεί στις εργασίες του μαθήματος της Γλώσσας στην πλατφόρμα eclass.

 

Φυσικά

Δεν προχωρήσαμε.

 

Θρησκευτικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 1η θεματική ενότητα στο κεφ. 1 κι επεξεργαστήκαμε τα κείμενα «Ο προφήτης Ιωνάς» και «Ο προφήτης Ιωάννης ο Πρόδρομος» (σελ. 11-13).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.:  Να διαβάσουν τα κείμενα «Ο προφήτης Ιωνάς» και «Ο προφήτης Ιωάννης ο Πρόδρομος»  (σελ. 11-13).

Να κάνουν τη δραστηριότητα 3.

 

07-10-2022

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην Ενότητα 2 στο κεφάλαιο «Πόλη και πολιτισμός-Πόλη και διασκέδαση» (σελ. 29-32) συμπληρώσαμε την άσκηση 4 και μάθαμε πώς κλίνονται τα επίθετα σε –ης, -ης, ες.

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Ανάγνωση το κείμενο «Η πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης» (σελ. 29) και να συμπληρώσουν την άσκηση 5 (σελ. 32).

Ευρετήριο και Ορθογραφία: Τις λέξεις που έγραψαν στο σταυρόλεξο της άσκησης 4 (σελ. 30).

 

Μαθηματικά

Τ.Ε..: Συμπληρώσαμε Το φύλλο εργασίας για το 1ο πρόβλημα  (σελ. 11).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας για το 2ο πρόβλημα (σελ. 12) ακολουθώντας τα 5 βήματα που μάθαμε.

 

Γεωγραφία

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο 2ο κεφάλαιο «Τα είδη χαρτών» (σελ. 13-15).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν το μάθημα και να είναι σε θέση να απαντήσουν στις ερωτήσεις που αναφέρονται μέσα στο σύννεφο στην αρχή του κεφαλαίου (σελ. 10).

Να μάθουν τους ορισμούς των λέξεων στο γεωγραφικό γλωσσάριο (σελ. 15).

Να διαβάσουν απλά το κείμενο «Η ιστορία του χάρτη στην αρχαία Ελλάδα» (σελ. 15)

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1, 2 και 3 (σελ. 6).

 

06-10-2022

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 2 στο κεφάλαιο «Η γειτονιά της πόλης»(σελ. 24-27)

και συμπληρώσαμε τις ασκήσεις 1, 2, 3 και 4 (σελ. 25-27).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Ανάγνωση το κείμενο (σελ. 24)

Ευρετήριο και Ορθογραφία: Τις σύνθετες λέξεις που έγραψαν στην άσκηση 4 (σελ. 27).

Φύλλο εργασίας «Οι εγκλίσεις του ρήματος»: Να διαβάσουν στην  πρώτη σελίδα τη θεωρία για τις τρεις εγκλίσεις και να συμπληρώσουν τις ασκήσεις στο πίσω μέρος.

Μαθηματικά

Β.Μ.: Ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο 3 «Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα»(σελ. 11-12)

Εργασίες για το σπίτι

B.M.: Να μελετήσουν τα 5 βήματα που ακολουθούμε για να λύσουμε ένα πρόβλημα (σελ. 12).

Ιστορία

Β.Μ.: Κάναμε επανάληψη της 1ης ενότητας.

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να κάνουν επανάληψη της 1ης ενότητας (σελ. 10-19) και να ξαναμελετήσουν τα σχεδιαγράμματα και τις ερωτήσεις.

Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν τη διαδραστική άσκηση επανάληψης σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων και να παίξουν  το Κουίζ που έχει αναρτηθεί στις εργασίες της  πλατφόρμας eclass.

Την επόμενη Τετάρτη θα γράψουμε επαναληπτικό.

Φυσικά

Γράψαμε επαναληπτικό στην ενότητα «Υλικά σώματα»

Σας παρακαλώ να κάνετε την εγγραφή των μαθητών στα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Ιστορίας στην πλατφόρμα e-class. Τα μαθήματα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να ολοκληρωθεί η εγγραφή όλων των μαθητών της τάξης.

