Ε τάξη

27-03-2023

Αγγλικά

B.M. σελ.59 άσκ.Β, σελ. 60 άσκ.D έγιναν στην τάξη. Κάναμε μια εισαγωγή στα ρήματα αίσθησης. Δεν ανατέθηκε εργασία για το σπίτι.

24-03-2023

Αύριο οι μαθητές θα συναντηθούν στις 9:00 π.μ. στην εκκλησία του χωριού τους.

23-03-2023

Γλώσσα

Τ.Ε.: Συμπληρώσαμε τις επαναληπτικές ασκήσεις 5 και 8 (σελ. 19-20 και 22-23)

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην ενότητα 12 «25η Μαρτίου»  στο κείμενο «Ο γέρος του Μοριά» (σελ. 89-92).

Εργασίες για το σπίτι

Να γράψουν το βιογραφικό του Κολοκοτρώνη, του Ρήγα Φεραίου, της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, του Μακρυγιάννη ή του Μάρκου Μπότσαρη ανάλογα με τον ήρωα ή την ηρωίδα που έχουν επιλέξει στην τάξη, για να το παρουσιάσουν αύριο.

Μαθηματικά

Λύσαμε και διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαν για σήμερα.

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Το 4ο πρόβλημα (σελ. 20).

Ιστορία

Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαν για σήμερα.

Φυσικά

Διορθώσαμε τις ασκήσεις που είχαν για σήμερα.

21-03-2023

Γλώσσα

T.E.: Συμπληρώσαμε την άσκηση 7 (σελ. 21-22).

Εργασίες για το σπίτι

Ανάγνωση: Το κείμενο (σελ. 19) στο Τετράδιο Εργασιών.

Μαθηματικά                  

Λύσαμε το πρόβλημα που είχαμε για σήμερα και εξασκηθήκαμε στις διαιρέσεις.

 

 

21-03-2023

Αγγλικά

Β.Α. σελ. 24, activity A, σελ. 26 activity E έγιναν στην τάξη

Β.Μ. σελ. 53: Διαβάσαμε και εξηγήσαμε την κάρτα του Mark. Οι μαθητές ξεκίνησαν να γράφουν τη δική τους κάρτα.

Για το σπίτι: Να ολοκληρώσετε στο τετράδιο των ασκήσεων την κάρτα που ξεκινήσατε στην τάξη. (Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή κάνετε διακοπές. Γράψτε μια κάρτα σε έναν φίλο / μία φίλη σας και πείτε του τι κάνετε κατά τη διάρκεια των διακοπών σας. Χρησιμοποιείστε τον ενεστώτα διαρκείας).

Χρήσιμες εκφράσεις: stay in a hotel, visit a museum/ gallery/amusement park/historic places / eat local food/ go shopping/ go swimming/ buy souvenirs / buy souvenirs / there is / there are

20-03-2023

Αγγλικά

Β.Μ. σελ. 52 D Weekends during the year and a special one in London : η άσκηση έγινε προφορικά, Β.Α. σελ. 25 activty C

Για το σπίτι: ορθογραφία το υπόλοιπο λεξιλόγιο από το πρόχειρο, ανάγνωση το κείμενο Mrs Curious από το φυλλάδιο

17-03-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην Ενότητα 11 «Παιχνίδια», ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο «Πνευματικά παιχνίδια» και κάναμε την άσκηση 5 (σελ. 86-87).

Τ.Ε.: Κάναμε την άσκηση 9 (σελ. 24)

Εργασίες για το σπίτι

Φύλλο εργασίας (Κυριολεξία-Μεταφορά-Παρομοίωση)

Β.Μ. : Να μάθουν να κλίνουν τα επίθετα της σελ. 86.

Μαθηματικά

Λύσαμε το πρόβλημα που είχαμε για σήμερα.

Γράψαμε επαναληπτικές ασκήσεις κάθετων διαιρέσεων δεκαδικών αριθμών.

Εργασίες για το σπίτι

Τ.Ε.: Το πρόβλημα 2 (σελ. 18).

Γεωγραφία

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στη Β΄ενότητα στο 11ο κεφάλαιο «Η ζωή στα νησιά» (σελ. 41-43).

Εργασίες για το σπίτι

Να μάθουν τον ορισμό της λέξης στο γεωγραφικό γλωσσάριο (σελ. 43).

Τ.Ε.: Να συμπληρώσουν τις ασκήσεις 1 και 2 (σελ. 17).

 

14-03-2023

Αγγλικά

Δόθηκε κείμενο σε φυλλάδιο το οποίο διαβάσαμε στην τάξη, γράψαμε το άγνωστο λεξιλόγιο στο πρόχειρο και λύσαμε την πρώτη άσκηση (answer the questions)

Για το σπίτι: ανάγνωση οι δύο πρώτες παράγραφοι του κειμένου (Hi! … on Saturdays), ορθογραφία οι λέξεις 1 ως 13 από το πρόχειρο και η δεύτερη άσκηση του φυλλαδίου (true / false). Γραπτή άσκηση στο τετράδιο των ασκήσεων: Φανταστείτε ότι είστε ο Κύριος Περίεργος (Mr Curious) ή η Κυρία Περίεργη (Mrs Curious) και παρατηρείτε από το μπαλκόνι σας τι κάνουν οι άνθρωποι στη γειτονιά σας αυτή τη στιγμή. Γράψτε ένα σύντομο κείμενο έχοντας ως παράδειγμα το κείμενο του φυλλαδίου για να περιγράψετε τι βλέπετε να συμβαίνει. Χρησιμοποιήστε τον ενεστώτα διαρκείας.

10-03-2023

Γλώσσα

Β.Μ.: Προχωρήσαμε στην Ενότητα 11 «Παιχνίδια», ολοκληρώσαμε το κεφάλαιο «Ηλεκτρονικά παιχνίδια» και κάναμε τις ασκήσεις 3, 4 και 5 (σελ. 79-81).

Εργασίες για το σπίτι

Ορθογραφία: Τις δύο προτάσεις της άσκησης 4 του βιβλίου (σελ. 80).

Β.Μ.: Να διαβάσουν και να μάθουν τους κανόνες ορθογραφίας των ρημάτων (σελ. 80-81).

Μαθηματικά

Γράψαμε επαναληπτικές ασκήσεις πρόσθεσης, αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού δεκαδικών αριθμών.

Γεωγραφία

Δεν προχωρήσαμε παρακάτω. Συνέχι%C