04-10-2022

Γλώσσα

Γράψαμε επαναληπτικό στην 1η ενότητα.

Μαθηματικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο 3 «Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα» και συμπληρώσαμε τον πίνακα (σελ. 11).

 

4/10/2022

Αγγλικά

Κάναμε εξάσκηση στα ρήματα αρέσκειας, δυσαρέσκειας, προτίμησης μέσα από φυλλάδιο.

Για το σπίτι: Ανάγνωση το κείμενο από το φυλλάδιο, ορθογραφία, Άσκ. 2 από το φυλλάδιο

03-10-2022

Γλώσσα

Κάναμε επανάληψη στους χρόνους των ρημάτων και συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας με επαναληπτικές ασκήσεις.

Εργασίες για το σπίτι

Να διαβάσουν την πρώτη σελίδα του φύλλου εργασίας (Οι χρόνοι του ρήματος) και να συμπληρώσουν τις ασκήσεις.

Γραμματική: Να θυμηθούν τα χρονικά επιρρήματα (σελ. 163) και χρονικούς συνδέσμους (σελ. 171).

Αύριο θα γράψουν επαναληπτικό.

 

Φυσικά

Κάναμε επανάληψη της 1ης ενότητας «Υλικά σώματα».

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν τα κείμενα επανάληψης της ενότητας «Με μια ματιά» και «Γλωσσάρι…» (σελ. 17).

Τ.Ε.: Να κάνουν επανάληψη τα φύλλα εργασίας 1, 2 και 3 και τα συμπεράσματα (σελ. 20-27).

Την Πέμπτη θα γράψουν επαναληπτικό.

 

Θρησκευτικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 1η θεματική ενότητα στο κεφ. 1 κι επεξεργαστήκαμε τα κείμενα «Ο προφήτης Ησαΐας» και «Ο προφήτης Ιερεμίας» (σελ. 10-11).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.:  Να διαβάσουν τα κείμενα «Ο προφήτης Ησαΐας» και «Ο προφήτης Ιερεμίας» (σελ. 10-11).

Αύριο να θυμηθούν να φέρουν συμπληρωμένη τη δήλωση/συγκατάθεση γονέα για την εκδρομή και τα χρήματα.

3/10/2022

Αγγλικά

Επαναλάβαμε τα ρήματα που εκφράζουν αρέσκεια, δυσαρέσκεια και προτίμηση.

Για το σπίτι:

Άσκ. 5 από το φυλλάδιο που δόθηκε, ορθογραφία τα ρήματα  που εκφράζουν αρέσκεια, δυσαρέσκεια και προτίμηση, βιβλίο ασκήσεων σελ 7 Lesson 1 Activity A

29-09-2022

Μαθηματικά

Β.Μ.: Κάναμε επανάληψη στις μονάδες μέτρησης χρόνου, βάρους και χωρητικότητας και συμπληρώσαμε τις υπόλοιπες ασκήσεις στο Β.Μ. (σελ. 10).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν το πρόβλημα 6 (σελ. 10).

 

Ιστορία

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο κεφ. 4 «Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη» (σελ. 17-19).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν το κεφ. 4 «Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη» (σελ. 17-19) και να μάθουν τις απαντήσεις των ερωτήσεων του σχεδιαγράμματος του μαθήματος.

Τ.Ε.: Να κάνουν τις ασκήσεις 1 και 4 προφορικά (σελ. 7).

 

Φυσικά

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε το ΦΕ (φύλλο εργασίας) 3 «Πυκνότητα» (σελ. 26-27)

Β.Μ.:Προχωρήσαμε στο κείμενο «Πυκνότητα» (σελ. 17).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.:Να διαβάσουν το κείμενο «Πυκνότητα» (σελ. 16).

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 27).

 

Υπενθύμιση:  Όσοι μαθητές δεν έφεραν το σημείωμα με το email του γονέα, να φέρουν αύριο συμπληρωμένο το σημείωμα με το email σας.

Αύριο οι μαθητές θα έρθουν στο σχολείο χωρίς σχολικές τσάντες και θα υλοποιηθούν αθλητικές δραστηριότητες. Φροντίστε να έχουν μαζί τους μια αλλαξιά, φαγητό, νερό και καπελάκι.

28-09-2022

Μαθηματικά

Β.Μ.: Κάναμε επανάληψη στη γεωμετρία και συμπληρώσαμε τις επαναληπτικές ασκήσεις  (σελ. 9) και τις τρεις πρώτες ασκήσεις (σελ. 10).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν την άσκηση 1 και τα προβλήματα 1 και 4 (σελ. 9-10).

Φυσικά

Τ.Ε.: Ολοκληρώσαμε το ΦΕ (φύλλο εργασίας) 2 «Μάζα» (σελ. 24)

Β.Μ.:Προχωρήσαμε στο κείμενο «Μάζα» και «Ένα πολύτιμο πρότυπο» (σελ. 16).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.:Να διαβάσουν το κείμενο «Μάζα» (σελ. 16).

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 2 και 3 (σελ. 25).

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Ξεκινήσαμε τον πρώτο θεματικό κύκλο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων «Ευ ζην» με θέμα «Η φιλία» και υλοποιήσαμε το πρώτο εργαστήριο.

27-09-2022

Γλώσσα

Γραμματική: Μιλήσαμε για τα επιρρήματα και τους συνδέσμους και θυμηθήκαμε ποια είναι τα χρονικά επιρρήματα (σελ. 163) και οι χρονικοί σύνδεσμοι (σελ. 171).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 7 (σελ. 15) και κάναμε μια διαδραστική άσκηση καταληκτικής ορθογραφίας των ρημάτων στην τάξη όλοι μαζί.

Εργασίες για το σπίτι

Γραμματική: Να κάνουν μια επανάληψη στα χρονικά επιρρήματα (σελ. 163) και τους χρονικούς συνδέσμους (σελ. 171).

Φύλλο εργασίας (Χρόνοι ρημάτων)

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 26-09-2022

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην Ενότητα 1 «Ο φίλος μας ο άνεμος» και συμπληρώσαμε την άσκηση 5 (σελ. 20).

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 6 (σελ. 13) και μιλήσαμε για τις χρονικές προτάσεις .

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (Δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις)

 

Φυσικά

Τ.Ε.: Προχωρήσαμε στο κεφάλαιο «Μάζα» και συμπληρώσαμε το φύλλο εργασίας 2 «Μάζα» (σελ. 23)

 

Θρησκευτικά

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην 1η θεματική ενότητα στο κεφ. 1 κι επεξεργαστήκαμε τα κείμενα «Ο προφήτης Ηλίας» και «Ο προφήτης Αμώς» (σελ. 8-9).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.:  Να διαβάσουν τα κείμενα «Ο προφήτης Ηλίας» και «Ο προφήτης Αμώς»  (σελ. 8-9).

 

Παρασκευή 23-09-2022

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην Ενότητα 1 «Ο φίλος μας ο άνεμος» σελ. 18-19 και συμπληρώσαμε την άσκηση 4.

Εργασίες για το σπίτι

Να ολοκληρώσουν την άσκηση 4 και να συμπληρώσουν τα ρήματα στον Υπερσυντέλικο και Συντελεσμένο Μέλλοντα (σελ. 19).

 

Μαθηματικά

Β.Μ.: Κάναμε επανάληψη στους συμμιγείς αριθμούς και συμπληρώσαμε τις δύο τελευταίες ασκήσεις στο Β.Μ. (σελ. 8).

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1, 5 και 8 (σελ. 7-8).

 

Γεωγραφία

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στο κεφ.1 «Ο χάρτης» (σελ. 10-12).

Εργασίες για το σπίτι

Β.Μ.: Να διαβάσουν το μάθημα και να είναι σε θέση να απαντήσουν στις ερωτήσεις που αναφέρονται μέσα στο σύννεφο στην αρχή του κεφαλαίου (σελ. 10).

Να μάθουν τους ορισμούς των λέξεων στο γεωγραφικό γλωσσάριο (σελ. 12).

Να διαβάσουν απλά το κείμενο «Η ιστορία του χάρτη» (σελ. 12)

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1, 2 και 3 (σελ. 5).

 

 

Παρασκευή 10/6/22

Μαθηματικά:Β.Μ σ.76-78 και Τ.Ε σ.73,76.Ολοκληρώσαμε τα τεύχη.

Γλώσσα: Τ.Ε σ.62,64,67,69,70.Ολοκληρώσαμε τα τεύχη

Τετάρτη 8/6/22

Μαθηματικά:Β.Μ σ.73-74 και Τ.Ε σ.71-72 και σ.75

Γεωγραφία: Κεφ.44,45,46,47

Iστορία:Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία-βυζαντινή τέχνη-Η παιδεία και η γλώσσα των Βυζαντινών

Αύριο θα πάμε στο πάρκο Λυδίας. Τα παιδιά των Φιλίππων να είναι στο σχολείο  8,45  και τα παιδιά του Πολύστυλου να είναι στη στάση 8.45. Έχουμε μαζί μας καπέλο, νεράκι, φαγητό, μια αλλαξιά σε περίπτωση που χρειαστεί. Ώρα επιστροφής: 13.00 -13.15 στο σχολείο και στο Πολύστυλο αντίστοιχα.

 

Τρίτη 7/6/22

Φυσικά: Η ατμοσφαιρική πίεση

Μαθηματικά:Β.Μ σ.71-72 και Τ.Ε σ.69-70

Ιστορία:Η βυζαντινή Κύπρος-Η διπλωματία των Βυζαντινών

Γλώσσα:Β.Μ σ.88-91 και Τ.Ε σ.62

Δευτέρα 6/6/22

Γλώσσα:Β.Μ σ.83-87

Μαθηματικά:Β.Μ σ.71-72 και Τ.Ε σ.67-68

Γεωγραφία:Κεφ.40-43

Παρασκευή 3/6/22

Ιστορία:Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

Γλώσσα:Β.Μ σ.79-82.Ανάγνωση το κείμενο σ.79-80 και ορθογραφία τις 3 πρώτες γραμμές του κειμένου.

Πέμπτη 2/6/22

Φυσικά:Υδροστατική πίεση

Μαθηματικά:Β.Μ σ.67-68 και Τ.Ε σ.65-66.Το 3ο πρόβλημα για το σπίτι.

Γλώσσα:Β.Μ σ.76-78.Για το σπίτι ανάγνωση το κείμενο σ.76 και ορθογραφία :Με μεγάλη τιμή……..Θεόδωρο Γιουρτσίχιν. Να κάνουν ΧΑ τα ρήματα:δοξάζει,τιμάμε

Δευτέρα 30/5/22

Γλώσσα:Β.Μ σ.67-73.Ανάγνωση το κείμενο σ.67-68 ,ορθογραφία τις 3 πρώτες σειρές του κειμένου.Φυλλάδιο για το σπίτι.

Μαθηματικά:Β.Μ σ.61-62 και Τ.Ε σ.59-60Για το σπίτι το 2ο και 3ο πρόβλημα σ.60

Γεωγραφία: Κεφ33,34,35 Για το σπίτι την άσκηση 1 από Τ.Ε σ.50

Αγγλικά: Παρακάτω μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της δουλειάς που έγινε κατά τη διάρκεια του etwinning projectWhat’s your story‘. Σας ευχαριστώ όλους για την προσπάθεια και τη συνεργασία.

Τετάρτη 25/5/22

Μαθηματικά: Τ.Ε σ.53-54 και 3ο πρόβλημα σ.56.Για το σπίτι την άσκηση 1 από Τ.Ε σ.55 και το 2ο πρόβλημα σ.56

Φυσικά:Πώς μετράμε τη δύναμη- η τριβή μια σημαντική δύναμη.

Δευτέρα 23/5/22

Γλώσσα: Β.Μ σ.61 και Τ.Ε σ.52 Για το σπίτι :Να κάνετε Χ.Α τα ρήματα:έλεγε,δόθηκε,πετάχτηκε

Μαθηματικά:Β.Μ σ55-56Για το σπίτι τις ασκήσεις 1 και 3 από Β.Μ σ.57-58

Γεωγραφία:Κεφ.28,29,30,31

Παρασκευή 20/5/22

Ιστορία:Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα.

Γλώσσα:Τ.Ε σ.42-43 και Β.Μ σ.58-60 Ανάγνωση το μάθημα και ορθογραφία τις δύο πρώτες σειρές του μαθήματος.

Πέμπτη 19/5/22

Μαθηματικά:Τ.Ε σ.49.Για το σπίτι φυλλάδιο

Γλώσσα:B.M σ.41,45.Για το σπίτι τις ασκήσεις  από Τ.Ε σ.46

Φυσικά:Δυνάμεις με επαφή -δυνάμεις από απόσταση

Τρίτη 17/5/22

Γλώσσα:Τ.Ε σ.38-39.Για το σπίτι φυλλάδιο

Ιστορία:Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη.

Μαθηματικά:Β.Μ σ.51-52

Φυσικά: Οι δυνάμεις

Δευτέρα 16/5/22

Γεωγραφία:Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης.-Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας Για το σπίτι την άσκηση 1 από το Τ.Ε σ.41

Θρησκευτικά:σ.61-63

Μαθηματικά:Τ.Ε σ.47-48.Για το σπίτι την άσκηση 3 από Τ.Ε σ.47 και το πρόβλημα 3 από Τ.Ε σ.48

Γλώσσα: Β.Μ σ.53-55 Για  το σπίτι την άσκηση 5 από Β.Μ σ.54

 

Παρασκευή 13/5/22

Ιστορία: Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή.

Γλώσσα:Β.Μ σ.48-52.Για το σπίτι την άσκηση 2 από Τ.Ε σ.37

Πέμπτη 12/5/22

Φυσικά: Ηχορρύπανση-ηχοπροστασία

Μαθηματικά:Β.Μ σ.49-50 Άσκηση για το σπίτι

Γλώσσα:Β.Μ σ.45-47

Τετάρτη 11/5/22

Μαθηματικά:Τ.Ε σ.45-46

Αγωγή του πολίτη:σ.64-70

Γεωγραφία:Αλλαγές στην επιφάνεια της γης.

Φυσικά: Άνθρωπος και ήχος-το αφτί μας.

Τρίτη 10/5/22

Γλώσσα: Β.Μ σ.41-44.Για το σπίτι:Να κάνουν ΧΑ τα ρήματα:έγραψαν,γνωρίζουμε και την άσκηση 4 σ.45

Ιστορία:Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η τον Παλαιολόγο.

Φυσικά:Απορρόφηση του ήχου.

Μαθηματικά:Β.Μ σ.47-48

Δευτέρα 4/4/2022

Γλώσσα:Β.Μ σ.13-17 .Για το σπίτι φυλλάδιο.

Μαθηματικά:Β.Μ σ.41-42 και Τ.Ε σ.39-40 .Την άσκηση2 από Τ.Ε σ.39 για το σπίτι

Γεωγραφία:Η βλάστηση της Ελλάδας.

Την Τετάρτη θα κάνουμε Θρησκευτικά.

Παρασκευή 1/4/2022

Ιστορία:Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα.

Γλώσσα:B.M σ.11 και Τ.Ε σ.30 (άσκ.4,5)Φυλλάδιο για το σπίτι.

Αγγλικά: Ξεκινήσαμε το Unit 7. Για να κάνετε εξάσκηση στον απλό αόριστο σας στέλνω τα παρακάτω κουίζ. https://wordwall.net/play/13320/826/93432

σταυρόλεξο για τα γνωστά ανώμαλα ρήματα (ψάξτε και διαγώνια) https://wordwall.net/play/29237/977/380

και αυτό για τα ομαλά ρήματα & τις ερωτήσεις https://wordwall.net/play/7357/342/9452

Επίσης ρίξτε εδώ μια ματιά στα biopoems που γράψανε οι μαθητές της Μάλτας για τον Τάλο! http://linoit.com/users/Nadette/canvases/Our%20biopoems

Δευτέρα 28/3/22

Γλώσσα:Γράψαμε επαναληπτικό

Μαθηματικά:Β.Μ σ.35-36 και Τ.Ε σ.33-35

Γεωγραφία:Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας